Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2018. június 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat „Defibrillátor készülékek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 16. – Auróra utca 17. szám közötti ingatlanra ideiglenes kapubehajtó útcsatlakozások kiépítéséhez
2.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 30. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
2.4. Javaslat a GrandBackpackers Kft. kérelmének elbírálására a gépjármű-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel történő teljesítése tárgyában
2.5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Golgota téren villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel létesítéséhez
2.6. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.7. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Hős utca 9. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt TÉR_KÖZ 2018 pályázat benyújtására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos felülvizsgálati kérelem elbírálására
4.2. Necz János Károly egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti, 35488/0/A/22 hrsz.-ú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.3. Necz János Károly egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti, 35488/0/A/23 hrsz.-ú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.4. Ribár Géza egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.5. Bérbevételi kérelem a Budapest VIII. kerület, József utca 47. szám alatti, utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.6. Javaslat hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházása tárgyában
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 58. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.9. A Budapest VIII. kerület, József körút 66. fszt. 3. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
4.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 46. szám alatti önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat Megbízási Szerződés módosítására
5.2. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerület településfejlesztési koncepciójának elkészítése” tárgyában kötött Tervezési szerződés módosítására
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat fellebbezésre a ………………… felperes által indított perben
6.2. Egyezségi javaslat a …………………….. felperes által indított perben
6.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin utca ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
6.4. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására
6.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. ………………. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
6.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ……………... szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
6.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. ……………….. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
6.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. ……………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
6.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca ………………..
6.10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Fecske utca …………………….
6.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Illés utca ……………………...
6.12. Javaslat a Budapest VIII., Lokomotív utca ……………... szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére
6.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca …………….. szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére
6.14. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Lujza utca …………………...
6.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni utca ………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
6.16. A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 13. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt műhely helyiség elidegenítése
6.17. A Budapest VIII. kerület, Práter 19. sz. Társasház közös tulajdonú tetőterének értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala
6.18. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben