Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Képviselők

dr. Sára Botond Attila

Egyéni képviselő, 12. választókerület.
 • Telefon: 06- 1/ 459 - 2202
 • E-mail: sarab@jozsefvaros.hu
 • Fogadóóra: Minden hónap 1. és 3. keddjén, 14-16 óra között, előzetes bejelentkezés alapján.
 • Cím: Budapest VIII., Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal

Önéletrajz

• Született: Budapest, 1979. április 21.
• Családi állapot: nős, két óvodás korú gyermek édesapja
• Legmagasabb iskolai végzettség: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, jogász
• Nyelvismeret: angol, latin


1998-ban érettségizett a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. A jogi egyetem elvégzését követően egy ügyvédi irodánál helyezkedett el, ahol csaknem hat év gyakorlatot szerzett. Az ügyvédi irodánál, valamint külföldön szerzett gyakorlat után egyéni ügyvéd lett. Tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának. Józsefvárosért 2011. április 1-je óta dolgozik. Kezdetben jogi referensnek nevezték ki a Polgármesteri Kabinet szervezeti egységéhez, amellyel egyidejűleg ügyvédi tevékenységének szünetelését kérte. Néhány hónappal később kérték fel a Polgármesteri Kabinet vezetésére. A jog területén és a kabinetben szerzett tapasztalata miatt javasolta dr. Sára Botond alpolgármesterré történő kinevezését Józsefváros polgármestere, dr. Kocsis Máté. Kinevezése óta általános jelleggel helyettesíti a polgármestert annak távolléte esetén, valamint segíti munkáját a polgármester közvetlen felügyelete alatt álló területek esetében. Józsefváros Újjáépítését előmozdító valamennyi döntés előkészítését és végrehajtását irányítja, felügyeli. Ismeri Józsefváros, és a józsefvárosiak problémáit, minden tudásával azok megoldására törekszik. 2014 októberében a Százados negyed önkormányzati képviselőjévé választották, így Józsefváros Újjáépítése mellett kiemelt figyelmet fordít a Százados negyedben kialakult problémák felszámolására, és az ott élő józsefvárosi polgárokhoz méltó környezet kialakítására is.


Szabadidejét családja körében tölti, szívesen hallgat zenét, és ha ideje engedi futballozik.

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

 • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
 • születési családi és/vagy utónév módosításával,
 • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
 • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

 • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok