Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Határozatok

Határozatok: 2019

határozat
határozat
melléklet
elő-
terjesztés
előterjesztés
melléklet
193/2019.
(XII. 19.)
A helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek a 2020. évi ellenőrzési terve
192/2019.
(XII. 19.)
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018-2019. évi tevékenységéről
191/2019.
(XII. 19.)
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
189/2019.
(XII. 19.)
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2018. november 1.-2019. szeptember 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
188/2019.
(XII. 19.)
A Palotanegyedben Idősek Klubjával kapcsolatos döntések meghozatala
186/2019.
(XII. 19.)
A Magyar Állami Operaházzal kapcsolatos döntések meghozatala
185/2019.
(XII. 19.)
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
184/2019.
(XII. 19.)
A gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala
182/2019.
(XII. 19.)
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
180/2019.
(XII. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása, valamint költségvetést érintő döntések meghozatala
179/2019.
(XII. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása, valamint költségvetést érintő döntések meghozatala
176/2019.
(XI. 28.)
Azonnali intézkedést igénylő, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, a Budapest VIII. kerület, …………………… alatti önkormányzati lakás bérbeadása
175/2019.
(XI. 28.)
Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala
174/2019.
(XI. 28.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása
173/2019.
(XI. 28.)
A Szigony utca nevének védetté nyilvánítása
172/2019.
(XI. 28.)
A Józsefvárosban szociális, egészségügyi és nevelési munkát végzők éves munkájának elismerése
170/2019.
(XI. 28.)
Intézményi beszámolók elfogadása
169/2019.
(XI. 28.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és költségvetést érintő döntések meghozatala
167/2019.
(XI. 28.)
Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása
165/2019.
(XI. 28.)
„Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása
164/2019.
(XI. 28.)
„Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása
163/2019.
(XI. 28.)
„Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása
162/2019.
(XI. 28.)
„Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása
160/2019.
(XI. 28.)
A „rabszolgatörvény” alkalmazásával kapcsolatos döntés meghozatala
159/2019.
(XI. 28.)
Felügyelőbizottsági tagok és a Képviselő-testület Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottsági tagjának visszahívása és megválasztása
156/2019.
(XI. 07.)
A klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtétele
155/2019.
(XI. 07.)
A klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtétele
154/2019.
(XI. 07.)
A klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtétele
153/2019.
(XI. 07.)
A klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtétele
152/2019.
(XI. 07.)
A klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtétele
151/2019.
(XI. 07.)
A klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtétele
146/2019.
(XI. 07.)
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala
145/2019.
(XI. 07.)
Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása
144/2019.
(XI. 07.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XL06.) önkormányzati rendelet módosítása
142/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása - kötelezettségvállalás
141/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása – Rádai Dániel alpolgármester illetménye
140/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása – Dr. Erőss Gábor alpolgármester illetménye
139/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása – Szili-Darók Ildikó alpolgármester illetménye
138/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása – Rádai Dániel alpolgármester megválasztása
137/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása – Dr. Erőss Gábor alpolgármester megválasztása
136/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása – Szili-Darók Ildikó alpolgármester megválasztása
135/2019.
(XI. 07.)
Az alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása – szavazatszámláló bizottság létrehozása
134/2019.
(XI. 07.)
A polgármester 2019. évi szabadságának jóváhagyása
133/2019.
(XI. 07.)
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben