Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Szervezeti egységek

Hatósági Ügyosztály - Igazgatási Iroda

FIGYELEM! 2021. MÁRCIUS 8 ÉS ÁPRILIS 19. KÖZÖTT A KORONAVÍRUS HARMADIK HULLÁMA MIATT A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS. 

Ebben a két hétben itt ér el minket:

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben: Gyuricza Ramóna 0620/2619981
______________

Az Igazgatási Iroda a jegyző megbízásából  az alábbi hatósági  feladatokat látja el:

1. Kereskedelmi és ipari tevékenységek, üzleti és nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele és engedélyezése
2. Állatvédelmi hatáskör
3. Birtokvédelmi eljárások lefolytatása
4. Elsőfokú környezetvédelmi feladatok
5. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás
6. Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások

A fenti eljárások többnyire kérelemre, egyes esetekben hivatalból  indulnak.  Az ügyintézésük könnyítése érdekében forma nyomtatványokat szerkesztettünk, melyek kitöltésével, az illeték lerovásával, a közigazgatási szolgáltatási díj befizetésével és a jogszabályok által előírt mellékletek csatolásával megindíthatják az eljárást.

A beadványokat az ügyfeleknek, elektronikus úton, papír alapon kell eljuttatniuk postán, vagy személyesen, esetleg meghatalmazott képviselő útján.

A hatósági eljárásokkal kapcsolatban néhány fontos dologra hívjuk fel figyelmét.

Az Igazgatási Iroda szakmai tevékenysége során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényben  (Ákr.) foglalt eljárási rend – kivétel a birtokvédelmi eljárások - szerint  folytatja le az egyes hatósági eljárásokat.

Az Ákr. szerint az általános ügyintézési határidő 60 nap, (kivéve azokat az eseteket, ahol a szakmai jogszabályok rövidebb határidőt szabnak meg az eljárás lefolytatására) amelyet a beadványnak a hatósághoz történő érkezésétől kell számítani, az érdemi döntés közlésének napjával bezáróan (postázás, közvetlen átadás).

A beadványok általános illetéke 3.000.-Ft., a telepengedélyezési eljárásban 5.000.-ft (csekkszelvényen befizetve), továbbá szintén 5000, -Ft illetéket kell leróni környezetvédelmi hatósági eljárások esetén.
Az illetéket (telep engedély kivételével) illetékbélyegen kell leróni, mely a hivatal házi pénztárában illetve bármelyik postán kapható.

A jogszabály szűk körben, kivételes, és kérelemre lehetőséget ad teljes, vagy részleges költségmentesség iránti kérelem benyújtására is.

 

Az Igazgatási Iroda szakmai tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:

Kereskedelmi ügyek

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény  (Ákr.)
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet
- az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros  Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2008.  (IX.12.) sz. önk. rendelete
- 18/2013 (IV.24) ök.sz. rend. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet

Birtokvédelem:
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet 

Állatvédelem:
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006 (XII.23.) Korm. rendelet
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

Környezetvédelem:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
- a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet; Módosítása: 43/2010 (XI. 04.) önkormányzati rendelet
- a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.1.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat rendelete
- a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságáról szóló 62/2007 (XI.13.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet; Módosítása: 55/2010 (XII. 17.) önkormányzati rendelet;·63/2011 (XI. 03.) önkormányzati rendelet

Talált tárgyak eljárása:
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.


Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárás:
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet
 

Ügyfélfogadás

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
13.30-18-8.15-16.30-8.15-11.30

Elérhetőségek

Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. 213. szoba

Telefon: 06 1 459 - 2164

Fax: 459 2185

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2532
irodavezető-helyettes459-2281
ügyintéző459-2164
ipari-kereskedelmi ügyintéző459-2171
igazgatási ügyintéző
ügyintéző459-2175
ügyintéző459-2174
hatósági ügyintéző459-2126
ügyintéző459-2274
ügyintéző459-2586
ügyintéző459-2550
ügyintéző459-2293

Kapcsolódó ügyek

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és április 19. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben