Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. október 25.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat „Sophos tűzfal licenc meghosszabbítás” beszerzése tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat „Tűzbiztos iratszekrények beszerzése, telepítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat az Orczy Negyed Program keretén belül „Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők számára kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelői képzésben résztvevők számára konferenciaterem bérlése szállodai szolgáltatások igénybevételével” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.4. Javaslat „Az ASP rendszerhez csatlakozó gazdálkodási és tárgyi eszköz szakrendszer migrációja, tesztelése és élesítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Kálvária tér gázelosztó vezeték katódos védelem mérési hely kiépítéséhez
2.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 13. szám alatti ingatlan villamos energia ellátás kiépítéséhez
2.4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Budapest VIII. kerület, Baross utca 126. szám alatti (35403/0/A/38 hrsz-ú) üzlethelyiség bérbeadása
3.2. Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti ingatlan (hrsz.: 35379) bérbeadása nyilvános egyfordulós pályázaton
3.3. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 718/2018. (VII. 30.) számú határozatának visszavonása és a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 16. szám alatti helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatala
3.4. Az Arany-Anker Kft. székhely bejegyzési kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 13. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény tekintetében
3.5. A Budapest VIII. kerület, Práter u. 37. szám alatti helyiség (hrsz: 36291/0/A/4) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírása
3.6. Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti ingatlan területén lévő 3., 4., 5. és 6. számú gépkocsi-beállók bérbeadása
3.7. Javaslat a Víg utca ABC Kft.-vel a Budapest VIII. kerület, Víg u. 28. szám alatti helyiségre kötött bérleti szerződés megszüntetésére
3.8. Javaslat "LNR-EKA/2018. típusú" bérlakás pályázat kiírására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a „Padlótisztító takarítógép beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. ……………... szám alatti ingatlan elővásárlási jogról való lemondásra
4.3. Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti helyiség (hrsz: 35488/0/A/22) bérbeadása
4.4. Budapest VIII. kerület, Losonci tér 7. szám alatti helyiség (hrsz.: 35728/38/A/1) bérbeadása
4.5. A Budapest VIII. kerület, Tömő u. 56. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. ……………….. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ………………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. ……………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. …………………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
4.10. Javaslat „LNR-EKA/2018. típusú” bérlakás pályázat kiírására
4.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Bókay János utca ……………...
4.12. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Lujza utca …………………….
4.13. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
4.14. Tartozás elengedésére vonatkozó kérelem
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok