Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2019. május 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca 4. szám alatti ingatlanra kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Hungária körút felújításához
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 36. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
1.5. Javaslat Vajdahunyad utca 7. és 9. szám alatti ingatlanok telekalakításához kapcsolódó megállapodás elfogadására
1.6. Javaslat a Veszprém Handball Team Zrt.-vel kötendő támogatási szerződés megkötésére
1.7. Javaslat a Dobozi utca útfelújítási terveinek átadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.8. Javaslat a BKK Zrt. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.9. Javaslat a „Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlás tábor tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a Rév8 Zrt. működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. földszint 2. szám alatti helyiség (hrsz.: 36395/0/A/2) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 2/C. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11. szám alatti iskolabérleményre vonatkozó bérbeszámítási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára
3.4. Budapest VIII. kerület, Auróra utca 7. szám alatti, földszinti, 34780/0/A/3 helyrajzi számú, határozott bérleti joggal terhelt iroda-, raktárhelyiség elidegenítése
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti, 35327 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat eredményének a megállapítására
3.6. Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 27. szám alatti, földszinti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
4. Egyéb előterjesztések
4.1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi éves mérlegének elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. Javaslat az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
5.1. Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 9. szám alatti ingatlan udvarán lévő 10. számú gépkocsi-beálló bérbeadása
5.2. Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 9. szám alatti ingatlan udvarán lévő 29. számú gépkocsi-beálló bérbeadása
5.3. Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatti ingatlan udvarán lévő 1. számú gépkocsi-beálló bérbeadása
5.4. Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatti ingatlan udvarán lévő 6. számú gépkocsi-beálló bérbeadása
5.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 41. szám alatt található 7. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 22. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú teremgarázsban kialakított 22. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
5.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
5.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………... szám alatti bérlő lakásbérleti jogviszonyának felmondására
5.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………... szám alatti bérlemény értékegyeztetéssel történő ingatlan csereszerződésének jóváhagyására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, ……………………………….
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok