Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2019. július 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben távhővezeték hálózat (Liget projekt D2 szakasz) kiépítéséhez
1.3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca felújításához
1.4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás módosítására a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utcában és a Trefort utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez
1.5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Víg utca 12-16. számú ingatlan vízbekötés kiépítéséhez
1.6. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
1.7. Javaslat a 2019. évi 15. Maccabi Európa Játékokkal kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
1.8. Javaslat a 2019. évi kerületi köztisztasági program keretén belül megvalósítandó utcai nagytakarítások végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
1.9. Javaslat „2 helyszínen közterületi illemhely kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a „Családlátogató Mobil Team felállítás és működtetés” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „FP5 – Közösségi és szociális mosoda létrehozásához kapcsolódó mosó- és szárítógépek beszerzése” közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.3. Javaslat a „Budapest VIII. kerület, a Diószegi Sámuel utca 14. szám alatti helyiség felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. földszint 2. szám alatti helyiség (hrsz.: 36395/0/A/2) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat visszavonására, valamint újbóli kiírására
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 38. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
3.3. A GYROS CENTER Kft. Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 4. szám alatti (hrsz.: 35349/0/A/47) raktárhelyiség bérbeadására vonatkozó kérelme
3.4. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő, Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
3.5. Javaslat elszámolási megállapodás megkötésére a Turay Ida Színház bérlő által bérelt, a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 6. és Kálvária tér 14. szám alatti helyiséggel kapcsolatban
3.6. Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 9/B. szám alatti, pinceszinti, 35895/0/A/28 hrsz.-ú, üres, nem lakás céljára szolgáló raktár helyiség elidegenítése
3.7. A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti helyiség (hrsz.: 34676/0/A/7) bérleti jogának átruházása
3.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 24. földszint 12. szám alatti helyiség (hrsz.: 36528/0/A/12) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat köztemetési költség megtérítésének részletfizetéssel történő engedélyezésére
4.2. Javaslat részletfizetési megállapodás megkötésére
4.3. Javaslat ingatlanban okozott kár megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
4.4. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
4.5. Javaslat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 651/2019. (VI.17.) számú határozatának visszavonására és Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. szám alatti 1. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11. szám alatti iskolabérleménnyel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás meghozatalára
4.7. Javaslat tíz darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére
4.8. Javaslat négy darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak részére
4.9. Javaslat hat darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozói részére
4.10. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozója részére
4.11. Javaslat felújított közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozója részére
4.12. Javaslat kettő darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság dolgozói részére
4.13. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozója részére
4.14. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………... szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.16. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………... szám alatti bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.17. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………... szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.18. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti bérlő lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszűntetésére
4.19. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………... szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.20. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………... szám alatti bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.21. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok