Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Munkatársak

Polgármesteri Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
kabinetvezető459-2264
polgármesteri főtanácsadó
sajtófőnök459-2533
hajléktalanügyi referens
Kommunikációs vezető
alpolgármesteri asszisztens (Rádai Dániel)459-2258
alpolgármesteri asszisztens (dr. Erőss Gábor)
alpolgármesteri referens (Szili-Darók Ildikó)
személyi asszisztens (Nagy Zsófia)

Közösségi Részvételi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
Közösségi Részvételi Iroda irodavezető: közérdekű és közérthető tájékoztatás, Józsefváros app, zöld szám, honlap0620-381-8996
Közösségi Részvételi Iroda asszisztens: események, fórumok, offline tájékoztatás, önkéntesség
Közösségi Részvételi Iroda ügyfélfogadási-adminisztrációs referens: zöld szám, adminisztráció459-2139
Közösségi Részvételi Iroda közösségszervező: civil szervezetek és közösségek, közösségi kezdeményezések, konzultációk, önkéntesség

Titkárság

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
személyi asszisztens (Szili-Darók Ildikó)459-2544
személyi titkár (Pikó András)459-2524
személyi asszisztens (Illés Péter)
személyi asszisztens (dr. Erőss Gábor)
személyi titkár (Rádai Dániel)459-2109
titkárnő-ügyintéző459-2201

Jegyzői Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jegyző
aljegyző, jogi Irodavezető459-2502
aljegyző459-2133
belső kontroll koordinátor
kabinetvezető459-2123
nemzetiségi referens459-2277/41
titkárnő
titkárnő459-2212

Szervezési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2160
szervezési ügyintéző
szervezési ügyintéző 4592-159
szervezési ügyintéző 4592-151
szervezési ügyintéző 459-2220
szervezési ügyintéző
képviselői referens459-2183
szervezési ügyintéző 459-2162
nemzetiségi jogi referens
nemzetiségi ügyintéző459-2528
fénymásoló459-2501
szervezési ügyintéző459-2127

Belső Ellátási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
informatikus-koordinátor
gondnoksági ügyintéző
ügykezelő459-2263
gondnoksági ügyintéző
ügyintéző
informatikus
informatikus, webfejlesztő
gondnoksági ügyintéző459-2262
informatikus
gondnoksági ügyintéző459-2177
informatikus459-2121
informatikus459-2189

Ügyviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
 303-6510
irodavezető
iktatási ügyintéző
iktatási ügyintéző459-2561
iktatási ügyintéző459-2597
kézbesítő459-2546
irattáros459-2186
irattáros
iktatási ügyintéző
iktatási ügyintéző
postabontó459-2529

Jogi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jogtanácsos459-2182
jogi referens459-2599
ügykezelő459-2280
jogi referens459-2522
jogi referens459-2196
jogi referens459-2593
jogi ügyintéző

Személyügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2153
irodavezető-helyettes459-2156
munkavédelmi, személyügyi referens459-2155
személyügyi ügyintéző459-2154
személyügyi ügyintéző459-2152
személyügyi ügyintéző

Hatósági Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2170

Építésügyi Iroda 2020. március 1. napjával megszűnt, építéshatósági ügyek intézésére a Polgármesteri Hivatalban nincs lehetőség.

Igazgatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2532
irodavezető-helyettes459-2281
ügyintéző459-2164
ipari-kereskedelmi ügyintéző459-2171
igazgatási ügyintéző
ipari-kereskedelmi ügyintéző459-2174
hatósági ügyintéző459-2126
közterületfoglalási ügyintéző459-2274
ügyintéző459-2586
hatósági és környezetvédelmi ügyintéző459-2550
ügyintéző
környezetvédelmi ügyintéző459-2293

Anyakönyvi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető-helyettes, anyakönyvvezető
címképzési-, címigazolási ügyintéző
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
KCR- és köztemetési ügyintéző
ügyviteli ügyintéző 459-2176
anyakönyvi iktató-ügyintéző
anyakönyvvezető
hagyatéki-, gyámügyi ügyintéző
adminisztratív munkatárs
ügyviteli ügyintéző459-2106
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző
anyakönyvvezető

Városépítészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
főépítész, irodavezető
irodavezető-helyettes: településrendezési feladatok459-2526
településképi ügyintéző: településképi bejelentési eljárások, településképi kötelezések, hatósági bizonyítvány kiállítása459-2509
térinformatikus459-2508
ügyintéző: településképi bejelentési eljárások459-2158
asszisztens: időpont egyeztetés459-2157
projekt koordinátor459-2525
ügyintéző: szobrok/emléktáblák elhelyezésével és tervtanáccsal kapcsolatos feladatok, településképi véleményezési eljárások459-2131

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Családtámogatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető210-0130/13
irodavezető-helyettes210-0130/19
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/21
ügykezelő210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/14
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/16
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/83
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/15
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/31
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/17
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/18
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/20

Humánkapcsolati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2588
titkárnő ügyintéző459-2193
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2194
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2260
ügyintéző459-2130
tanügy-igazgatási ügyintéző459-2551

Gazdálkodási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető
vagyongazdálkodási szakértő

Kerületgazdálkodási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
ügyintéző459-2568
parkolásüzemeltetési ügyintéző459-2594
ügyintéző459-2278
ügyintéző
ügyintéző
zöldfelületi ügyintéző
ingatlanvagyon-nyilvántartási ügyintéző459-2535
asszisztens titkár

Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
projekt koordinátor
közbeszerzési referens
pályázati referens

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető06-20/277-7207
ügyosztályvezető-helyettes210-9500/101
szolgálatvezető 210-9500/102
térfigyelő irányító

Ügyfeldolgozó csoport

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
diszpécser, panaszügyi ügyintéző210-9500/100
ügyintéző210-9500/100
titkár-ügyintéző210-9500/100
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/105
szolgálatvezető210-9500/100

Körzeti Rendész Szolgálat

Rendészeti Szolgálat

Térfigyelő Szolgálat

Őrszolgálat

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető
ügyintéző459-2235

Pénzügyi és Számviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2289
ügyintéző459-2241
könyvelő
ügyintéző
ügyintéző459-2591
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző459-2296
pénztáros459-2237
bérszámfejtő 459-2252
ügyintéző
ügyintéző459-2585
ügyintéző459-2248
ügyintéző459-2167
ügyintéző
ügyintéző459-2244
ügyintéző459-2246
ügyintéző459-2245
ügyintéző459-2135

Adóügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
ügykezelő
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző

Költségvetési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
költségvetési ügyintéző
költségvetési ügyintéző

Gazdasági vezető

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
gazdasági vezető

Belső Ellenőrzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2184
ügyintéző
belső ellenőr459-2254
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Érvényes 2021. május 26-tól

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30

A Polgármesteri Hivatal központi száma: 06-1-459-2100

Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256

Hogyan tud kapcsolatba lépni a Polgármesteri Hivatallal?

A Hivatalban a kapcsolatfelvétel lehetőség szerint telefonon, postai úton, e-mailen, valamint a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (Támpont) útján történik (Baross u. 63-67).

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30

Hogyan tud ügyet intézni a Polgármesteri Hivatalban?

Az ügyintézés természetes személyekkel postai, elektronikus (ügyfélkapu) és személyes úton, jogi személyekkel kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Kérjük, ha személyesen intézné ügyét, foglaljon előre időpontot az érintett szervezeti egységgel az alábbi telefonszámok egyikén: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek

Amennyiben ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy ezt letölteti az önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok

Ha személyesen szeretné átvenni a nyomtatványt, akkor a szükséges információkat és elérhetőségeket az Ön részére a Polgármesteri Hivatalban található Támpont biztosítja. Szükség esetén a Támpont eligazításán felül előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre a Hivatal illetékes irodáján.

Ügyintézés anyakönyvi ügyekben

Az Anyakönyvi Iroda minden munkanapon 8.15 és 11.00 között előzetes bejelentkezés nélkül fogadja a Baross utcai akadálymentes bejárat melletti helyiségben az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

 • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
 • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.

Egyéb anyakönyvi ügyekben kérjük, hogy foglaljanak előre időpontot az ügyintézéshez vagy juttassák el hozzánk postán az irataikat. Nyomtatványt igényelhetnek a Támponton.

Ügyintézés szociális támogatások ügyében

A Családtámogatási Irodán (Baross utca 66-68, bejárat a Németh utca felől) az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra. Ezen az irodán a személyes ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat.

A Családtámogatási Irodán történő várakozás során az ügyfelek kötelesek a 1,5 méteres védőtávolságot betartani. Az ügyfelek fogadásának sorrendjét sorszámos rendszer biztosítja. Az utolsó sorszám legkésőbb az ügyfélfogadási idő lejárta előtt 15 perccel adható ki.

Önkormányzati támogatás online igényléséről szóló információ: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online

Járványügyi óvintézkedések

A Polgármesteri Hivatal bejáratánál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező.

Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.

A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni.

Amennyiben az ügyfél a biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy a hivatal területére nem léphet be.

Munkatársak és irodák elérhetősége hivatali ügyintézés kapcsán:

Anyakönyvi Iroda

 • anyakonyv@jozsefvaros.hu
 • általános tájékoztatás: 06-1-459-2106
 • Időpontfoglalás: 06-1-459-2176

Családtámogatási Iroda (Baross utca 66-68, bejárat a Németh utca felől)

 • Általános tájékoztatás: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533

Adóügyi Iroda

Az önkormányzati adóhatóságot/ügyintézőt a hivatali eljárása során titoktartási kötelezettség terheli, így konkrét adózóval kapcsolatos ügyekben e-mailben vagy telefonon adótitkot, személyes adatot érintő adatot az ügyfélnek, valamint hozzátartozónak nem adhat.

Adóügyekben tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

 • adougy@jozsefvaros.hu
 • időpontfoglalás: 06-1-459-2134,
 • általános tájékoztatás: 06-20-377-6854
 • folyószámla ügyintézés, kiutalás, átvezetés: 06-20-352-0752
 • kommunális adóügyek: 06-20-352-3396
 • adójogszabályok értelmezése/ építményadó ügyek/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: 06-20-377-6890
 • speciális és egyedi adóügyek: 06-20-246-0945

Kerületgazdálkodási Iroda

 •  06/20-449-3332

Igazgatási Iroda

 • igazgatas@jozsevaros.hu
 • általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2164
 • közterület használattal kapcsolatos hozzájárulások: 06-20-261-9981

Városépítészeti Iroda:

 • települeskep@jozsefvaros.hu.
 • foepitesz@jozsefvaros.hu
 • általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2509, 06-1-459-2158

Közösségi Részvételi Iroda:

 • reszvetel@jozsefvaros.hu
 • 06-1-459-2139

Közterület-felügyelet zöld szám:

 • 06-80-204-618

Humankapcsolati iroda

 • általános tájékoztatás: 06-1-459-2193, 06-1-459-2197, 06-1-459-2260, 06-1-459-2551   06-1-459-2130

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben