Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2019. február 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára
1.2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
1.3. Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.4. Javaslat önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.5. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára
1.6. Javaslat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola udvarán megvalósítandó beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
1.7. Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára
1.8. Javaslat a Tűzfalfestési Program módosítására
1.9. Javaslat a Golgota téri Stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.10. Javaslat intézményvezetői pályázatok kiírására
1.11. Javaslat térítési díjak felülvizsgálatára
1.12. Javaslat alapítványok támogatására
1.13. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére
1.14. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
1.15. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2018. évi munkájáról
1.16. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2018. május 1. – 2018. október 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
1.17. Javaslat környezetszennyező műanyag termékek felhasználásának csökkentésére
1.18. Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására és a polgármester 2019. évi szabadságának jóváhagyására
1.19. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat a „Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyására
3. Beszerzések
3.1. Javaslat „Újszülött ajándékcsomagok” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Gazdálkodási Ügyosztály
4.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. Javaslat a JGK Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
5.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 33. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti, 35327 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti, 34919 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó u. 15. szám alatti, 38538/2 hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület bérleti jogviszonyának elismerésére, székhelyhasználati hozzájárulás megadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
7. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
7.1. Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS
7.2. Javaslat a Százados negyedben háziorvosi rendelő létesítése céljából előszerződés kötésére
7.3. Javaslat fellebbezés elbírálására településképi eljárásban
7.4. Javaslat fellebbezés elbírálására fák kivágásának engedélyezésére irányuló eljárásban
7.5. A Budapest VIII. kerület, Baross u. 98. szám alatti (hrsz.: 35516/A/72) üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbevételi kérelme
7.6. Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 9. szám alatti ingatlan udvarán lévő 10. számú gépkocsi-beálló bérbeadása
7.7. Javaslat házfelügyelő jelölésére és a Budapest VIII. kerület, …………………... szám alatti szolgálati lakás bérbeadására
7.8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, …………………………..
7.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, ………………………..
7.10. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozója részére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben