Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. november 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Heim Pál Gyermekkórház Delej utcai kapubehajtó útcsatlakozás átépítéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 36. szám alatti ingatlan vízbekötésének megszüntetéséhez
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Illés utca 25. szám alatti ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Helyszín Kft. és a Belvárosi Sörfőzde Kft. bérlőtársi kérelme a Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 4. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása vonatkozásában
2.2. A Budapest VIII. kerület, Lujza u. 18. szám alatti (Hrsz.: 35422/0/A/40) üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
2.3. Budapest VIII. kerület, Práter u. 9. szám alatti (36394/0/A/1 hrsz.-ú) üzlethelyiség bérbeadása
2.4. Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 20. szám alatti (36423/0/A/1 hrsz.-ú) üzlethelyiség bérbeadása
2.5. Budapest VIII. kerület, Práter utca 9. szám alatti, földszinti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
2.6. Javaslat üres lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és gépkocsi-beálló árverés útján történő elidegenítésére
2.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefváros kártyával kapcsolatos adatfeldolgozási szerződés megkötésére
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca ………………….
4.2. A Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti földszinti raktárhelyiség elidegenítése
4.3. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozója részére
4.4. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok