Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. május 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, József utca 35. szám alatti ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 50. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 19. szám alatti ingatlan villamos energia ellátás bővítés kiépítéséhez
1.5. Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésére
1.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szabó Ervin tér 3. szám alatti társasgarázs ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
1.7. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi éves jelentésének elfogadására
1.8. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi mérlegének elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolója a 2017. évi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2017. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.3. Cifra Produkció Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú pincei tároló helyiségre
3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tbiliszi tér …………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
3.2. ………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Rigó utca 12. szám alatti utcai bejáratú, üres, pinceszinti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.3. Bérbevételi kérelem a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/A szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló garázs helyiség vonatkozásában
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. …………….. szám alatti lakásra vonatkozóan …………………. és ……………….. bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ………………. szám alatti lakásra vonatkozóan …………….. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ………………... szám alatti lakás kiürítésére, másik lakás biztosítása mellett
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca ………………... szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
3.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni utca ……………….. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
3.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ………………...
3.10. A Budapest VIII. kerület, Vay Ádám utca 8. szám alatti földszinti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése
3.11. A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 13. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt műhely helyiség elidegenítése
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok