Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Határozatok

Hatályos határozatok

hatályos
határozat
javaslat
melléklet
145/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
146/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
147/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
148/2020.
(IV. 06.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
149/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásrólól
150/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
151/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
152/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
153/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
154/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
155/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
156/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
157/2020.
(IV. 16.)
határozat elővásárlási jogról
103/2020.
(III. 24.)
határozat pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre
104/2020.
(III. 26.)
határozat az óvodai beiratkozásról
105/2020.
(III. 26.)
határozat beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
106/2020.
(III. 26.)
határozat közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló felajánlásról
107/2020.
(III. 26.)
határozat a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatásáról
108/2020.
(III. 26.)
határozat Pályázati felhívás a diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba történő hatékony átültetésének támogatásáról
109/2020.
(III. 26.)
határozat A Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
110/2020.
(III. 26.)
határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda vezetői megbízásról
111/2020.
(III. 26.)
határozat elővásárlási jogról
112/2020.
(III. 26.)
határozat településképi kötelezési eljárásról
113/2020.
(III. 26.)
határozat a bölcsődei élelmezési nyersanyagköltségről
114/2020.
(III. 31.)
határozat A járvánnyal összefüggően beállott létfenntartási válsághelyzetre tekintettel folyósított támogatásról
115/2020.
(IV. 01.)
határozat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő Népkonyha adagszámának emeléséről
116/2020.
(IV. 06.)
határozat Pontosítás pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtéséről
117/2020.
(IV. 06.)
határozat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évi módosított ellenőrzési tervévéről
118/2020.
(IV. 06.)
határozat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
119/2020.
(IV. 06.)
határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
120/2020.
(IV. 06.)
határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
121/2020.
(IV. 06.)
határozat fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatról
122/2020.
(IV. 06.)
határozat 104/2020. (III. 26) számú határozat visszavonásáról
123/2020.
(IV. 06.)
határozat a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
124/2020.
(IV. 06.)
határozat ingatlan tulajdonjogok cseréjéről
125/2020.
(IV. 06.)
határozat közszolgálati célú lakások kijelölésének megszüntetéséről
126/2020.
(IV. 06.)
határozat személygépjárművek értékesítéséről
127/2020.
(IV. 06.)
határozat az „LNR-EGY/2019." típusú pályázatok nyerteseiről
128/2020.
(IV. 06.)
határozat bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
129/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
130/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról
131/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
132/2020.
(IV. 06.)
határozat elővásárlási jogról
133/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
134/2020.
(IV. 06.)
határozat elővásárlási jogról
135/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
136/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
137/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
138/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
139/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
140/2020.
(IV. 06.)
határozat kárigény elismeréséről
141/2020.
(IV. 08.)
határozat elővásárlási jogról való lemondásról
142/2020.
(IV. 08.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
143/2020.
(IV. 08.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
144/2020.
(IV. 08.)
határozat támogatási szerződésről
158/2020.
(IV. 16.)
határozat gépjármű elhelyezésről
159/2020.
(IV. 16.)
határozat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosításáról
160/2020.
(IV. 23.)
határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
161/2020.
(IV. 23.)
határozat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű tulajdonjogának átruházása a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére
162/2020.
(IV. 23.)
határozat kárigény elismeréséről és kifizetéséről
163/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Üllői út 64. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
164/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Baross utca 21. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
165/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Bérkocsis utca 23. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
166/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 12. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
167/2020.
(IV. 30.)
határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásának meghosszabbításáról és a szakmai előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
168/2020.
(V. 07.)
határozat A Budapest VIII. kerület, Bauer S. it. 7. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező közös tulajdonú helyiségek értékesitéséyel, és a társasház tulajdont alapító okirat módositásával kapcsolatos döntés meghozatala
169/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti, földszinti, 35147/0/A/42 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár is eladási ajánlat jóváhagyása
170/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ..... emelet ..... szám alatti lakás közszolgálati eau kijelölésének megszüntetéséről és a lakás határozatlan időre szóló bérbeadásáról
171/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér .... szám alatti helyiség korábbi bérlőjének tartozásával kapcsolatos döntés meghozatala
172/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Nap u. 3. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező pincerész értékesítésével, és a társasház tulajdont alapító okirat módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
173/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (KP5)" tárgyú eljárásban köztes döntés meghozatala
174/2020.
(V. 07.)
határozat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
175/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött 2. rész „4 db lakás felújítása Bp. VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosításáról
176/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Horváth Mihály tér 17. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
177/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Hungária körút 30. B. épület villamosenergia-ellátás kiépítéséhez
178/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bláthy Otto utca 15. szám alatti ingatlan víz- es csatorna vezeték bekötések kiépítéséhez
179/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Palotanegyed területén FTTH optikai hálózat alépítményének építéséhez
180/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Diószegi Samuel utca 30. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
181/2020.
(V. 07.)
határozat Digitalis röntgen berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
182/2020.
(V. 07.)
határozat az önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági programjának elfogadásáról
183/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 125. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
184/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 67. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról, valamint bérbeszámítási megállapodás megkötéséről
185/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca... (Kun utca...) ...emelet... szám alatti, ... helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat elutasításáról
186/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca ... szám alatti, ... helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
187/2020.
(V. 13.)
határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
188/2020.
(V. 13.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Orczy tér felújítása kapcsán a BKV alépítmény hálózat létesítéséhez is trolibusz megállók energiaellátásának kiépítéséhez
189/2020.
(V. 13.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Horvath Mihaly tér 15. (hrsz.: 35192) villamos energia ellátása, földkábel bekötés kiépítéséhez
190/2020.
(V. 13.)
határozat a Czech-Hungarian Trading Kft. kérelmére, a 1088 Budapest, Rákóczi fit 13. szám alatt üzemeltetett „Hetedik Lépcső" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyezési eljárásának szüneteltetéséről
191/2020.
(V. 13.)
határozat a Bláthy park felújítása keretében elkészült közművek üzemeltetési jogának átadásáról
192/2020.
(V. 13.)
határozat a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projekt" pályázathoz kapcsolódóan támogatás nyújtása társasházak részére tárgyú támogatási szerződések módosítására
193/2020.
(V. 13.)
határozat a Népkonyha adagszámának emeléséről
194/2020.
(V. 20.)
194/2020 (V.20.) határozat Javaslat a 2020. évi költségvetést érintő döntések meghozataláról
195/2020.
(V. 20.)
A veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés támogatás fedezetéről
196/2020.
(V. 20.)
hátralékkezelési támogatás megállapításáról
197/2020.
(V. 20.)
a BMSK-vel kötendőszerződések, a Rév8 Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
198/2020.
(V. 20.)
a nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatásáráról
199/2020.
(V. 20.)
Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp is endoszkópmosó-fertötlenitű automata készülékek tárgyú eljárásban eredmény meghozatala
200/2020.
(V. 20.)
az Egészséges Budapest Program keretében a „7-Reetoscop készülék"tárgyú közbeszerzési eljárásban eredmény megállapítása
201/2020.
(V. 20.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Fecske utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
202/2020.
(V. 20.)
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
203/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 42-44. szám alatti Társasházban a felvonó létesítésére
204/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris u...... szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadása
205/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u..... emelet ..... szám alatti közszolgálati célú lakás bérbeadásáról
206/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/A, szám alatti, hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása
207/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület Maria u ... szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
208/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
209/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
210/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
211/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
212/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
213/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 2/B. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
214/2020.
(V. 20.)
a Fiumei Virág Zrt. kérelmére a 1087 Budapest, Fiumei tit 5. szám alatti ingatlanon lévő 12 db fa kivágásának engedélyezésére 05/1205/2020. iktatószámom indult eljárást megszüntetéséről
215/2020.
(V. 20.)
a Semmelweis XXI. Fejlesztési projektben érintett önkormányzati ingatlanokra
216/2020.
(V. 25.)
a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetének felülvizsgálatáról
217/2020.
(V. 25.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
218/2020.
(V. 25.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
219/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti helyiségek bérleti szerződésének módosítása
220/2020.
(V. 28.)
Budapest VIII. kerület, Baross u. ... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi cseréjével kapcsolatban
221/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Víg utca 20. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének és bérbeszámításának utólagos jóváhagyása
222/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Kőris u. ... szám alatti gépkocsi beálló bérbeadása
223/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
224/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
225/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
226/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
227/2020.
(V. 28.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (ICPS)" tárgyú eljárásban döntés meghozatala
228/2020.
(V. 28.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött I. rész „4 db lakás felújítása a Danko u. 34. sz" nevű szerződés módosításáról
229/2020.
(V. 28.)
fellebbezés elbírálása településképi bejelentési eljárásban
230/2020.
(V. 28.)
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
231/2020.
(V. 28.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Győrffy István utca 6. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának Idépítéséhez
232/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület Baron u. ... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
233/2020.
(V. 28.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Festetics u. ... ingatlan előtti meglevő behajtó megszüntetés, új kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
234/2020.
(V. 28.)
a JGK Zrt. kérelmére a 1086 Budapest, Kálvária u. 8. szám (hrsz.: 35888) alatti ingatlanon lévő 1 db 30 cm törzsátmérőjű, környezetére veszélyes diófa kivágásának engedélyezéséről
235/2020.
(V. 28.)
A krízis helyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakások és helyiségek lakhatóvá tételéhez szükséges fedezetről
236/2020.
(V. 28.)
a LÉLEK-program keretében kijelölt lakással kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról
237/2020.
(V. 28.)
a pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, mfivészek és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi támogatása érdekében
238/2020.
(V. 28.)
A GTKÉSZ elírásainak javítására
239/2020.
(V. 28.)
a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetói pályázat elbírálásá rid
240/2020.
(V. 28.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
241/2020.
(VI. 03.)
az étkeztetési támogatás fedezetéről
242/2020.
(VI. 03.)
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
243/2020.
(VI. 03.)
a népkonyhai étkeztetés biztosításáról
244/2020.
(VI. 03.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.) számú polgármesteri határozat módosításáról
245/2020.
(VI. 09.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda 2020. évi nyári és téli nyitvatartási idejének meghatározásáról
246/2020.
(VI. 09.)
A „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
247/2020.
(VI. 09.)
A „Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata" tárgyú tervezési szerződés módosítására
248/2020.
(VI. 09.)
A Belveder Consulting Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmére indult ügyben hozott 05/676-5/2020. iktatószámú határozat visszavonásáról és a kérelemre indult eljárás megszüntetéséről
249/2020.
(VI. 09.)
Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás meginditásáról
250/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMM GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Horvath Mihaly tér 16. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
251/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
252/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, József utca 25. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
253/2020.
(VI. 09.)
A Budapest VIII. kerület Lujza u. ... szám alatti lakás, valamint a Budapest VIII. kerület, Lujza u. IS. utcai bejáratú, földszinti, 22 m2 alapterületű nem lakás céljáró szolgáló helyiség csatolásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására
254/2020.
(VI. 10.)
Az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
255/2020.
(VI. 16.)
A NOSTRO 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft. elleni kártérítés iránti peres eljárásban a kereset leszállításáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben