Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. december 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat az „önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 56. és 60. szám alatti lakóházak kéményeinek rendezéséhez
1.5. Javaslat a Corvin sétány üzemeltetésével kapcsolatos Együttműködési Megállapodás módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. A Budapest VIII. kerület, Baross tér 3. szám alatti 34598/0/A/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítása
2.2. A Budapest VIII. kerület, Baross u. 75. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítása
2.3. A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.4. Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti helyiség (hrsz: 35147/0/A/41) bérbeadása
2.5. Somogyvári-Matróf Krisztina egyéni vállalkozó székhely bejegyzési kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám alatti (34910/0/A/2 hrsz.) nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény tekintetében
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat „ÉLETMENTŐ PONT” kialakítására
3.2. Javaslat az „Új bölcsőde tervezése a Százados negyedben” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Budapest VIII. kerület, Fecske u. 15. szám alatti helyiség (hrsz: 34987/0/A/15) bérbeadása
4.2. Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti (hrsz: 35669/0/A/19) 24-es sorszámú tárolórekesz bérbeadása
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. ……………… szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
4.4. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozója részére
4.5. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 8. sz. alatti Társasház közös tulajdonában álló helyiségek értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
4.7. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Tömő utca …………………. számú ingatlan) elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok