Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Szervezeti egységek

Jegyzői Kabinet - Ügyviteli Iroda

 • postai küldemények átvétele, érkeztetése, továbbítása
 • a Hivatal szervezeti egységeitől érkezett iratok továbbítása
 • iratok iktatása az elektronikus iktatórendszerben, továbbítása a szervezeti egységek felé
 • az elektronikus iktatórendszer adatbázisának folyamatos nyilvántartása és aktualizálása
 • a határidő-nyilvántartás vezetése, az irattárban elhelyezett anyagok nyilvántartása vezetése
 • az elintézett ügyiratok irattárba helyezése, szakszerű tárolása
 • az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása
 • a Polgármesteri Hivatal bélyegzőinek nyilvántartása, éves felülvizsgálata, bélyegzők selejtezése az Üzemeltetési Csoporttal
 • minősített iratok kezelése
 • a Hivatal Iratkezelési Szabályzata és az irattári terv elkészítése
 • talált tárgyak kezelése
 • a Hivatal szervezeti egységei részére történő fénymásolás (központi fénymásolóban)

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2210
irattáros, ügyintéző 459-2186
303-6510
kézbesítő 459-2546
ügykezelő, irattáros 459-2553
ügykezelő 459-2529
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

 • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
 • születési családi és/vagy utónév módosításával,
 • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
 • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

 • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok