Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Döntés tervezetek


2021. május 11-i döntés tervezetek:


Javaslat az Oltalom Sportegyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat „Adásvételi szerződés keretében Microsoft 365 vállalati standard licenszek használati jogának megszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
Javaslat „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás BKV alépítmény hálózat kiváltásához
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér gáz nyomásszabályzó állomás rekonstrukciójához
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér gáz nyomásszabályzó állomás rekonstrukciójához
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 8. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
Javaslat a Leonardo 41 Alapítvány az élő kultúráért egy élő kultúrházért 2019. és 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Javaslat a Magyar Lovassport Szövetség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a 2021. évi civil szervezetek, sport szervezetek, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról szóló pályázati felhívás közzétételével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat „LNR-F/2021. típusú” bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat „LNR-J/2021. típusú” bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat emléktábla elhelyezésére
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
Javaslat egészségügyi feladatellátás biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára, valamint a Józsefvárosi Civil Stratégia alapján a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérleti díjának megállapításáról szóló határozat elfogadására
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 10-14. szám alatti ingaltan beépítése miatt a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 16. (hrsz: 35316) és Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 5. szám alatti épületek kémény szabványosítási munkálataihoz
Javaslat a Budapest VIII. kerület Népszínház utca 34. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület Horánszky utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 19. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 10. szám alatti építkezés folytatásához
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 15. szám alatti helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapításáról
Javaslat a Teleki László tér 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeszámítási megállapodásának ismételt jóváhagyására
Javaslat a PKKB előtt …………………………. bírósági ügyszám alatt folyamatban lévő perben tett egyezségi ajánlat elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára


2021. április 28-i döntés tervezetek:


Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról"


2021. április 27-i döntés tervezetek:


Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Keleti pu. Kőbánya felső állomás 3. vágány, távközlés, Invitech ICT Services Kft. – távközlési hálózatkiváltásához
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Keleti pu. Kőbánya felső állomás 3. vágány, távközlés, Magyar Telekom Nyrt. – alépítmény kiváltásához
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Keleti pu. Kőbánya felső állomás 3. vágány vízvezeték kiváltása, felsővezeték, térvilágítás, vasúti távközlés és zajárnyékoló falak létesítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest VIII. kerület, Keleti pályaudvar-Kőbánya felső állomás 3. vágány optikai kábelkiváltás, új légkábel leágazás kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramkörének a 0,4 kV-os kábel rekonstrukciójához
Javaslat komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a „Déri Miksa utca felújításához kapcsolódó csőszház és környezete kiviteli tervének elkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
Javaslat az Emberbarát Alapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadására
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ............................... „felülvizsgálat alatt” számú lakás vonatkozásában
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ............................... „felülvizsgálat alatt” található teremgarázs .... számú gépkocsi beállójának vonatkozásában
Javaslat a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának jóváhagyásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 10-12. földszint 16. szám alatti, 34835/0/A/16 helyrajzi számon nyilvántartott bérlős helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 2 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 43. földszint 2. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt versenyeztetési eljárás visszavonására
Javaslat a Lujza u. 10. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozó megállapodás átruházásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat az Új Teleki téri Piac területén csomagautomata telepítéséhez történő bérbeadói hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapításáról
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására a Budapest VIII. kerület, Práter utca 11-17. szám alatti épületet bérlő Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Stáhly utca 2/A. szám alatti hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség átalakítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 3. szám alatti utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 37. szám alatti telekre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadására
Javaslat az Új Teleki Téri Piac E/1 jelű üzlethelyiség albérletbe adására vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadására
Javaslat a Szigony utca telekalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára


2021. április 13-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 58. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó késedelmi kötbér megfizetésére
Javaslat az Új Start Alapítvány helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására és egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a JÓKÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért szervezettel kötendő támogatási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 7. szám alatti, földszinti, 34780/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott bérlős helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 40. szám alatti utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára


2021. április 7-i döntés tervezetek:


Javaslat Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására


2021. április 1-i döntés tervezetek:


Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Nap u. 29. földszint 12. szám alatti helyiség vonatkozásában
Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 65. szám alatti, földszinti, 34625/0/A/1 hrsz.-ú határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban az óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Puskin u. .............. számú lakás vonatkozásában
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Rákóczi út ............. számú lakás vonatkozásában
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben 10 kV-os elektromos földkábel hálózat rekonstrukcióhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 15 számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Sport utca 2. (hrsz: 38855), a BKV Előre Jégcsarnok belső út és parkoló, valamint közterületi útcsatlakozásának kialakítása és forgalomtechnikai kiviteli tervéhez
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 46. számú ingatlan villamosenergia-ellátás kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Hős utca, Strázsa utca és Törökbecse utca területén gázvezeték építéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 8. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítéshez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 38. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci 38. szám alatti ingatlanra kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca – Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramkörének a 0,4 kV-os kábel rekonstrukciójához
Javaslat a Félúton Alapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Dugonics utca …. szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca ... szám alatti önkormányzati bérlakás, és a Tiszabezdéd ... helyrajzi számú, természetben 4624 Tiszabezdéd, Toldi Miklós utca ... szám alatti magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza utca ... szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca ... szám alatti önkormányzati bérlemény és a 2310 Szigetszentmiklós, Komp köz .... szám alatti magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a TIT Kossuth Klub Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Javaslat az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 43. földszint 2. szám alatti helyiség pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 15. szám alatti, 36069 hrsz.-ú ingatlan 5160/10.000 tulajdoni hányadának nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat az Új Teleki Téri Piac J jelű 1. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának átruházásához való bérbeadói hozzájárulásra
Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca ………….. és ………….. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Lovassy László utca ……………. és …………. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Szigetvári utca ……………. és … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára


2021. március 18-i döntés tervezetek:


Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Festetics utca 9. útburkolat bontás, a kiszolgáló infrastruktúra létesítéséhez
Javaslat Tedd le a kocsit! című pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 75. alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 98. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 9. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vásár utca 4. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Horváth Mihály téri tervezési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Ganz negyed kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és az erre a területre hatályos GTKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6. földszinti helyiség vonatkozásában
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Nap u. 29. mfszt. 1. szám alatti lakás vonatkozásában
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Napraforgó Egyesített Óvoda körzethatárainak módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára, valamint a Józsefvárosi Civil Stratégia alapján a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérleti díjának megállapításáról szóló határozat elfogadására ára
Javaslat a „Zöld udvar” elnevezésű pályázatok benyújtási határidejének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Javaslat kedvezményes helyiségbérleti kérelem elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára


2021. március 4-i döntés tervezetek:


Javaslat emléktábla elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat FiDo tér átnevezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület József krt. ………… számú lakás vonatkozásában
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes használatba adására
Javaslat a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, 2021 évi kormányzati pályázaton történő részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca ………….. szám alatti gépkocsibeálló vonatkozásában
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca átépítésének (Rákóczi tér – Nagy Fuvaros utca között) útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési tervéhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, MVM NEXT ZRT. és az ORSZÁGOS TRAUMATOLÓGIAI INTÉZET ellátása optikai kapcsolat kiépítésének döntés meghozatalára
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. Szent József Plébánia körbekerítésének kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Verseny utca 1-3. területén monitoring/termelő kutak létesítéséhez
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FP1)” és „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (FP1)” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „LP5 Család – és Lakóház mentorálás – Közösségi programok - A „settlement” típusú lakóközösségi program” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközséggel megkötött támogatási szerződés módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Közbiztonsági Alprogram szakmai programfelelőseinek szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat kártérítési per indításával kapcsolatos döntés meghozatalára a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 8. szám alatti önkormányzati épületben, valamint a Lujza u. 12. szám alatti társasházi épületben keletkezett káreseménnyel kapcsolatban
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 98. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 15. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázat kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 helyrajzi számú helyiség bérlőjének részletfizetési kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti, földszinti, 35550/0/A/23 helyrajzi számú műhely helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 83. szám alatti földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti helyiség telephelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér .... szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítására
Javaslat „Otthon-felújítási támogatás” pályázat kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a KAMIN GROUP Kft. részére – Budapest VIII. kerület, Tolnai L. u. 24.
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a KAMIN GROUP Kft. részére – Budapest VIII. kerület, Őr u. 3.
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó késedelmi kötbér teljesítési bankgarancia lehívására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára


2021. február 19-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest VIII., Hock János utca … szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Közbiztonsági Alprogram szakmai programfelelőseinek szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetéséről
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására
Javaslat Népkonyha megemelt adagszámának fenntartásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására, valamint 2021. évi béren kívüli cafetéria juttatásának megállapítására
Javaslat Rév8 Zrt.-vel kötendő 2021. évi közszolgáltatási szerződés elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. belső ellenőrzése megállapításaira figyelemmel
Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utca, Magyarok Nagyasszonya tér, Szenes Iván tér, Gaál Mózes utca, Delej utca területén gázvezeték építéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 19. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás módosítására, a Budapest VIII. kerület, Jázmin utcai (Szigony utca - Tömő utca között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukciós munkákhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 2. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Trefort utca 3-5. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, trolibuszvonal áramellátás nyomvonalon kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítéséhez
Javaslat vagyonvédelmi kamerák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről szóló határozat módosítására
Javaslat a Budapest VIII., Tömő utca 23/B. szám alatti ingatlan végleges – a Budapest VIII., Tömő utca 23/A. szám alatti ingatlantól elkülönített – adásvételi szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és újbóli kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására kémény megszűntetéséhez a KAMIN GROUP Kft. részére – Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 21.
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/A/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására


2021. február 15-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására


2021. február 12-i döntés tervezetek:


Javaslat az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára


2021. február 11-i döntés tervezetek:


Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára


2021. február 4-i döntés tervezetek:


Javaslat a 474/2020. (XII. 17.) számú polgármesteri döntés visszavonására és új döntés meghozatalára (Budapest VIII. kerület, Német u. ………….. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetése)
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 9. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti (hrsz.: 36453/0/A) társasház károsodott melléképületére vonatkozó veszélyhelyzet kialakulásában a tulajdonosi felelősség megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti, földszinti, 35550/0/A/23 helyrajzi számú műhely helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 4. és 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület Kőfaragó utca 5. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására, és új nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
Javaslat a Diószegi Sámuel utca ……. szám alatti lakás és a mellette lévő Diószegi Sámuel utca ……….. szám alatt található lakásokkal kapcsolatos építési tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Javaslat üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó visszavásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére
Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Dobozi utca …. és … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Hock János utca …. szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Lovassy László utca … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára


2021. január 21-i döntés tervezetek:


Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth tér 3. szám alatti ingatlan vízbekötések kiépítéséhez, illetve megszüntetéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez e
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez e
Javaslat a Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekt keretében megvalósuló, „Problémaorientált Közösségi Rendészet keretében képzési feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerződés módosítására
Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca …. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII., Víg utca 30. … szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Beszámoló a polgármester 2020. évi szabadságának felhasználásról, tárgyévi szabadságának megállapításáról
Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával kapcsolatban
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület József krt. 11. fszt. 30. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. 9. emeleti teremgarázsban található 291. számú gépkocsi beálló vonatkozásában
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 17. II. emelet 10. számú lakás vonatkozásában
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Javaslat Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet jogharmonizációs tárgyú módosítására
Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról


2021. január 7-i döntés tervezetek:


Javaslat üres lakások árverés útján történő elidegenítésére
Javaslat a Baross utca 86. földszint 70. szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti, 35327 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat „Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Javaslat a „Budapest, VIII. kerület Tömő u. 23/A. és 23/B. szám alatti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására


2020. december 10-i döntés tervezetek:


Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat határidejének meghosszabbítása
Javaslat társasházi pályázatok elbírálására
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmenteségének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével és díjmentességével kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „LP5 Család – és Lakóház mentorálás – Közösségi programok - A „settlement” típusú lakóközösségi program” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és az új eljárás megindítására
Javaslat az „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszeradatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
Javaslat az „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
A Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. között létrejövő új Közszolgáltatási Keretszerződés tervezetének elfogadása
Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával kapcsolatban
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 11604 kiadási címén belül működési kiadás és felhalmozási kiadás közötti átcsoportosítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének a tevékenység módosítására irányuló kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti telekingatlan (hrsz.: 35204) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 12. szám alatti, földszinti, 34675/1/A/6 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetésére és a bérleti szerződés meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapításáról
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti, földszinti, 35550/0/A/23 helyrajzi számú műhely helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) és a Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) Társasházak részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 19. és a Somogyi B. u. 21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre szóló bérleti szerződések meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/A. szám alatti, pinceszinti, 36762/0/A/4 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 44. szám alatti, földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII., Lujza utca … szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
Javaslat a Budapest VIII., Dankó utca … szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közötti közszolgáltatás 2. sz. mellékletének módosítására
Javaslat a Józsefvárosi Civil Stratégia elfogadására
Javaslat a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lakossági szűrő programjának támogatására
Javaslat a Budapest VIII., Kis Stáció utca …… szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a „Zöld udvar” elnevezésű pályázat kiírására
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. és Üllői út 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek használati megállapodásának megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervére
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére
Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2020. évi munkájáról
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
Javaslat az ITS felülvizsgálati anyagának elfogadására
Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út … közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozatalára


2020. november 26-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 hrsz.-ú helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetésére és a szerződés meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 44. szám alatti, földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat háziorvosi pályázat alapján nyújtott támogatási összeg visszafizetése iránti követelésekről való lemondással kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú, és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeinek megállapítására
Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére
Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli és 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére telephely kijelölésére - Budapest VIII. kerület, Őr u. 10. szám alatti 2 db helyiség
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelymódosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálására
Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeivel, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosítására
Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01. – 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
Javaslat a „LNR-J/2/2020. típusú” pályázati kiírásának módosítására
Javaslat az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
Javaslat a Magyar Lovassport Szövetség 2019. évi beszámoló elfogadására
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 64. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Delej utcában mentőmegálló, a Batsányi utcában kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Jázmin és Szigony utcában kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben távhővezeték hálózat (Liget projekt D2 szakasz) kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Fiumei út és Mosonyi utca közötti területen 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca 4. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér – Karácsony Sándor u. – Lujza u. területén villamos földkábel rekonstrukcióhoz
Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 9-11. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez


2020. november 16-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára


2020. november 13-i döntés tervezetek:


Előterjesztés az egyes önkormányzati adórendeletek módosításáról  


2020. november 12-i döntés tervezetek:


Javaslat a Budapest VIII. kerület, Auróra utca 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára  a
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására a
Javaslat a Corvin Corner Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésérea
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 4. szám alatti társasházban a 6. számú és 16. számú albetétek közötti osztatlan közös tulajdonú födém beázásból eredő káresemény költségeinek megosztásáraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Csokonai utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozataláraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti 3 db nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozataláraa
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használati díjával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint részletfizetési megállapodás megkötésérea
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására


visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben