Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Bizottsági ülések

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ülése - 2020. szeptember 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Átruházott hatáskörben meghozható döntések
1.1. Javaslat „Bérlakás felújítás Józsefvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Előterjesztő: Sátly Balázs – a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Javaslat az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan „Rectoscop készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására Előterjesztő: Sátly Balázs – a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Javaslat az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek” tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására Előterjesztő: Sátly Balázs – a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
1.4. Javaslat Dr. Ajtay Zsófia Eszter egyéni vállalkozóval megkötött támogatási szerződés módosítására Előterjesztő: Sátly Balázs – a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
1.5. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan, Szomszédok Egymásért Mozgalom alprogramot érintő döntések meghozatalára Előterjesztő: Sárkány Csilla – a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.6. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „OKJ tanfolyamok szervezése és lebonyolítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Előterjesztő: Sárkány Csilla – a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
1.7. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „LP5 Család – és Lakóház mentorálás – Közösségi programok - A „settlement” típusú lakóközösségi program” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Előterjesztő: Sárkány Csilla – a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
1.8. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)” tárgyú eljárásban kötött 1. rész és 2. rész szerződéseinek módosítására Előterjesztő: Sárkány Csilla – a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
1.9. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)” tárgyú eljárásban kötött 2. rész szerződésének módosítására Előterjesztő: Sárkány Csilla – a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
1.10. Javaslat a „Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata” tárgyú tervezési szerződés módosítására Előterjesztő: Pikó András – polgármester
1.11. Javaslat a „Józsefváros Csarnok negyed TÉR_KÖZ 2018 pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése” tárgyú tervezési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Rádai Dániel – alpolgármester (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.12. Javaslat a ,,Köztemetéshez kapcsolódóan az elhunyt hamvainak temetési helyre történő elhelyezése” közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására Előterjesztő: dr. Kóródi Éva – a Hatósági Ügyosztály vezetője
1.13. Javaslat az „Informatikai eszközök beszerzése” közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására Előterjesztő: Futó Balázs – a Belső Ellátási Iroda vezetője (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.14. „Javaslat bútorbeszerezési eljárás eredményének megállapítására” Előterjesztő: Futó Balázs – a Belső Ellátási Iroda vezetője (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.15. Javaslat a „Közétkeztetés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására Előterjesztő: Sátly Balázs – a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Képviselő-testületi előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadására
2.2. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására
2.3. Javaslat a Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2019. évre vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadására
2.4. Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program elfogadására
2.5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására
2.6. Javaslat a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új közösségi célú hasznosítására
2.7. Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
2.8. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
2.9. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra
2.11. Javaslat a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződéstervezet és konzorciumi megállapodás elfogadására
2.12. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára
2.13. Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.14. Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.15. Javaslat döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban
2.16. Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására
2.17. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről
2.18. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben