Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. május 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
1.2. Javaslat bizottsági tag cseréjére
1.3. A Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
1.4. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.5. Javaslat a TÉR_KÖZ „A” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.6. Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára
1.7. Javaslat ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.8. Javaslat az Új Teleki téri Piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.9. Javaslat a 2019. évi Maccabi Európa Játékokkal kapcsolatos döntés módosítására
1.10. Javaslat alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.11. Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
1.12. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
1.13. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2017. május 1. – 2017. október 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
1.14. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2017. évi munkájáról
1.15. Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadására
1.16. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Javaslat a Lujza Rehabilitáció Kft.-vel kötött gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozó megállapodás módosítására
2.3. Javaslat a Bauer Projekt Kft.-vel kötött gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozó megállapodás módosítására
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. A PC-Escort Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. szám alatt bérelt, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség vonatkozásában
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 80. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
3.3. A BPC Süti Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 23/A. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.4. A Fókamaci Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 15. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.5. Kovacevic és Hajas Bt. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 18. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.6. A BABIMARKET Shop Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 33. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 69. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására, és pályázatra történő kiírásra
3.8. A Budapest VIII. kerület, József körút 48. földszint 2. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Intézményvezetői pályázatok véleményezése
4.2. Javaslat a néhai ……………. köztemetési költsége megtérítésének részletfizetéssel történő engedélyezésére
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………….. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………….. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti jogviszony rendezésére
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú teremgarázsban kialakított 20. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………… szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………… szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………… szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
4.10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, ……………………
4.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, …………………………
4.12. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, ……………………………
4.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
4.14. Bérbevételi kérelem a Budapest VIII. kerület, ………………. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú földszinti nem lakás céljára szolgáló garázs helyiség vonatkozásában
4.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
4.16. Tájékoztató a lakáscsere perek állásáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok