Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. augusztus 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat az „Információtechnológiai biztonság és rendelkezésre állás fokozása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.2. Javaslat „Az ASP iratkezelő szakrendszer adatminőségének javítása, migrációja, tesztelése és élesítése, elektronikus ügyintézési feladatok elvégzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat a „Mobilnyomtatók, kellékek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.4. Javaslat az Orczy Negyed Program keretén belül "a lakhatással és munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
1.5. Javaslat a "Magdolna-Orczy negyed közterületeinek és bizonyos ingatlanainak építészeti bűnmegelőzés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára vonatkozó feladatok ellátása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 7. szám alatti raktárhelyiségek (hrsz.: 35130/A/1 és 35130/A/2) bérbeadása
3.2. Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 23/A. szám alatti helyiség (hrsz.: 36629/0/A/1) bérbeadása
3.3. Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatti ingatlan udvarán lévő 4. számú gépkocsi-beálló bérbeadása
3.4. A Budapest VIII. kerület, Illés u. 4. szám alatti helyiség (hrsz.: 35869/0/A/1) bérbeadása nyilvános, egyfordulós pályázaton
3.5. A Budapest VIII. kerület, József utca 42. szám alatti üzlethelyiség (hrsz.: 35006/0/A/25) bérbeadása
3.6. Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 24. szám alatti (34681/0/A/5 hrsz.-ú) irodahelyiség bérbeadása
3.7. A Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. (Üllői út 54.) szám alatti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredmény megállapítása
3.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 5. szám alatti ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására
3.9. A Budapest VIII. kerület, Krúdy utca 4. szám alatti (36606/0/A/1 hrsz.-ú) üzlethelyiség elidegenítése
3.10. Javaslat az Új Teleki téri Piachoz kapcsolódó pályázatok eredményének megállapítására
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 8. szám alatti raktárhelyiség (hrsz.: 36453/0/A/2) bérbeadása
4.2. A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 5. szám alatti, 35536/0/A/2 hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
4.3. Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 9. szám alatti üzlethelyiségek (hrsz.: 35297/0/A/50 és 35297/0/A/51) bérbeadása
4.4. Budapest VIII. kerület, Práter u. 60. szám alatti helyiség (hrsz.: 35728/218/A/3) bérbeadása
4.5. Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 43/B. szám alatti üzlethelyiség (hrsz.: 36276/2/A/3) bérbeadása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.6. Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti (hrsz.: 35669/0/A/19-ből a 18-as sorszámú) tároló bérbeadása
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ……………... szám alatti és a Budapest VIII. kerület, Lujza utca …………….. szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyására
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. …………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.9. Javaslat az „LNR-ZEM/2018.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
4.10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ………………….
4.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, József utca …………………...
4.12. A Budapest VIII. kerület, Orczy tér ……………... szám alatti, ……………… helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
4.13. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca ………………...
4.14. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca …………………….
4.15. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok