Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Döntés tervezetek


2021. február 19-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest VIII., Hock János utca … szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Közbiztonsági Alprogram szakmai programfelelőseinek szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetéséről
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására
Javaslat Népkonyha megemelt adagszámának fenntartásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására, valamint 2021. évi béren kívüli cafetéria juttatásának megállapítására
Javaslat Rév8 Zrt.-vel kötendő 2021. évi közszolgáltatási szerződés elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. belső ellenőrzése megállapításaira figyelemmel
Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utca, Magyarok Nagyasszonya tér, Szenes Iván tér, Gaál Mózes utca, Delej utca területén gázvezeték építéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 19. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás módosítására, a Budapest VIII. kerület, Jázmin utcai (Szigony utca - Tömő utca között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukciós munkákhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 2. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Trefort utca 3-5. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, trolibuszvonal áramellátás nyomvonalon kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítéséhez
Javaslat vagyonvédelmi kamerák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről szóló határozat módosítására
Javaslat a Budapest VIII., Tömő utca 23/B. szám alatti ingatlan végleges – a Budapest VIII., Tömő utca 23/A. szám alatti ingatlantól elkülönített – adásvételi szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és újbóli kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására kémény megszűntetéséhez a KAMIN GROUP Kft. részére – Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 21.
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/A/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására


2021. február 15-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására


2021. február 12-i döntés tervezetek:


Javaslat az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára


2021. február 11-i döntés tervezetek:


Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára


2021. február 4-i döntés tervezetek:


Javaslat a 474/2020. (XII. 17.) számú polgármesteri döntés visszavonására és új döntés meghozatalára (Budapest VIII. kerület, Német u. ………….. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetése)
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 9. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti (hrsz.: 36453/0/A) társasház károsodott melléképületére vonatkozó veszélyhelyzet kialakulásában a tulajdonosi felelősség megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti, földszinti, 35550/0/A/23 helyrajzi számú műhely helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 4. és 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület Kőfaragó utca 5. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására, és új nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
Javaslat a Diószegi Sámuel utca ……. szám alatti lakás és a mellette lévő Diószegi Sámuel utca ……….. szám alatt található lakásokkal kapcsolatos építési tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó visszavásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére
Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Dobozi utca …. és … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Hock János utca …. szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Lovassy László utca … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára


2021. január 21-i döntés tervezetek:


Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth tér 3. szám alatti ingatlan vízbekötések kiépítéséhez, illetve megszüntetéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez e
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez e
Javaslat a Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekt keretében megvalósuló, „Problémaorientált Közösségi Rendészet keretében képzési feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerződés módosítására
Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca …. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Víg utca 30. … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Beszámoló a polgármester 2020. évi szabadságának felhasználásról, tárgyévi szabadságának megállapításáról
Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával kapcsolatban
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület József krt. 11. fszt. 30. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. 9. emeleti teremgarázsban található 291. számú gépkocsi beálló vonatkozásában
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 17. II. emelet 10. számú lakás vonatkozásában
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Javaslat Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet jogharmonizációs tárgyú módosítására
Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról


2021. január 7-i döntés tervezetek:


Javaslat üres lakások árverés útján történő elidegenítésére
Javaslat a Baross utca 86. földszint 70. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti, 35327 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat „Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Javaslat a „Budapest, VIII. kerület Tömő u. 23/A. és 23/B. szám alatti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására


2020. december 10-i döntés tervezetek:


Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat határidejének meghosszabbítása
Javaslat társasházi pályázatok elbírálására
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmenteségének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével és díjmentességével kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „LP5 Család – és Lakóház mentorálás – Közösségi programok - A „settlement” típusú lakóközösségi program” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és az új eljárás megindítására
Javaslat az „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszeradatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
Javaslat az „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
A Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. között létrejövő új Közszolgáltatási Keretszerződés tervezetének elfogadása
Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával kapcsolatban
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 11604 kiadási címén belül működési kiadás és felhalmozási kiadás közötti átcsoportosítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének a tevékenység módosítására irányuló kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti telekingatlan (hrsz.: 35204) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 12. szám alatti, földszinti, 34675/1/A/6 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetésére és a bérleti szerződés meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapításáról
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti, földszinti, 35550/0/A/23 helyrajzi számú műhely helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) és a Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) Társasházak részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 19. és a Somogyi B. u. 21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre szóló bérleti szerződések meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/A. szám alatti, pinceszinti, 36762/0/A/4 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 44. szám alatti, földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII., Lujza utca … szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
Javaslat a Budapest VIII., Dankó utca … szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közötti közszolgáltatás 2. sz. mellékletének módosítására
Javaslat a Józsefvárosi Civil Stratégia elfogadására
Javaslat a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lakossági szűrő programjának támogatására
Javaslat a Budapest VIII., Kis Stáció utca …… szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a „Zöld udvar” elnevezésű pályázat kiírására
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. és Üllői út 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek használati megállapodásának megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervére
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére
Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2020. évi munkájáról
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
Javaslat az ITS felülvizsgálati anyagának elfogadására
Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út … közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozatalára


2020. november 26-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 hrsz.-ú helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetésére és a szerződés meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 44. szám alatti, földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat háziorvosi pályázat alapján nyújtott támogatási összeg visszafizetése iránti követelésekről való lemondással kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú, és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeinek megállapítására
Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére
Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli és 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére telephely kijelölésére - Budapest VIII. kerület, Őr u. 10. szám alatti 2 db helyiség
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelymódosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálására
Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeivel, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosítására
Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
Javaslat a 2020. évi Józsefváros Biztonságáért szakmai kitüntetésre vonatkozó döntések meghozatalára - ZÁRT
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására - ZÁRT
Javaslat a „LNR-J/2/2020. típusú” pályázati kiírásának módosítására
Javaslat az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Magyar Lovassport Szövetség 2019. évi beszámoló elfogadására
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 64. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Delej utcában mentőmegálló, a Batsányi utcában kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Jázmin és Szigony utcában kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben távhővezeték hálózat (Liget projekt D2 szakasz) kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Fiumei út és Mosonyi utca közötti területen 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca 4. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér – Karácsony Sándor u. – Lujza u. területén villamos földkábel rekonstrukcióhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 9-11. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez


2020. november 16-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára


2020. november 13-i döntés tervezetek:


Előterjesztés az egyes önkormányzati adórendeletek módosításáról  


2020. november 12-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest VIII. kerület, Auróra utca 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára  a
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására a
Javaslat a Corvin Corner Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésérea
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 4. szám alatti társasházban a 6. számú és 16. számú albetétek közötti osztatlan közös tulajdonú födém beázásból eredő káresemény költségeinek megosztásáraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csokonai utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozataláraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti 3 db nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozataláraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használati díjával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint részletfizetési megállapodás megkötésérea
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására


visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben