Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Szervezeti egységek

Humánszolgáltatási Ügyosztály - Családtámogatási Iroda

FIGYELEM! 2021. MÁRCIUS 8 ÉS ÁPRILIS 19. KÖZÖTT A KORONAVÍRUS HARMADIK HULLÁMA MIATT A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS. KÉRJÜK, EBBEN A KÉT HÉTBEN AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT KÖVESSÉK.
 
Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533

Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.

Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát:
061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.
 
A Családtámogatási Iroda szakmai tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.),
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) számú Kormány rendelet,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényben  (Ákr.),
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) számú Kormány rendelet,
 • A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete (ÖR),
 • A szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelete.

A Családtámogatási Iroda többek között az alábbi hatósági feladatokat látja el:

1. Települési és rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek döntésre előkészítése,
2. Szénmonoxid-érzékelő iránti kérelmek döntésre előkészítése,
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat koordinálása,
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek elbírálása.

1. , 2. Települési és rendkívüli települési támogatás valamint szénmonoxid érzékelő:

Az Szt. alapján a települési és rendkívüli települési támogatás esetében a hatáskörrel rendelkező szerv a Képviselő-testület, azonban az ÖR-ben ez a hatáskör át  lett ruházva a polgármesterre, ezért a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat:

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet alapján, évenként kerül(het) kiírásra.

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A Gyvt. alapján a Jegyző rendelkezik hatáskörrel.
A fenti eljárások leginkább kérelemre indulnak.  Az ügyintézésük könnyítése érdekében forma nyomtatványokat szerkesztettünk, melyek kitöltésével és a jogszabályok által előírt mellékletek csatolásával megindíthatják az eljárást.
A támogatások igénybevételének feltételeiről, a csatolandó mellékletekről részletes tájékoztatót talál itt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/132
A beadványokat az ügyfeleknek, elektronikus úton (www.epapir.gov.hu), papír alapon kell eljuttatniuk postán, vagy személyesen, esetleg meghatalmazott képviselő útján.
Az aktuális ügyfélfogadási rendről itt tájékozódhat: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas

A hatósági eljárásokkal kapcsolatban néhány fontos dologra hívjuk fel figyelmét:
 
 • A Családtámogatási Iroda szakmai tevékenysége során Ákr.-ben foglalt eljárási rend szerint  folytatja le az egyes hatósági eljárásokat.
 • Az Ákr. szerint az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet a beadványnak a hatósághoz történő érkezésétől kell számítani, az érdemi döntés közlésének napjával bezáróan (postázás, közvetlen átadás). Sommás eljárásban (a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél) az ügyintézési határidő 8 nap.
 • Az Szt. 16. § alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

A Családtámogatási Iroda által fenntartott adatbázis:

Winszoc rendszer, ami az ügyfelek személyes adatait, illetve a támogatásokat tárolja az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. 
Az ügyfelek jogai és kötelezettségeiről szóló általános tájékoztató itt, és az adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.
 
 

Elérhetőségek

Telefon: 459-2277

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető210-0130/13
irodavezető-helyettes210-0130/19
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/21
ügykezelő210-0130
ügyintéző210-0130/14
ügyintéző210-0130/83
ügyintéző210-0130/16
ügyintéző210-0130
ügyintéző210-0130/15
ügyintéző210-0130/31
ügyintéző210-0130/17
ügyintéző210-0130/18
ügyintéző210-0130/20

Kapcsolódó ügyek

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és április 19. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

 • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
 • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben