Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2018. július 30.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatáshoz „Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, eszközök beszerzése, valamint az Információs Biztonsági Rendszer üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.2. Javaslat „Józsefváros mobilalkalmazás fejlesztése és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat az Orczy Negyed Program keretén belül „A lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.4. Javaslat „Padlótisztító takarítógépek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a Corvin sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról szóló megállapodás módosítására
2.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta és Reviczky utcákban 10 kV-os földkábel rekonstrukciójához
2.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Baross utcát és Szigony utcát érintő, 10 kV-os földkábel rekonstrukciójához
2.5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Szigony utcát és Baross utcát érintő, 10 kV-os földkábel rekonstrukciójához
2.6. Javaslat az IRINGBER Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
2.7. Javaslat a Vantap Hungária Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének saját tulajdonú parkolóban történő teljesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.8. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 8. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.9. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor út felújításához (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.10. Javaslat forgalomtechnikai tervhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.11. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Belvárosi Építő Kft. fióktelep bejegyzésre irányuló kérelmének elbírálására a Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor u. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 75. szám alatti, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 15. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
3.4. Lkhamsuren Otgonjargal egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 4. szám alatti, utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása vonatkozásában
3.5. Javaslat a Premium Leather Kft. székhely bejegyzésekre irányuló kérelmének elbírálására a Budapest VIII. kerület, Molnár Ferenc tér 3. (Lósy I. u. 3.) szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
3.6. Senator 2010 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 49. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 24. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozóan
3.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 32-38. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
3.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 50. szám alatti, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.10. Javaslat üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és külterületi ingatlanok árverés útján történő elidegenítésére
3.11. A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 16. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése
3.12. A Budapest VIII. kerület, József körút 50. szám alatti, pinceszinti, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
3.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 3/b. és Kálvária tér 16. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozóan (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.14. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő, Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám és Vas u. 14.szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt nyilvános, egyfordulós pályázatok eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem elbírálására
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között szolgáltatói szerződés megkötésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. Javaslat támogatási szerződések megkötésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Javaslat az „Önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése (6 részben)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vas u. …………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szabó Ervin tér 3. szám alatti teremgarázsban gépkocsi-beállóra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 18. szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbevételére érkezett 2 kérelem elbírálására
5.5. ……………….. adószámmal rendelkező magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter u. 9. szám alatti, 38793/7/A/141 hrsz.-ú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ……………... szám alatti lakásra vonatkozóan ……………. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ……………... szám alatti lakás kiürítésére, másik lakás biztosítása mellett
5.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. …………... szám alatti lakásra vonatkozóan …………….. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
5.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ……………. szám alatti lakásra vonatkozóan ……………. és ……………. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
5.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ………………. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetésére
5.11. Javaslat a Budapest VIII. került, Bródy Sándor u. ………………. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. ……………. szám alatti lakásra vonatkozóan …………….. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
5.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. ………………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
5.14. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. ………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
5.15. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala dolgozói részére
5.16. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. dolgozói részére
5.17. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozói részére
5.18. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ dolgozói részére
5.19. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a Napraforgó Egyesített Óvoda dolgozói részére
5.20. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói részére
5.21. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére
5.22. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Dobozi utca ………………….
5.23. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca ………………………..
5.24. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Százados út ………………. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakásba történő bérlő kijelölésére
5.25. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. ……………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
5.26. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. ……………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
5.27. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca ………………... (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.28. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca ………………….
5.29. A Bujdosó Srácok Kft. kérelme a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca 11. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló lakóépület belső udvarán menekülő útvonal kiépítésére vonatkozóan
5.30. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására
5.31. Javaslat peren kívüli megállapodás megkötésére ……………… Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula u. …………... szám alatti lakás tulajdonosával (PÓTKÉZBESÍTÉS)
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben