Önkormányzat Ügyintézés Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Józsefvárosi egyházi pályázat E-Józsefvárosi sportpályázat Józsefvárosi nemzetiségi pályázat Józsefvárosi civil és kulturális pályázat Ajánlja fel 1%-át józsefvárosi civil szervezeteknek!
KERESÉS

Bizottságok

Aktív bizottságok

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

Név Feladatkör
Veres Gáborelnök
Szarvas Koppány Bendegúzalelnök
Dr. Juharos Róbertalelnök
Sátly Balázstag
Vörös Tamástag
Dr. Erdélyi Katalinnem képviselő tag
Gutjahr Zsuzsannanem képviselő tag
Mikó Károlynem képviselő tag
Soós Györgynem képviselő tag

Bizottsági ülések

2020. év Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülései
2020. augusztus 5 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. július 15 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. június 24 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. március 12 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. február 26 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. február 13 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. január 29 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. január 23 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2020. január 16 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2019. év Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülései
2019. december 18 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2019. december 12 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2019. december 5 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2019. november 27 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv
2019. november 21 - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ülése
 • meghívó
 • napirend
 • határozat
 • jegyzőkönyv

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság feladat- és hatásköre különösen:

 

4.1.     Dönt

4.1.1.  az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben;

4.1.2.  az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottsági hatáskörökbe utalt ügyekben;

4.1.3.  az Otthon-felújítási programról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottság hatáskörökbe utalt ügyekben;

4.1.4.  az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlátozottak személygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottsági hatáskörébe utalt ügyekben

4.1.5.  a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről első fokon, a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 15. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével, valamint a rendelet melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak csökkentéséről vagy elengedéséről;

4.1.6.  fontos közérdekből a közterület használatának szünetelésének elrendeléséről;

4.1.7.  tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a jogosult kérelmére méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetés megállapításáról;

4.1.8.  a társasházak kérelme alapján a közterület-használati díj egy részének visszafizetéséről a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint;

4.1.9.  a polgári és közigazgatási, biztosítási-kártérítési ügyekben az Önkormányzat, mint fél bíróság, hatóság stb. előtti eljárásjogi részvételével összefüggésben az eljárás indítása, befejezése, vitele, a jogorvoslat, az egyezség tekintetében;

4.1.10.            az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról, az üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest fedezetet nem igényel

4.1.11.            az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogok gyakorlásáról.

4.1.12.            a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendeletben és a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottsági döntést igénylő ügyekben.

 

4.2.     Javaslatot tesz

4.2.1.  az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vagyongazdálkodási, szervezeti-működési, módszertani és informatikai feltételeinek javítására, fejlesztésére.

4.2.2.  a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolattartással összefüggő valamennyi kérdésben.

 

4.3.     Véleményezi

4.3.1.   a rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs létesítését, illetve megszüntetését előzetesen;

4.3.2.   a rendőrkapitányság és a rendőrőrs vezetőjének kinevezését előzetesen;

4.3.3.   a piacokra vonatkozó javaslatokat.

 

 

4.4.       Egyéb

4.4.1.   önkormányzati érdekből, rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-testület összes nem kizárólagos – átruházható – hatáskörét;

4.4.2.   részt vesz lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és figyelemmel kíséri végrehajtásukat.

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

2020. június 1-től

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

Június 1-től lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az alábbiak szerint:

 • Hétfőn:13.30-18.00
 • Szerdán:08.15-16.30
 • Pénteken:08.15-11.30

A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

 • Hétköznapokon:08.00-16.00

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, ennek használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles szájmaszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs szájmaszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.
A kézfertőtlenítő használatát és a szájmaszk viselését az őrszolgálat ellenőrzi.

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.
Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez segítségre vagy nyomtatványra van szüksége, akkor a Támpont Információs Szolgálat segíti ebben, amely a Polgármesteri Hivatal egyablakos bejáratánál található Budapest Baross u. 63-67. A beadványokat szintén itt adhatják le.

A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.) az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

 • Hétfőn:9.00 – 11.00 és 14.00 – 16.00
 • Szerdán:9.00 – 11.00 és 14.00 – 16.00
 • Pénteken:9.00 – 11.00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben