Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2019. augusztus 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Gazdálkodási Ügyosztály
1.1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Szigony utcában B+R kerékpártároló létesítéséhez
2. Rév8 Zrt.
2.1. Javaslat a „Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a „Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP3)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.3. Javaslat a „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és új közbeszerzési eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.4. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „KP5 alprogramhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása mélyépítési munkára” közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.5. Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
3.1. Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. szám alatti ingatlan teremgarázsában lévő 14., 15. és 16. számú gépkocsi-beállók bérbeadása
3.2. Javaslat elszámolási megállapodás megkötésére a Turay Ida Színház bérlő által bérelt, a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 6. és Kálvária tér 14. szám alatti helyiséggel kapcsolatban
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 7. szám alatti, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános, kétfordulós pályázat eredményének a megállapítására
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 23/A. és a Tömő u. 23/B. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására
4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti, jogcím nélkül használt lakás bérbeadására
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………... szám alatti lakás bérlői bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, két külön lakás bérbeadása mellett
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………….. szám alatti lakás bérlői bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, két külön lakás bérbeadása mellett
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………. szám alatti lakás bérlői bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, két külön lakás bérbeadása mellett
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti lakás bérbeadására
4.7. Javaslat házfelügyelő kijelölésére és a Budapest VIII. kerület, ……………….. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakás bérbeadására
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………... szám alatti bérlemény csereszerződésének jóváhagyására
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………... szám alatti lakás bérbeadására
4.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………. szám alatti bérlemény csereszerződésének elutasítására
4.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………….. lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
4.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………….. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
4.13. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 763/2019. (VII.08.) számú határozatának módosítására
4.14. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a „Horváth Mihály tér északi oldalának tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.2. Javaslat az új JÓKÉSZ véleményezési eljárása során érkezett vélemények elfogadására (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok