Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. szeptember 10.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor úton optikai kábelhálózat kiépítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 9. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan (hrsz.:35379) bérbeadása nyilvános, egyfordulós pályázaton
2.2. Budapest VIII. kerület, Hungária krt. 20/A. és Hungária krt. 20/B. szám alatti helyiségek (hrsz.: 38867/4/A/2, 38867/5/A/10) bérbeadása
2.3. A Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám alatti helyiség (hrsz.: 34910/0/A/2) bérbeadása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.4. A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 33. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
2.5. A Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 19-21. szám alatti (hrsz.: 35277/0/A/9) üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
2.6. A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 29. szám alatti (34937/0/A/25 hrsz.-ú), határozott időre szóló bérleti joggal terhelt műhely helyiség elidegenítése
2.7. Budapest VIII. kerület, Koszorú utca 23. szám alatti helyiség (hrsz.: 35267/A/4) bérbeadása
3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
3.1. Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 5. szám alatti helyiség (hrsz.: 34802/A/1) bérbeadása
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. ……………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lokomotív utca …………….. szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére
3.4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca ………………….
3.5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Práter utca ………………….. (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.6. Budapest VIII. kerület, Apáthy István utca 8. -1. emelet 1. szám alatti (36200/2/A/1 hrsz.-ú), üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok