Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2018. június 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat „Defibrillátor készülékek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 16. – Auróra utca 17. szám közötti ingatlanra ideiglenes kapubehajtó útcsatlakozások kiépítéséhez
2.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 30. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
2.4. Javaslat a GrandBackpackers Kft. kérelmének elbírálására a gépjármű-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel történő teljesítése tárgyában
2.5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Golgota téren villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel létesítéséhez
2.6. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.7. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Hős utca 9. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt TÉR_KÖZ 2018 pályázat benyújtására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos felülvizsgálati kérelem elbírálására
4.2. Necz János Károly egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti, 35488/0/A/22 hrsz.-ú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.3. Necz János Károly egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti, 35488/0/A/23 hrsz.-ú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.4. Ribár Géza egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.5. Bérbevételi kérelem a Budapest VIII. kerület, József utca 47. szám alatti, utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.6. Javaslat hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházása tárgyában
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 58. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.9. A Budapest VIII. kerület, József körút 66. fszt. 3. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
4.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 46. szám alatti önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat Megbízási Szerződés módosítására
5.2. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerület településfejlesztési koncepciójának elkészítése” tárgyában kötött Tervezési szerződés módosítására
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat fellebbezésre a ………………… felperes által indított perben
6.2. Egyezségi javaslat a …………………….. felperes által indított perben
6.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin utca ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
6.4. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására
6.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. ………………. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
6.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ……………... szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
6.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. ……………….. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
6.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. ……………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
6.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca ………………..
6.10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Fecske utca …………………….
6.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Illés utca ……………………...
6.12. Javaslat a Budapest VIII., Lokomotív utca ……………... szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére
6.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca …………….. szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére
6.14. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Lujza utca …………………...
6.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni utca ………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
6.16. A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 13. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt műhely helyiség elidegenítése
6.17. A Budapest VIII. kerület, Práter 19. sz. Társasház közös tulajdonú tetőterének értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala
6.18. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok