Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2019. március 4.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. sz. alatti ingatlan bekötőcsatorna átépítéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Györffy István utca 6. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Bláthy Park kialakításához kapcsolódó módosításokhoz (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.5. Javaslat Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojektben való részvételre
1.6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Verseny utcában aszfaltburkolatú járda építéséhez
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat „A „Palotanegyed - Európa Belvárosa Program III.” című projekt keretében közterületek megújítása I. ütem” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a „Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csepreghy utca 3. szám alatti helyiség (hrsz.: 36785/3/A/1) és a Budapest VIII. kerület, József krt. 65. szám alatti helyiség (hrsz.: 36785/4/A/37) együttes bérbeadására
3.2. A Budapest VIII. kerület, Illés u. 4. szám alatti (hrsz.: 35869/0/A/1) üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11. szám alatti iskolabérlemény felújítására kötött bérbeszámítási megállapodás lezárására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Javaslat Adatkezelési Szerződések megkötésére
5. Tájékoztatók
5.1. Tájékoztató a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján, a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program” keretében megvalósult kamattámogatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolóról
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat a Peter’s Textil Kft.-vel a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyisége kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
6.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 41. szám alatti lakóépület udvarán lévő 4. sz. gépkocsi-beálló bérbeadására
6.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti (hrsz.: 35669/0/A/19) 30-as számú tároló rekesz bérbeadására
6.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
6.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
6.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………... szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére
6.7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, …………………………..
6.8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, …………………………...
6.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, …………………………….
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok