Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Döntés tervezetek


2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
2020.11.26Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2020.11.26Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
2020.11.26Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezésére
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 hrsz.-ú helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetésére és a szerződés meghosszabbítására
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megadására
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírására
2020.11.26Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 44. szám alatti, földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
2020.11.26Javaslat háziorvosi pályázat alapján nyújtott támogatási összeg visszafizetése iránti követelésekről való lemondással kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.26Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
2020.11.26Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
2020.11.26Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2020.11.26Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú, és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeinek megállapítására
2020.11.26Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére
2020.11.26Javaslat emléktáblák elhelyezésére
2020.11.26Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2020.11.26Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli és 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
2020.11.26Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.26Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére telephely kijelölésére - Budapest VIII. kerület, Őr u. 10. szám alatti 2 db helyiség
2020.11.26Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelymódosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.26Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálására
2020.11.26Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
2020.11.26Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
2020.11.26Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeivel, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2020.11.26Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosítására
2020.11.26Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
2020.11.26Javaslat a 2020. évi Józsefváros Biztonságáért szakmai kitüntetésre vonatkozó döntések meghozatalára - ZÁRT
2020.11.26Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására - ZÁRT
2020.11.26Javaslat a „LNR-J/2/2020. típusú” pályázati kiírásának módosítására
2020.11.26Javaslat az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
2020.11.26Javaslat a Magyar Lovassport Szövetség 2019. évi beszámoló elfogadására
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 64. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Delej utcában mentőmegálló, a Batsányi utcában kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Jázmin és Szigony utcában kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióhoz
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben távhővezeték hálózat (Liget projekt D2 szakasz) kiépítéséhez
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Fiumei út és Mosonyi utca közötti területen 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca 4. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér – Karácsony Sándor u. – Lujza u. területén villamos földkábel rekonstrukcióhoz
2020.11.26Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 9-11. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
2020.11.16Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára
2020.11.13Előterjesztés az egyes önkormányzati adórendeletek módosításáról  
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Auróra utca 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára  
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására 
2020.11.12Javaslat a Corvin Corner Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 4. szám alatti társasházban a 6. számú és 16. számú albetétek közötti osztatlan közös tulajdonú födém beázásból eredő káresemény költségeinek megosztására
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csokonai utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti 3 db nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használati díjával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint részletfizetési megállapodás megkötésére
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) és a Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) Társasházak részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/A. szám alatti, pinceszinti, 36762/0/A/4 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 50. fsz. 16. szám alatti helyiség (hrsz.: 36371/0/A/16) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
2020.11.12Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
2020.11.12. Javaslat társasházi pályázatok elbírálására
2020.11.12. Javaslat vagyonvédelmi kamerák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
2020.11.12. Javaslat önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyására
2020.11.12. Javaslat a pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolók elfogadására
2020.11.12. Javaslat az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
2020.11.12. Javaslat takarítási szerződés megkötésére
2020.11.12. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése”, valamint „Igazságos iskola”/ „Józsefváros 0-23” oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítése” közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2020.11.12. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.12. Döntések meghozatala a Polgármesterek Szövetségéhez és a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozással kapcsolatosan
2020.11.12. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására
2020.11.12. Javaslat a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések felülvizsgálatára
2020.11.12. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2020.11.12. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
2020.11.12. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda 2019/2020-as nevelési évről szóló beszámoló elfogadására
2020.11.12. Javaslat a Népszínház utcai mintaprojekt magvalósításának jóváhagyásáról
2020.11.12. Javaslat az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására, a beérkezett vélemények elfogadására/elutasítására és a záró szakmai vélemény megkérésére
2020.11.12. Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv módosítására
2020.11.12. Javaslat üres közszolgálati lakások közszolgálati jellegének törlésére
2020.11.12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására


visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben