Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Munkatársak

Szervezeti egység

Iványi Gyöngyvér

főépítész, irodavezető

Munkaköre:

Főépítészi Iroda munkája keretében az önkormányzati tervtanács működésének biztosítása és a főépítész munkájának segítése.

Közreműködik a főépítész feladatkörét érintő testületi előterjesztések elkészítésében, egyeztetési eljárásában, illetve ezeknek jogszabály szerinti, illetve szükség szerinti egyeztetésében és határozatok végrehajtásában.

A főépítész irányába kezdeményezi a feladatkörét érintő szabályozások szükség szerinti felülvizsgálatát.

Közreműködik az iroda munkája ellátásához szükséges jogszabályok beszerzésében, a rendelkezéseket elsajátítja.

Feladatkörébe tartozik minden olyan munka, mellyel a főépítész megbízza.

Mint köztisztviselő, köteles a választási munkákban részt venni, valamint katasztrófa elhárítási és polgári védelmi feladatokat ellátni.

Felelős a munkakörében szereplő és rábízott feladatok pontos és határidőben történő elkészítéséért, a hivatali titok megtartásáért.

A munkakör ellátásáért anyagi, polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Közreműködik a kerület szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának előkészítésében, felülvizsgálatával összefüggő feladatokban.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a szabályozási tervek hatályosulását, tapasztalatait jelzi a főépítésznek. 

Közreműködik az iroda feladat- és hatáskörét érintő egyedi hatósági ügyekben. 

A főépítész megbízása szerint közreműködik az egyedi építményekkel összefüggő a hatósági döntést megelőző egyeztetési eljárásban.

Gondoskodik a szabályozási tervek, az azokat jóváhagyó rendeletek, az építésügyi jogszabályok és nyilvántartások tárolásáról, azokból adatszolgáltatások összeállításáról.

Ellátja az önkormányzati tervtanács működtetésével kapcsolatos műszaki titkári feladatokat a 39/2003 (VII.11.) számú önkormányzati rendelet szerint.

A szabályozási tervek előkészítéséhez, elfogadásához számítástechnikai ismeretek alapján grafikus alkalmazási szoftvereket kezel. Ezzel kapcsolatban elvégzi a szükséges felhasználói tanfolyamokat.

A Főépítészi Iroda információszerzéséhez digitális fotó-, video- és hangfelvételeket készít, készíttet és feldolgoz.

Tájékoztatja az ügyfeleket az építési szabályozat előírásairól. 

 

Kapcsolódó ügyek

  vissza fel

  Ügyfélfogadási rend

  06-1-459-2100
  1082 Budapest, Baross u. 63-67.
  Hétfő 13.30-18.00
  Kedd nincs
  Szerda 8.15-16.30
  Csütörtök nincs
  Péntek 8.15-11.30

  Anyakönyvi Iroda

  06-1-459-2265
  1082 Budapest, Baross u. 63-67.
  Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
  Kedd *8.15-16.00
  Szerda 8.15-16.30
  Csütörtök *8.15-16.00
  Péntek 8.15-11.30

  * haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

  Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

  Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

  Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

  Családtámogatási Iroda

  06-1-459-2277
  1082 Budapest, Baross u. 66-68.
  Hétfő 13.30-18.00
  Kedd nincs
  Szerda 8.15-16.30
  Csütörtök nincs
  Péntek 8.15-11.30

  Kapcsolatok