Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. július 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-26. szám alatti ingatlanra (C5 tömb) kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Salétrom utca 4. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Verseny utcában mintavételi furatok készítéséhez
1.5. Javaslat Autómentes Nap megrendezésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.6. Javaslat „a Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.3. Csóti István egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 17/A szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.4. A Korunk Hőse Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 23. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
3.5. Javaslat a SIKERÜZEM Kft. telephely bejegyzésre irányuló kérelmének elbírálására a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 57. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 63. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 24. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 69. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó egyfordulós, nyilvános pályázat kiírására
3.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
3.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 14., a József u. 27., a József krt. 59-61., a Lujza u. 32. és a Bérkocsis u. 32. szám alatti ingatlanok értékesítésének tárgyában kiírt pályázatok eredményének megállapítására és a József u. 14. szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítésére
3.12. Javaslat az Új Teleki téri Piac J3 jelű üzlethelyiség pályázati eredményének megállapítására
3.13. Javaslat az Új Teleki téri Piac L jelű 1. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
3.14. Javaslat az Új Teleki téri Piac I jelű 1. szám alatti üzlethelyiség pályázat útján történő hasznosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. pinceszinti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nap u. ………………. számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Hungária krt. 20/B. alagsori helyiségre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.5. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Tömő utca ……………... számú ingatlan) elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.6. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Tömő utca ………………5. számú ingatlan) elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.7. Bérbevételi kérelem a Budapest VIII. kerület, Apáthy István utca 8/A. szám alatti utcai bejáratú, pinceszinti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 43/B szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 15. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4.10. ……………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nap utca 19. szám alatti utcai bejáratú, üres, pinceszinti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
4.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. ……………….1. szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
4.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív u. ………….. (Szemafor u. …………….) szám alatti közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására, valamint a lakás felújítására
4.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. ………………. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
4.14. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ………………. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
4.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Százados út ………………. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakásba történő bérlő kijelölésére
4.16. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca ………………….
4.17. A Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér ………………. szám alatti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt garázs elidegenítése
4.18. A Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca ……………. szám alatti, ………………helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
4.19. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Szemafor utca ………………….
4.20. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására
4.21. Javaslat a MENTA TRIO Kft.-vel kapcsolatos határozat módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok