Önkormányzat Ügyintézés Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Városfejlesztés Orczy negyed program Zöld 8 Józsefváros összefog Múlt-Jelen
KERESÉS

Szervezeti egységek

Hatósági Ügyosztály - Igazgatási Iroda

 Az Igazgatási Iroda a jegyző megbízásából  az alábbi hatósági  feladatokat látja el:

1. Kereskedelmi és ipari tevékenységek, üzleti és nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele és engedélyezése
2. Állatvédelmi hatáskör
3. Birtokvédelmi eljárások lefolytatása
4. Elsőfokú környezetvédelmi feladatok
5. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás
6. Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások

A fenti eljárások többnyire kérelemre, egyes esetekben hivatalból  indulnak.  Az ügyintézésük könnyítése érdekében forma nyomtatványokat szerkesztettünk, melyek kitöltésével, az illeték lerovásával, a közigazgatási szolgáltatási díj befizetésével és a jogszabályok által előírt mellékletek csatolásával megindíthatják az eljárást.

A beadványokat az ügyfeleknek, elektronikus úton, papír alapon kell eljuttatniuk postán, vagy személyesen, esetleg meghatalmazott képviselő útján.

A hatósági eljárásokkal kapcsolatban néhány fontos dologra hívjuk fel figyelmét.

Az Igazgatási Iroda szakmai tevékenysége során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényben  (Ákr.) foglalt eljárási rend – kivétel a birtokvédelmi eljárások - szerint  folytatja le az egyes hatósági eljárásokat.

Az Ákr. szerint az általános ügyintézési határidő 60 nap, (kivéve azokat az eseteket, ahol a szakmai jogszabályok rövidebb határidőt szabnak meg az eljárás lefolytatására) amelyet a beadványnak a hatósághoz történő érkezésétől kell számítani, az érdemi döntés közlésének napjával bezáróan (postázás, közvetlen átadás).

A beadványok általános illetéke 3.000.-Ft., a telepengedélyezési eljárásban 5.000.-ft (csekkszelvényen befizetve), továbbá szintén 5000, -Ft illetéket kell leróni környezetvédelmi hatósági eljárások esetén.
Az illetéket (telep engedély kivételével) illetékbélyegen kell leróni, mely a hivatal házi pénztárában illetve bármelyik postán kapható.

A jogszabály szűk körben, kivételes, és kérelemre lehetőséget ad teljes, vagy részleges költségmentesség iránti kérelem benyújtására is.

 

Az Igazgatási Iroda szakmai tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:

Kereskedelmi ügyek

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény  (Ákr.)
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet
- az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros  Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2008.  (IX.12.) sz. önk. rendelete
- 18/2013 (IV.24) ök.sz. rend. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet

Birtokvédelem:
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet 

Állatvédelem:
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006 (XII.23.) Korm. rendelet
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

Környezetvédelem:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
- a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet; Módosítása: 43/2010 (XI. 04.) önkormányzati rendelet
- a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.1.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat rendelete
- a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságáról szóló 62/2007 (XI.13.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet; Módosítása: 55/2010 (XII. 17.) önkormányzati rendelet;·63/2011 (XI. 03.) önkormányzati rendelet

Talált tárgyak eljárása:
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.


Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárás:
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet
 

Elérhetőségek

Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. 213. szoba

Telefon: 06 1 459 - 2164

Fax: 459 2185

Ügyfélfogadás

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
13.30-18-8.15-16.30-8.15-11.30

Kapcsolódó ügyek

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2532
irodavezető-helyettes 459-2281
ügyintéző
ügyintéző 4592-171
ügyintéző 459-2175
ügyintéző 459-2174
ügyintéző 459-2298
ügyintéző 459-2586
ügyintéző 459-2293

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig

személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Kedd nincs
Szerda 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Csütörtök nincs
Péntek 9:00 – 11:00

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben