Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Határozatok

Határozatok: 2021

határozat
határozat
melléklet
elő-
terjesztés
előterjesztés
melléklet
102/2021.
(II. 26.)
a Rév8 Zrt. 2021. évi Közszolgáltatási szerződésének elfogadása
101/2021.
(II. 26.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. irányítási struktúrájáról és közfeladat ellátásáról figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira
100/2021.
(II. 26.)
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira - Tulajdonosi döntés a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról
99/2021.
(II. 26.)
Tulajdonosi döntés a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tulajdonosi kontrolljának megvalósításáról figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira
98/2021.
(II. 25.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos döntés meghozataláról
97/2021.
(II. 25.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
96/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 19. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítésére
95/2021.
(II. 25.)
a vagyonvédelmi kamerák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
94/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
93/2021.
(II. 25.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 2. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
92/2021.
(II. 25.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Önkormányzati rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozataláról
91/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi es közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utca, Magyarok Nagyasszonya tér, Szenes Iván tér, Gaál Mózes utca, Delej utca területén gázvezeték építéséhez
90/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, troli vonal áramellátás nyomvonalon kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítéséhez
89/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Trefort utca 3-5. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
88/2021.
(II. 25.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai villamos végállomás felújításához
87/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
86/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/4/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozataláról
85/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/4/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozataláról
84/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
83/2021.
(II. 25.)
"az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről szóló határozat módosításáról"
82/2021.
(II. 25.)
a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításáról
81/2021.
(II. 25.)
Javaslat a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetéséről
80/2021.
(II. 25.)
a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására, valamint 2021. évi béren kívüli cafetéria juttatásának
79/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 23/B szám alatti, 36193 helyrajzi számú, és a Budapest, Tömő utca 23/A. szám alatti, 36194 helyrajzi számú ingatlanokra külön-külön megkötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról
78/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás módosítása, a Budapest VIII. kerület, Jázmin utcai (Szigony utca - Tömő utca között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukciós munkákhoz
77/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi hozzájárulás kémény megszüntetéséhez a KAMIN GROUP Kft. részére -Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 21.
76/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Hock János utca …………………. szám alatti lakás bérbeadásáról
75/2021.
(II. 25.)
a Népkonyha megemelt adagszámának fenntartásáról
74/2021.
(II. 16.)
A „Hivatali-önkormányzati adóküldemények előállítása és postai feladása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
73/2021.
(II. 16.)
Az Európai Bizottság Migrációs Ügyek és Uniós Belügyek Főigazgatósága által a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz (pl. munkahelykeresés, egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" című felhívásra a pályázat konzorciumi partnerként történő benyújtásáról
72/2021.
(II. 15.)
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti engedélyező szerv kijelöléséről
71/2021.
(II. 15.)
az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, munkáltatói jogkörbe és fenntartói hatáskörbe utalt rendelkezésekről
70/2021.
(II. 15.)
a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról
69/2021.
(II. 15.)
a Napraforgó Egyesített Óvoda 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
68/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca 11. szám alatti, 35582 helyrajzi számú ingatlan udvarának vészhelyzeti területhasználatának jóváhagyásáról
67/2021.
(II. 11.)
"A Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekt keretében megvalósuló, ""Problémaorientált Közösségi Rendészet keretében képzési feladatok ellátása"" tárgyú megbízási szerződés módosításáról"
66/2021.
(II. 11.)
Komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálása
65/2021.
(II. 11.)
A Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról
64/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII., Hock János utca ........... szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
63/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó visszavásárlási jogról lemondó nyilatkozattal kapcsolatos döntés meghozataláról
62/2021.
(II. 11.)
Javaslat a 474/2020. (XII. 17.) számú polgármesteri döntés visszavonására és új döntés meghozatalára (Budapest VIII. kerület, Német u............ szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetése)
61/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület Kőfaragó utca 5. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására, es új nyilvános, egyfordulós pályázat kiírásáról
60/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII., Lovassy László utca ........... és ........... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
59/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII., Dobozi utca ...... és ....... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
58/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, József körút 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentéséről
57/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 4. és 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
56/2021.
(II. 11.)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ............ szám alatti lakás és a mellette lévő Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ............ szám alatt található lakásokkal kapcsolatos építési tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
55/2021.
(II. 11.)
üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről
54/2021.
(II. 11.)
A "Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) szolgáltatás beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításával kapcsolatos döntések meghozataláról
53/2021.
(II. 11.)
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. esetében új telephely bejegyzéséről
52/2021.
(II. 04.)
kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
51/2021.
(II. 04.)
kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
50/2021.
(II. 04.)
fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
49/2021.
(II. 04.)
fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
48/2021.
(II. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírásáról
47/2021.
(I. 29.)
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca … … emelet … szám alatti önkormányzati lakás átmeneti kijelöléséről és közérdekű célok megvalósítása érdekében történő használatba adásáról
46/2021.
(I. 29.)
az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért fizetendő díjazás mértékének emeléséről
45/2021.
(I. 28.)
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
44/2021.
(I. 28.)
Üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítéséről
43/2021.
(I. 28.)
Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozataláról
42/2021.
(I. 28.)
az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. 9. emeleti teremgarázsban található 291. számú gépkocsi beálló vonatkozásában
41/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Víg utca …………. szám alatti lakás és a mellette lévő Víg utca ………… szám alatti üres lakás csatolásáról
40/2021.
(I. 28.)
az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről
39/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület Baross utca 98. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
38/2021.
(I. 28.)
a Corvin Áruház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalától
37/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
36/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Lujza utca 27-29. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
35/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozataláról
34/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII., ………………… utca ……………………. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
32/2021.
(I. 28.)
a polgármester 2020. évi szabadságának felhasználásról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint tárgyévi szabadságának megállapításáról
31/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 hrsz.-ú helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetéséről és szerződés meghosszabbításáról
30/2021.
(I. 28.)
az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület József krt. 11. fszt. 30. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
29/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
28/2021.
(I. 28.)
az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület ……….. u. …………. emelet ….. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
27/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Futureal New Ages Ingatlanfejlesztő Kft. részére, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 23/a. szám alatti ingatlanon megvalósítandó parkosított területen tervezett szökőkút vízellátásához szükséges tervdokumentáció közműszolgáltató felé beadásához
26/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
25/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázati kiírás eredményének megállapításáról, valamint a helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat ismételt kiírásáról
24/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Mikszáth tér 3. szám alatti ingatlan vízbekötések kiépítéséhez, illetve megszüntetéséhez
23/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Festetics György utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó kötbérfizetési kötelezettséggel kapcsolatos döntés jóváhagyásáról
22/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
21/2021.
(I. 28.)
az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott támogatási szerződések teljesítési határidejének módosításáról
20/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. szám alatti teremgarázsban levő … számú gépkocsi-beálló bérbeadására
19/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, ……………….. utca ………. épület ……. szám alatti, ………….. helyrajzi számú lakás 1/12 arányú tulajdonjogának ajándékozási szerződés keretében történő átruházásával kapcsolatos döntés meghozataláról
18/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti teremgarázsban levő … számú gépkocsi-beálló bérbeadására
17/2021.
(I. 28.)
az Otthon-felújítási pályázatok teljesítési határidejének meghosszabbítására, késedelmes teljesítésének tudomásulvételéről
16/2021.
(I. 26.)
a „Könyvvizsgálói feladatok ellátására" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
15/2021.
(I. 21.)
A Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által jogalap nélkül birtokolt ingatlanok és ingó vagyontárgyak visszaszerzése érdekében eljárások megindítása
14/2021.
(I. 20.)
A „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról” szóló rendelettervezet véleményezéséről
13/2021.
(I. 15.)
az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapításáról szóló 410/2020. (XII.04.) számú határozat módosításáról
12/2021.
(I. 15.)
a „Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
11/2021.
(I. 15.)
a „Budapest, VIII. kerület Tömő u. 23/A. és 23/B. szám alatti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
10/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Baross utca 86. földszint 70. szám alatti, 35527/2/A/70 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
9/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséről
8/2021.
(I. 14.)
üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről
7/2021.
(I. 14.)
a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
6/2021.
(I. 14.)
a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
5/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
4/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 21. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
3/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti, 35562/0/A/21 helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
2/2021.
(I. 07.)
A Budapest VIII. ker. Tömő utca ……………... szám alatti lakás krízishelyzetbe került személyek részére történő bérbeadásáról
1/2021.
(I. 07.)
Javaslat a "LNR-J/2/2020. típusú” pályázat eljárási határidőinek módosítására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben