Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. szeptember 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Szeszgyár utca 10. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca – Delej utca – Bíró Lajos utca – Reguly Antal utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukcióhoz
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utcában tehermentesítő 10 kV-os földkábel átkötések kiépítéséhez
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a Rév8 Zrt. működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat Magyar Államkincstárnál értékpapír-nyilvántartási számla nyitására, Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlására
3.2. Javaslat szerződések módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Alföldi u. 16-18. szám alatti pinceszinti helyiségre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
4.2. Budapest VIII. kerület, Apáthy István utca 8. -1 emelet 1. szám alatti (36200/2/A/1 hrsz.-ú) üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Hungária körút …………………..
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tbiliszi tér ………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok