Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Határozatok

Próbálta már? Rendelet és határozat kereső

Határozatok: 2020

határozat
határozat
melléklet
elő-
terjesztés
előterjesztés
melléklet
478/2020.
(XII. 18.)
A Józsefvárosi Civil Stratégia elfogadásáról
477/2020.
(XII. 18.)
Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesülettel megbízási szerződés megkötéséről
476/2020.
(XII. 18.)
GROUPAMA Biztosító Zrt.-vel határozatlan időre megkötendő megbízási szerződésről
475/2020.
(XII. 17.)
A „Zöld udvar” elnevezésű pályázat kiírásáról
474/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Német u._____ emelet _____ szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetéséről
473/2020.
(XII. 17.)
A Komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat módosításáról
472/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 19. és a Somogyi B. u. 21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre szóló bérleti szerződések meghosszabbításáról
471/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. Lujza utca _____ szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatos döntés meghozataláról
470/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca _____ szám alatti _____ helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
469/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
468/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII., Dankó utca _____ szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjéről
467/2020.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lakossági szűrő programjának támogatásáról
466/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
465/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
464/2020.
(XII. 17.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közötti közszolgáltatás 2. sz. mellékletének módosításáról
463/2020.
(XII. 17.)
Háziorvosi pályázat alapján nyújtott támogatási összeg visszafizetése iránti követelésekről
462/2020.
(XII. 17.)
A „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
461/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
460/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentéséről
459/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 12. szám alatti, földszinti, 34675/1/A/6 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
458/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/A. szám alatti, pinceszinti, 36762/0/A/4 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
457/2020.
(XII. 17.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú, és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LPS)” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeinek megállapításáról
456/2020.
(XII. 17.)
Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az ,,LP5 Család – és Lakóház mentorálás – Közösségi programok - A „settlement" típusú lakóközösségi program” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és az új közbeszerzési eljárás megindítása
455/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a Tedd le a kocsit! című pályázat kiírásáról
454/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti telekingatlan (hrsz.: 35204) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapításáról
453/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti, 7. számú gépkocsibeálló elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
452/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentéséről
451/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) Társasház részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozataláról
450/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) Társasház részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozataláról
449/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének a tevékenység módosítására irányuló kérelméhez történő hozzájárulásról
448/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti ingatlan területén lévő 8. számú gépkocsi-beálló bérbeadásáról
447/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatairól
446/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2020. évi munkájáról
445/2020.
(XII. 17.)
A társasházi pályázatok elbírálásáról
444/2020.
(XII. 17.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2020. évi költségvetés 11604 kiadási címén szereplő, Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó „Képzések motivációs csomag (FP2)” előirányzatának átsorolása
443/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2020. évi munkájáról
442/2020.
(XII. 17.)
Budapest VIII, Kis Stáció utca _____ emelet _____ szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
441/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII., Rákóczi út 55. 3. emelet 43. szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
440/2020.
(XII. 17.)
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálati anyagának elfogadása
439/2020.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között létrejövő új Közszolgáltatási Keretszerződés megkötéséről
438/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
437/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
436/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
435/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
434/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatairól
433/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozataláról
432/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozataláról
431/2020.
(XII. 17.)
Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről
430/2020.
(XII. 17.)
Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről
429/2020.
(XII. 17.)
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
428/2020.
(XII. 17.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
427/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
426/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével és díjmentességével kapcsolatos döntések meghozataláról
425/2020.
(XII. 17.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásáról, valamint a 2021. évi költségvetést érintő döntésekről
424/2020.
(XII. 04.)
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat eredményéről
423/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítása
422/2020.
(XII. 04.)
Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések
421/2020.
(XII. 04.)
Az „LNR-J/2/2020. típusú” bérlakás pályázat kiírásának módosításáról
420/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII.kerület, Bezerédj utca 4. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
419/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
418/2020.
(XII. 04.)
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére telephely kijelölésére - Budapest VIII. kerület, Őr u. 10. szám alatti 2 db helyiség
417/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület Üllői út 44. szám alatti földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
416/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 9-11. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítésére
415/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Delej utcában mentőmegálló, a Batsányi utcában kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
414/2020.
(XII. 04.)
A „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések
413/2020.
(XII. 04.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli és 2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről
412/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 64. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez
411/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 14. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
410/2020.
(XII. 04.)
Az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
409/2020.
(XII. 04.)
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával, valamint az Ügyviteli Iroda irattározási kapacitásainak bővítésével kapcsolatos döntések
408/2020.
(XII. 04.)
Emléktáblák elhelyezése
407/2020.
(XII. 04.)
A „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
406/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírásáról
405/2020.
(XII. 04.)
A Magyar Lovassport Szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
404/2020.
(XII. 04.)
Megbízási szerződés megkötése a „Józsefvárosi karácsonyi díszvilágítás” tárgyú kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátására
403/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
402/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Fiumei út és Mosonyi utca közötti területen 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
401/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest VIII. kerületben távhővezeték hálózat (Liget projekt D2 szakasz) kiépítéséhez
400/2020.
(XII. 04.)
Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére
399/2020.
(XII. 04.)
Komposztládák igénylésére benyújtott pályázatok elbírálása
398/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Jázmin és Szigony utcában kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióhoz
397/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megadása
396/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér – Karácsony Sándor u. – Lujza u. területén villamos földkábel rekonstrukcióhoz
395/2020.
(XII. 04.)
A Beruházási megállapodások teljesítési határidejének meghosszabbítására, késedelmes teljesítésének tudomásulvételére
394/2020.
(XII. 04.)
A 2020. évi Józsefváros Biztonságáért szakmai kitüntetésre vonatkozó döntések meghozataláról
393/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Víg u 30. fsz. 9. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jog folytatására vonatkozó hozzájárulás megadásáról
392/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti, 7. számú gépkocsibeálló elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
391/2020.
(XII. 04.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
390/2020.
(XI. 30.)
A Népkonyha adagszámának emeléséről
389/2020.
(XI. 30.)
Takarítási szerződés megkötésére
388/2020.
(XI. 26.)
A 45/2019. (II.21.) számú Képviselő-testületi normatív határozat 3. pontjával elfogadott, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályok módosításáról
387/2020.
(XI. 26.)
Az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás III. részében eredmény megállapításáról
386/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
385/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Csokonai utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
384/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használati díjával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint részletfizetési megállapodás megkötésére
383/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
382/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Fecske utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
381/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Üllői út 50. fsz. 16. szám alatti helyiség (hrsz.: 36371/0/A/16) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
380/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 30. 1. emelet 18. szám alatti és a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 2/B. 1. emelet 14. szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyásáról
379/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításáról
378/2020.
(XI. 20.)
A pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolók elfogadására
377/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
376/2020.
(XI. 20.)
A Népszínház utcai mintaprojekt megvalósítására
375/2020.
(XI. 20.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
374/2020.
(XI. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti 3 db nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződések meghosszabbításáról
373/2020.
(XI. 20.)
A Corvin Corner Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
372/2020.
(XI. 20.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetést érintő döntésekről
371/2020.
(XI. 19.)
Az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
370/2020.
(XI. 19.)
a Budapest VIII. kerület, Auróra utca 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításáról
369/2020.
(XI. 19.)
a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 4. szám alatti társasházban a 6. számú és a 16. számú albetétek közötti osztatlan közös tulajdonú födém beázásból eredő káresemény költségeinek megosztásáról
368/2020.
(XI. 19.)
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötéséről
367/2020.
(XI. 19.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 2019/2020-as nevelési évről szóló beszámoló elfogadásáról
366/2020.
(XI. 19.)
Javaslat a Polgármesterek Szövetségéhez és a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozáshoz kapcsolódó döntések meghozataláról
365/2020.
(XI. 19.)
2020. évi közbeszerzési terv módosítására
364/2020.
(XI. 19.)
Üres közszolgálati lakások közszolgálati jellegének törléséről
363/2020.
(XI. 19.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának módosításának jóváhagyásáról
362/2020.
(XI. 19.)
a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések felülvizsgálatáról
361/2020.
(XI. 19.)
Az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárására, a beérkezett vélemények elfogadására/elutasítására és a záró szakmai vélemény megkérésére
360/2020.
(XI. 17.)
Pénzbeli adomány-gyűjtési felhívás kibocsátására, valamint előzetes engedély megadására a felajánlott adományok elfogadására vonatkozóan
359/2020.
(XI. 13.)
A „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése", valamint „Igazságos iskola"/ „Józsefváros 0-23" oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítése" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
358/2020.
(XI. 13.)
Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának módosítására
357/2020.
(XI. 13.)
A „LNR-J/2020." típusú pályázat eredményének megállapításáról
356/2020.
(IX. 24.)
A Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. …. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtétele
355/2020.
(IX. 24.)
A Budapest VIII. kerület Kőris u. ….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételéről
354/2020.
(IX. 24.)
A Budapest VIII. kerület József krt. ….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételé
353/2020.
(IX. 24.)
A Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. ….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtétele
351/2020.
(IX. 24.)
Fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban
350/2020.
(IX. 24.)
A 2020. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala
349/2020.
(IX. 24.)
A 2020. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala
347/2020.
(IX. 24.)
Döntés meghozatala az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban
346/2020.
(IX. 24.)
A Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatala
345/2020.
(IX. 24.)
A Budapest VIII., Gyulai Pál utca 8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítása
344/2020.
(IX. 24.)
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 16/B. szám alatti, 36128/1/A/1 hrsz. és a 36128/1/A/3 hrsz. ingatlan 149/10.000 tulajdoni hányadára vonatkozó üzlethelyiségek csereszerződésének jóváhagyása
343/2020.
(IX. 24.)
A Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszer
342/2020.
(IX. 24.)
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala
341/2020.
(IX. 24.)
Előzetes kötelezettségvállalások
340/2020.
(IX. 24.)
A 94/2020. (II. 28. képviselő-testületi határozat 4. pontjának módosítása
338/2020.
(IX. 24.)
A „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és konzorciumi megállapodás elfogadása
337/2020.
(IX. 24.)
A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása
336/2020.
(IX. 24.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
335/2020.
(IX. 24.)
Helyiség biztosítása a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5 „settlement” típusú lakóközösségi programhoz
334/2020.
(IX. 24.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról és pályázat kiírása
333/2020.
(IX. 24.)
Egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítása
332/2020.
(IX. 24.)
A Polgármesternek - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott - a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló 239/2020. (V. 28. számú döntésének 2. pontja módosítása
331/2020.
(IX. 24.)
Az Önkormányzat kiadás „11303 Települési támogatások” címen belüli előirányzat módosítása
330/2020.
(IX. 24.)
A Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala
329/2020.
(IX. 24.)
A Polgármesteri Hivatal épületeibe történő belépésre és az ott tartózkodásra előírt járványügyi korlátozó intézkedések önkormányzati képviselőkre és a polgármesterre történő alkalmazásának elfogadása
328/2020.
(IX. 24.)
Pihenő kert kijelölése a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 34934
327/2020.
(IX. 24.)
Közösségi kertek kijelölése
325/2020.
(IX. 24.)
Az antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program elfogadása
323/2020.
(IX. 24.)
A Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának elfogadása
322/2020.
(IX. 24.)
A Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó közszolgálati beszámolójának elfogadása
321/2020.
(IX. 24.)
A Rév8 Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
320/2020.
(IX. 24.)
A Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves üzleti beszámolójának elfogadása
319/2020.
(IX. 24.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása
316/2020.
(IX. 24.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadása
315/2020.
(IX. 24.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadása
311/2020.
(VII. 16.)
Komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázati felhívás elfogadása
310/2020.
(VII. 16.)
A Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. …. szám alatti önkormányzati lakás méltányosságból történő bérbeadása
309/2020.
(VII. 16.)
A Budapest VIII. kerület Kisfaludy u. ….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtétele
308/2020.
(VII. 16.)
A Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. …. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtétele
307/2020.
(VII. 16.)
A Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. ….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtétele
305/2020.
(VII. 16.)
Lakáskiürítési moratórium bevezetése
303/2020.
(VII. 16.)
A Százados negyedben háziorvosi rendelő létesítése céljából bérleti szerződés kötése
302/2020.
(VII. 16.)
A Józsefvárosi Kultúráért és a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjak véleményezése céljából kialakításra kerülő zsűri tagjainak elfogadása
301/2020.
(VII. 16.)
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01. önkormányzati rendelet módosítása miatti 2020. évi többletforrás biztosítása és előzetes kötelezettségvállalás
300/2020.
(VII. 16.)
A Menhely Alapítvány támogatása
299/2020.
(VII. 16.)
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása
298/2020.
(VII. 16.)
Az utcai szociális munka és hajléktalanok részére biztosított nappali ellátás megszervezése
297/2020.
(VII. 16.)
A 2020. évi alapítványi pályázatok elbírálása
296/2020.
(VII. 16.)
A Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor jövőbeni üzemeltetése
295/2020.
(VII. 16.)
A Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor megvalósítására vonatkozó támogatói okirat módosítása
294/2020.
(VII. 16.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítása
293/2020.
(VII. 16.)
A Napraforgó Egyesített Óvodában a pedagógus bérpótlék 2020. augusztus 1. napjától történő megállapítása
292/2020.
(VII. 16.)
A 2020/2021. nevelési évben Napraforgó Egyesített Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározása és a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
291/2020.
(VII. 16.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos döntések meghozatala
290/2020.
(VII. 16.)
A GTKÉSZ és PALOTAKÉSZ elírásainak javításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására és a záró szakmai vélemény megkérése
289/2020.
(VII. 16.)
A 30/2010. (VI.4. ) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek a VIII. kerületi várakozási övezetek díjtételeinek módosítása
288/2020.
(VII. 16.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
287/2020.
(VII. 16.)
A közétkeztetési és szociális étkeztetési feladat ellátás közbeszerzési eljárás eredményéig történő biztosítása
286/2020.
(VII. 16.)
A Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának megválasztása
281/2020.
(VI. 25.)
A „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére - jól bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű pályázat benyújtása
280/2020.
(VI. 25.)
A „Józsefváros Közbiztonságáért” Közalapítvány tisztújítása
279/2020.
(VI. 25.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II.21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása
278/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
277/2020.
(VI. 25.)
A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása
276/2020.
(VI. 25.)
Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolója
275/2020.
(VI. 25.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
274/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának átcsoportosítása
273/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2019. évi beszámolójának elfogadása
272/2020.
(VI. 25.)
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020 című pályázaton való indulása (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása)
271/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
270/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának elfogadása
269/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kijelölése
268/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2019. évi beszámolójának elfogadása
267/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása
266/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása
265/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadása
264/2020.
(VI. 25.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása
262/2020.
(VI. 25.)
A koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozat
261/2020.
(VII. 16.)
A veszélyhelyzetben kiemelkedő munkát végzők jutalmazása
255/2020.
(VI. 16.)
A NOSTRO 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft. elleni kártérítés iránti peres eljárásban a kereset leszállításáról
254/2020.
(VI. 10.)
Az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
253/2020.
(VI. 09.)
A Budapest VIII. kerület Lujza u. ... szám alatti lakás, valamint a Budapest VIII. kerület, Lujza u. IS. utcai bejáratú, földszinti, 22 m2 alapterületű nem lakás céljáró szolgáló helyiség csatolásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására
252/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, József utca 25. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
251/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
250/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMM GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Horvath Mihaly tér 16. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
249/2020.
(VI. 09.)
Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás meginditásáról
248/2020.
(VI. 09.)
A Belveder Consulting Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmére indult ügyben hozott 05/676-5/2020. iktatószámú határozat visszavonásáról és a kérelemre indult eljárás megszüntetéséről
247/2020.
(VI. 09.)
A „Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata" tárgyú tervezési szerződés módosítására
246/2020.
(VI. 09.)
A „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
245/2020.
(VI. 09.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda 2020. évi nyári és téli nyitvatartási idejének meghatározásáról
244/2020.
(VI. 03.)
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.) számú polgármesteri határozat módosításáról
243/2020.
(VI. 03.)
A népkonyhai étkeztetés biztosításáról
242/2020.
(VI. 03.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
241/2020.
(VI. 03.)
Az étkeztetési támogatás fedezetéről
240/2020.
(V. 28.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
239/2020.
(V. 28.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetói pályázat elbírálásá rid
238/2020.
(V. 28.)
A GTKÉSZ elírásainak javítására
237/2020.
(V. 28.)
A pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, mfivészek és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi támogatása érdekében
236/2020.
(V. 28.)
A LÉLEK-program keretében kijelölt lakással kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról
235/2020.
(V. 28.)
A krízis helyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakások és helyiségek lakhatóvá tételéhez szükséges fedezetről
234/2020.
(V. 28.)
A JGK Zrt. kérelmére a 1086 Budapest, Kálvária u. 8. szám (hrsz.: 35888) alatti ingatlanon lévő 1 db 30 cm törzsátmérőjű, környezetére veszélyes diófa kivágásának engedélyezéséről
233/2020.
(V. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Festetics u. ... ingatlan előtti meglevő behajtó megszüntetés, új kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
232/2020.
(V. 28.)
A Budapest VIII. kerület Baron u. ... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
231/2020.
(V. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Győrffy István utca 6. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának Idépítéséhez
230/2020.
(V. 28.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
229/2020.
(V. 28.)
Fellebbezés elbírálása településképi bejelentési eljárásban
228/2020.
(V. 28.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött I. rész „4 db lakás felújítása a Danko u. 34. sz" nevű szerződés módosításáról
227/2020.
(V. 28.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (ICPS)" tárgyú eljárásban döntés meghozatala
226/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
225/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
224/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
223/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
222/2020.
(V. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris u. ... szám alatti gépkocsi beálló bérbeadása
221/2020.
(V. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 20. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének és bérbeszámításának utólagos jóváhagyása
220/2020.
(V. 28.)
Budapest VIII. kerület, Baross u. ... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi cseréjével kapcsolatban
219/2020.
(V. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti helyiségek bérleti szerződésének módosítása
218/2020.
(V. 25.)
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
217/2020.
(V. 25.)
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
216/2020.
(V. 25.)
A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetének felülvizsgálatáról
215/2020.
(V. 20.)
A Semmelweis XXI. Fejlesztési projektben érintett önkormányzati ingatlanokra
214/2020.
(V. 20.)
A Fiumei Virág Zrt. kérelmére a 1087 Budapest, Fiumei tit 5. szám alatti ingatlanon lévő 12 db fa kivágásának engedélyezésére 05/1205/2020. iktatószámom indult eljárást megszüntetéséről
213/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 2/B. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
212/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
211/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
210/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
209/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
208/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
207/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület Maria u ... szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
206/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/A, szám alatti, hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása
205/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u..... emelet ..... szám alatti közszolgálati célú lakás bérbeadásáról
204/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris u...... szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadása
203/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 42-44. szám alatti Társasházban a felvonó létesítésére
202/2020.
(V. 20.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
201/2020.
(V. 20.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Fecske utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
200/2020.
(V. 20.)
Az Egészséges Budapest Program keretében a „7-Reetoscop készülék"tárgyú közbeszerzési eljárásban eredmény megállapítása
199/2020.
(V. 20.)
Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp is endoszkópmosó-fertötlenitű automata készülékek tárgyú eljárásban eredmény meghozatala
198/2020.
(V. 20.)
A nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatásáráról
197/2020.
(V. 20.)
A BMSK-vel kötendőszerződések, a Rév8 Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
196/2020.
(V. 20.)
Hátralékkezelési támogatás megállapításáról
195/2020.
(V. 20.)
A veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés támogatás fedezetéről
194/2020.
(V. 20.)
194/2020 (V.20.) határozat Javaslat a 2020. évi költségvetést érintő döntések meghozataláról
193/2020.
(V. 13.)
Határozat a Népkonyha adagszámának emeléséről
192/2020.
(V. 13.)
Határozat a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projekt" pályázathoz kapcsolódóan támogatás nyújtása társasházak részére tárgyú támogatási szerződések módosítására
191/2020.
(V. 13.)
Határozat a Bláthy park felújítása keretében elkészült közművek üzemeltetési jogának átadásáról
190/2020.
(V. 13.)
Határozat a Czech-Hungarian Trading Kft. kérelmére, a 1088 Budapest, Rákóczi fit 13. szám alatt üzemeltetett „Hetedik Lépcső" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyezési eljárásának szüneteltetéséről
189/2020.
(V. 13.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Horvath Mihaly tér 15. (hrsz.: 35192) villamos energia ellátása, földkábel bekötés kiépítéséhez
188/2020.
(V. 13.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Orczy tér felújítása kapcsán a BKV alépítmény hálózat létesítéséhez is trolibusz megállók energiaellátásának kiépítéséhez
187/2020.
(V. 13.)
Határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
186/2020.
(V. 13.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca ... szám alatti, ... helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
185/2020.
(V. 13.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca... (Kun utca...) ...emelet... szám alatti, ... helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat elutasításáról
184/2020.
(V. 13.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 67. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról, valamint bérbeszámítási megállapodás megkötéséről
183/2020.
(V. 13.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 125. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
182/2020.
(V. 07.)
Határozat az önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági programjának elfogadásáról
181/2020.
(V. 07.)
Határozat Digitalis röntgen berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
180/2020.
(V. 07.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Diószegi Samuel utca 30. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
179/2020.
(V. 07.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Palotanegyed területén FTTH optikai hálózat alépítményének építéséhez
178/2020.
(V. 07.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bláthy Otto utca 15. szám alatti ingatlan víz- es csatorna vezeték bekötések kiépítéséhez
177/2020.
(V. 07.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Hungária körút 30. B. épület villamosenergia-ellátás kiépítéséhez
176/2020.
(V. 07.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Horváth Mihály tér 17. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
175/2020.
(V. 07.)
Határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött 2. rész „4 db lakás felújítása Bp. VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosításáról
174/2020.
(V. 07.)
Határozat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
173/2020.
(V. 07.)
Határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (KP5)" tárgyú eljárásban köztes döntés meghozatala
172/2020.
(V. 07.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Nap u. 3. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező pincerész értékesítésével, és a társasház tulajdont alapító okirat módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
171/2020.
(V. 07.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér .... szám alatti helyiség korábbi bérlőjének tartozásával kapcsolatos döntés meghozatala
170/2020.
(V. 07.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ..... emelet ..... szám alatti lakás közszolgálati eau kijelölésének megszüntetéséről és a lakás határozatlan időre szóló bérbeadásáról
169/2020.
(V. 07.)
Határozat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti, földszinti, 35147/0/A/42 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár is eladási ajánlat jóváhagyása
168/2020.
(V. 07.)
Határozat A Budapest VIII. kerület, Bauer S. it. 7. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező közös tulajdonú helyiségek értékesitéséyel, és a társasház tulajdont alapító okirat módositásával kapcsolatos döntés meghozatala
167/2020.
(IV. 30.)
Határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásának meghosszabbításáról és a szakmai előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
166/2020.
(IV. 30.)
Határozat a Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 12. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
165/2020.
(IV. 30.)
Határozat a Budapest VIII., Bérkocsis utca 23. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
164/2020.
(IV. 30.)
Határozat a Budapest VIII., Baross utca 21. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
163/2020.
(IV. 30.)
Határozat a Budapest VIII., Üllői út 64. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
162/2020.
(IV. 23.)
Határozat kárigény elismeréséről és kifizetéséről
161/2020.
(IV. 23.)
Határozat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű tulajdonjogának átruházása a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére
160/2020.
(IV. 23.)
Határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
159/2020.
(IV. 16.)
Határozat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosításáról
158/2020.
(IV. 16.)
Határozat gépjármű elhelyezésről
157/2020.
(IV. 16.)
Határozat elővásárlási jogról
156/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
155/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
154/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
153/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
152/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
151/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
150/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
149/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
148/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
147/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
146/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
145/2020.
(IV. 16.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
144/2020.
(IV. 08.)
Határozat támogatási szerződésről
143/2020.
(IV. 08.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
142/2020.
(IV. 08.)
Határozat tulajdonosi hozzájárulásról
141/2020.
(IV. 08.)
Határozat elővásárlási jogról való lemondásról
140/2020.
(IV. 06.)
Határozat kárigény elismeréséről
139/2020.
(IV. 06.)
Határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
138/2020.
(IV. 06.)
Határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
137/2020.
(IV. 06.)
Határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
136/2020.
(IV. 06.)
Határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
135/2020.
(IV. 06.)
Határozat visszavonó határozat
134/2020.
(IV. 06.)
Határozat elővásárlási jogról
133/2020.
(IV. 06.)
Határozat visszavonó határozat
132/2020.
(IV. 06.)
Határozat elővásárlási jogról
131/2020.
(IV. 06.)
Határozat visszavonó határozat
130/2020.
(IV. 06.)
Határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról
129/2020.
(IV. 06.)
Határozat visszavonó határozat
128/2020.
(IV. 06.)
Határozat bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
127/2020.
(IV. 06.)
Határozat az „LNR-EGY/2019." típusú pályázatok nyerteseiről
126/2020.
(IV. 06.)
Határozat személygépjárművek értékesítéséről
125/2020.
(IV. 06.)
Határozat közszolgálati célú lakások kijelölésének megszüntetéséről
124/2020.
(IV. 06.)
határozat ingatlan tulajdonjogok cseréjéről
123/2020.
(IV. 06.)
Határozat a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
122/2020.
(IV. 06.)
Határozat 104/2020. (III. 26) számú határozat visszavonásáról
121/2020.
(IV. 06.)
Határozat fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatról
121/2020.
(IV. 06.)
Határozat fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatról
120/2020.
(IV. 06.)
Határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
119/2020.
(IV. 06.)
Határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
118/2020.
(IV. 06.)
Határozat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
117/2020.
(IV. 06.)
Határozat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évi módosított ellenőrzési tervévéről
116/2020.
(III. 20.)
Határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
116/2020.
(IV. 06.)
Határozat Pontosítás pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtéséről
115/2020.
(III. 20.)
Határozat gépjármű elhelyezésről
115/2020.
(IV. 01.)
Határozat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő Népkonyha adagszámának emeléséről
114/2020.
(III. 20.)
Határozat elővásárlási jogról (betonEPAG Kft.)
114/2020.
(III. 31.)
Határozat A járvánnyal összefüggően beállott létfenntartási válsághelyzetre tekintettel folyósított támogatásról
113/2020.
(III. 20.)
Számú határozat gépjármű elhelyezésről (Masaba Kft.)
113/2020.
(III. 26.)
Határozat a bölcsődei élelmezési nyersanyagköltségről
112/2020.
(III. 26.)
Határozat településképi kötelezési eljárásról
111/2020.
(III. 26.)
Határozat elővásárlási jogról
110/2020.
(III. 26.)
Határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda vezetői megbízásról
109/2020.
(III. 26.)
Határozat A Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
108/2020.
(III. 26.)
Határozat Pályázati felhívás a diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba történő hatékony átültetésének támogatásáról
107/2020.
(III. 26.)
Határozat a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatásáról
106/2020.
(III. 26.)
Határozat közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló felajánlásról
105/2020.
(III. 26.)
Határozat beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
104/2020.
(III. 26.)
Határozat az óvodai beiratkozásról
103/2020.
(III. 24.)
Határozat pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre
102/2020.
(II. 28.)
A gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi jellegű döntések meghozatala
101/2020.
(II. 28.)
A gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi jellegű döntések meghozatala
100/2020.
(II. 28.)
A gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi jellegű döntések meghozatala
99/2020.
(II. 28.)
A gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi jellegű döntések meghozatala
98/2020.
(II. 28.)
A gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi jellegű döntések meghozatala
97/2020.
(II. 28.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes kötelezettségvállalásai
96/2020.
(II. 28.)
A 108/2018. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat módosítása
95/2020.
(II. 28.)
A 248/2016. (XII. 01.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása
94/2020.
(II. 28.)
Az önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások
93/2020.
(II. 28.)
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámairól és a költségvetési évet követő három év várható saját bevételeiről szóló határozat
53/2020.
(II. 28.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
50/2020.
(II. 27.)
A polgármester 2020. évi szabadságának, szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
49/2020.
(II. 27.)
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a Képviselő-testület 191/2019. (XII.19.) sz. határozatának 4.a, 4.d és 5. pontjának visszavonása
48/2020.
(II. 27.)
Egészségügyi feladatellátás biztosítása
47/2020.
(II. 27.)
Egészségügyi feladatellátás biztosítása
46/2020.
(II. 27.)
Botlatókövek elhelyezése
45/2020.
(II. 27.)
Közterületek elnevezése
44/2020.
(II. 27.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21. számú Képviselő-testületi határozat módosítása
41/2020.
(II. 27.)
A gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződések elfogadása
40/2020.
(II. 27.)
A gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződések elfogadása
39/2020.
(II. 27.)
A gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződések elfogadása
38/2020.
(II. 27.)
A Budapest VIII., Krúdy utca 3. szám alatti 36713/0/A/3 és 36713/0/A/4 hrsz.-ú helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozatala
35/2020.
(II. 27.)
A társasházaknak adható önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
32/2020.
(II. 27.)
A Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság új tagjainak megválasztása – Szabó Géza
31/2020.
(II. 27.)
A Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság új tagjainak megválasztása – Kaiser Edvin Sándor
29/2020.
(II. 27.)
Az Önkormányzat és költségvetési szervei fizetésiszámla-szerződés meghosszabbítására, valamint új számlavezető kiválasztása
26/2020.
(II. 27.)
Váradi Gizella Ilona közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő - vezetői megbízásának megszűnésével járó - megszüntetése
25/2020.
(II. 27.)
Váradi Gizella Ilona közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő - vezetői megbízásának megszűnésével járó - megszüntetése
20/2020.
(I. 30.)
A ………………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala
19/2020.
(I. 30.)
Fellebbezés elbírálása rendkívüli települési támogatás eljárásban
18/2020.
(I. 30.)
A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
17/2020.
(I. 30.)
Beszámoló a polgármester 2019. évi szabadságának felhasználásáról
16/2020.
(I. 30.)
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
15/2020.
(I. 30.)
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
14/2020.
(I. 30.)
A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló megállapodás megkötése
13/2020.
(I. 30.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyszeri NEAK támogatásának felhasználásához kapcsolódó szakmai terv jóváhagyása
12/2020.
(I. 30.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
11/2020.
(I. 30.)
A Palotanegyedben létesítendő Idős klubbal kapcsolatos döntések meghozatala
10/2020.
(I. 30.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak módosítása
9/2020.
(I. 30.)
Klímavédelmi intézkedési terv elfogadása
5/2020.
(I. 30.)
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
3/2020.
(I. 30.)
Vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatala
2/2020.
(I. 30.)
Budapest Főváros Kormányhivatala által ingyenesen használt helyiségek jogviszonyának rendezése
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben