Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Munkatársak

Polgármesteri Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
kabinetvezető 459-2264
kabinetvezető-helyettes 459-2214
személyi asszisztens 459-2524
sajtófőnök 459-2533

Titkárság

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
titkárnő-ügyintéző 459-2201

Városvezetési Ügyosztály

Szervezési és Képviselői Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2160
ügyintéző 459-2199
ügyintéző 459-2188
ügyintéző 4592-151
ügyintéző 459-2528
ügyintéző 459-2162
ügykezelő 459-2159
központi fénymásoló 459-2501
képviselői referens 459-2183

Tisztségviselői Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
személyi asszisztens 459-2206
személyi asszisztens 459-2544

Jegyzői Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jegyző
aljegyző
kabinetvezető
ügyintéző 459-2110
belső kontroll koordinátor 459-2510
nemzetiségi referens 459-2277/41
hátralékkezelési referens 459-2516
választási referens 459-2210

Belső Ellátási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2261
irodavezető-helyettes 459-2505
ügyintéző 459-2263
ügyintéző 459-2189
ügyintéző 459-2189
ügyintéző 459-2573
ügyintéző 459-2563
ügyintéző 459-2574
ügyintéző 459-2189
ügyintéző 459-2189
fűtő-karbantartó
karbantartó
gépkocsivezető
informatikus 459-2121

Ügyviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2210
irattáros, ügyintéző 459-2186
303-6510
kézbesítő 459-2546
ügykezelő, irattáros 459-2553
ügykezelő 459-2529

Jogi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2540
ügyintéző 459-2291
ügykezelő 459-2280
jogtanácsos 459-2522
jogtanácsos 459-2182

Személyügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2153
irodavezető-helyettes 459-2152
ügyintéző 459-2155
ügyintéző 459-2156
ügyintéző 459-2154

Belső Ellenőrzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2184
ügyintéző 459-2254

Gazdasági Vezető

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
gazdasági vezető 459-2122

Városépítészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
főépítész, irodavezető 459-2279
ügyintéző 459-2526
ügyintéző 459-2508
ügyintéző 459-2158
ügyintéző 459-2565
ügyintéző 459-2157
projekt koordinátor 459-2525

Városfejlesztési és városépítészeti tanácsadó

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
városfejlesztési referens 459-2158

Pénzügyi Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2235
ügyintéző 459-2173
ügyintéző 459-2235

Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2590
ügyintéző 459-2241
ügyintéző 4592-518
ügyintéző 459-2295
ügyintéző 459-2591
ügyintéző 459-2289
költségvetési ügyintéző 459-2547
ügyintéző 459-2247
ügyintéző 459-2243
ügyintéző 459-2296
ügyintéző 459-2239
ügyintéző 459-2585
ügyintéző 459-2248
ügyintéző 459-2167
ügyintéző 459-2244
ügyintéző 459-2246
ügyintéző 459-2245
ügyintéző 459-2135
pénztáros 459-2237

Adóügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző 459-2511
ügyintéző 459-2514
ügyintéző 459-2145
ügyintéző 459-2513
ügyintéző 459-2142
ügyintéző 459-2146
ügyintéző 459-2219
ügyintéző 459-2282
ügyintéző 459-2147

Gazdálkodási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2294
ügyosztályvezető-helyettes 459-2595
ügyintéző 459-2567
ügyintéző 459-2568
ügyintéző 459-2230
ügyintéző 459-2177
ügyintéző 459-2594
ügyintéző 459-2274
ügyintéző 459-2278
ügyintéző 459-2552
ügyintéző 459-2535
pályázati referens 459-2503

Hatósági Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2170
ügyintéző 459-2554

Építésügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető-helyettes 459-2283
ügyintéző 459-2225
ügyintéző 459-2232
ügyintéző 459-2288
ügyintéző 459-2231
ügyintéző 459-2285
ügyintéző 459-2224
ügyintéző 459-2564
ügyintéző 459-2226; 459-2233
statikus 459-2530
Építésügy
Közútkezelés

Igazgatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2532
irodavezető-helyettes 459-2281
ügyintéző
ügyintéző 4592-171
ügyintéző 459-2175
ügyintéző 459-2174
ügyintéző 459-2298
ügyintéző 459-2586
ügyintéző 459-2550
ügyintéző 459-2293

Anyakönyvi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2267
irodavezető-helyettes 459-2269
anyakönyvvezető 459-2128
hagyatéki ügyintéző 459-2180
anyakönyvvezető 459-2555
anyakönyvvezető 459-2117
hagyatéki ügyintéző 459-2181
anyakönyvvezető 459-2105
anyakönyvvezető 459-2558
anyakönyvvezető 459-2587
anyakönyvvezető 459-2284
anyakönyvvezető 459-2580
anyakönyvvezető 459-2166
ügyintéző 459-2211

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 459-2193
ügyintéző 210-0130/33

Családtámogatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 210-0130
irodavezető-helyettes 210-0130/15
ügyintéző 210-0130/21
ügyintéző 210-0130/19
ügyintéző 210-0130/14
ügyintéző 210-0130/18
ügyintéző 210-0130/31
ügyintéző 210-0130/17
ügyintéző 210-0130/20

Humánkapcsolati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző 459-2260
ügyintéző 459-2193
ügyintéző 459-2588
ügyintéző 459-2130

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető 06-20/277-7207
ügyosztályvezető-helyettes 210-9500/101
körzeti rendészeti szolgálatvezető 459-2596
diszpécser, panaszügyi ügyintéző 210-9500/100
gépjárművek elszállításával és értékesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző, jogi ügyek 210-9500/100
térfigyelő irányító
ügyfeldolgozó csoportvezető, panaszügyi ügyintéző 210-9500/100

Rév8 Zrt.

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
megbízott cégvezető 459-2271
Projektasszisztens (MNPIII. - szociális programok) 459-2566
Gazdasági igazgató 7881-344

Belső-Pesti Tankerületi Központ

Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
elnök 459-2183
operatív munkatárs 459-2379
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok