Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. április 23.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Gyermekbarát város projekt VIII. kerületi megvalósításához
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Práter utca 73. szám alatti ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Hungária körút 30. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozások létesítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.5. Javaslat a Bródy Sándor u. 44. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítésére vonatkozó megállapodás átruházására, módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. A Budapest VIII. kerület, József utca 41. III. emelet 8. szám alatti, 35178/0/A/35 helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
2.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
2.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kun u. 12. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
2.4. Javaslat az Új Teleki téri Piac K jelű 4. szám alatti üzlethelyiség pályázat útján történő hasznosítására
2.5. Döntés a Budapest VIII. kerület, Mária u. 23. sz. Társasház osztatlan közös tulajdonát képező, alapító okiratban VIII. számmal jelölt földszinti, I. és II. emeleti közös WC helyiségek nevezett társasház által történő elidegenítésével kapcsolatban (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.6. Ribár Géza egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 19-21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
2.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 50. szám alatti önkormányzati tulajdonú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
2.8. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám és Vas u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat újbóli kiírására
2.9. Javaslat a Vuk és Tás Kft. bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó közös kérelmének elbírálására a Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Javaslat a FIK Rt. „f.a.” javára tévesen bejegyzett jelzálogjogok, valamint elidegenítési és terhelési tilalmak Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére történő átvezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
4.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 1 darab gépjármű értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.3. Javaslat háziorvosi szerződés módosítására
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat fakárral és két kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás tárgyában
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………… szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés alapján
5.5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, ……………………….. (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok