Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2019. március 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 17-19. szám alatti ingatlanra leágazó gázvezeték építéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, József utca 14. szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Györffy István utcában csatorna rekonstrukció elvégzéséhez
1.5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Illés utca 6-10. szám alatti ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
1.6. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
2.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó utca 3. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli bérbeadására
2.2. A Budapest VIII. kerület, József u. 11. szám alatti (35222/0/A/29 hrsz.) üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
2.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 2/B. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
2.4. Javaslat „LNR-ID/2019. típusú” bérlakás pályázat kiírására
2.5. A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. szám alatti, I. emeleti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt műhely helyiség elidegenítése
3. Egyéb előterjesztések
3.1. Javaslat a „Vagyon-és felelősségbiztosítás a Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntések meghozatalára (HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………. szám alatti ingatlanrészre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.3. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (…………………. ingatlan) elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 80. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti lakóépület udvarán lévő 4. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
4.6. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása - Budapest VIII. kerület, ……………………..
4.7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása - Budapest VIII. kerület, ………………………...
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok