Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2018. december 10.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Palotanegyed területén optikai kábelhálózat kiépítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Magyarok Nagyasszonya tér 11. számú ingatlanra kapubehajtó kiépítéséhez
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utcai közterület megújításához kiépítéséhez
1.5. Javaslat vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos döntés meghozatalára (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.6. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.–vel kapcsolatos döntések meghozatalára (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2018. évre történő engedélyezésére (13 db szervezet)
2.2. A Budapest VIII. kerület, Baross u. 59. szám alatti helyiség (hrsz.: 35232/0/A/27) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.3. A Budapest VIII. kerület, József u. 38. szám alatti (hrsz.: 3497360/A/1) üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbevételi kérelme (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.4. A Budapest VIII. kerület, Mária utca 5. szám alatti (hrsz.: 36652/A/2) üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
2.5. Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 24. szám alatti helyiség (hrsz.: 34681/0/A/5) bérbeadása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Tájékoztatók
3.1. Tájékoztató a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltással kapcsolatban hozott bizottsági döntésekről, ahol – részben vagy egészben – emelőszerkezetes gépi parkoló révén történik a gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítése
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40. szám alatti teremgarázsban kialakított 5. számú gépkocsi-beálló bérbeadása
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Alföldi u. ……………….. szám alatti lakás bérlőjével kötött „Otthon-felújítási” támogatási szerződés megszüntetésére
4.3. Budapest VIII. kerület, Őr u. 3. szám alatti, 35201/0/A/2 hrsz.-ú helyiség elektromos hálózat kialakítása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca …………... szám alatti lakás bérlőjével kötött „Otthon-felújítási” támogatási szerződés módosítására
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. …………………. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér …………….. szám alatti és a Budapest XXII. kerület, Gyár u. ………………. szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének elutasítására
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ……………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nap u. ……………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. ……………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
4.10. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Práter utca ……………..
4.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása eseti döntés alapján – Budapest VIII. kerület, Salétrom utca ………………….
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok