Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2019. június 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” című, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat a „Horváth Mihály tér északi oldalának tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Gazdálkodási Ügyosztály
2.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 17-19. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
2.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis utca 32. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozások kiépítéséhez
2.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Práter utca 35. számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.2. Javaslat a „Közterületek megújítása (2 részben)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat eredményének a megállapítására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött támogatási szerződés módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
6.1. Javaslat peren kívüli megállapodás megkötésére a Budapest VIII. kerület, …………………….... szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának folytatása tárgyában
6.2. A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti (hrsz.: 35475/0/A/3) üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbevételi kérelme
6.3. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozója részére
6.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
6.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………… szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
6.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………….. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett (PÓTKÉZBESÍTÉS)
6.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………. szám alatti bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett (PÓTKÉZBESÍTÉS)
6.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
6.9. Javaslat házfelügyelő kijelölésére és a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti szolgálati lakás bérbeadására
6.10. Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
6.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, …………………………….
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok