Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Bizottsági ülések

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ülése - 2020. június 23.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Átruházott hatáskörben meghozható döntések
1.1. Javaslat a Félúton Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadására
1.2. Javaslat az Emberbarát Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadására
1.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
1.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti lakás bérbeadására
1.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti lakás bérbeadására (PEOETKEZBESITIÉS) ZÁRT ÜLÉS
1.8. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ dolgozója részére
1.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti bérlő lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetésére
1.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti épület bérlőinek bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.11. Javaslat a 2020. évi „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért" szakmai kitüntetés adományozására
1.12. Javaslat a 2020. évi „Józsefváros Egészségügyéért" szakmai kitüntetés adományozására
2. Kétrviselő-testületi előterjesztések
2.1. Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2019. évi beszámolójának elfogadására
2.3. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratinak módosítására, új székhely kijelölésére, szervezeti és működési szabályzatának elfogadására
2.4. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolójának elfogadására
2.5. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának átcsoportosítására
2.6. A Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
2.7. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására és a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználására
2.8. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában áHÓ lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (111.08.) önkormányzati rendelet módosítására PÖTKEZBESÍTÉS
2.9. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában MI6 ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (U. 21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására
2.10. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben