Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Munkatársak

Polgármesteri Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
kabinetvezető459-2264
kabinetvezető-helyettes459-2214
főtanácsadó
sajtófőnök459-2533
hajléktalanügyi referens
személyi asszisztens459-2544
személyi asszisztens459-2524
Kommunikációs vezető
asszisztens459-2258
alpolgármesteri referens
személyi titkár 459-2109
közbiztonsági referens
személyi asszisztens
hajléktalanügyi referens 459-2132

Titkárság

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
személyi asszisztens
titkárnő-ügyintéző459-2201

Közösségi Részvételi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető20/443-6144
részvételi munkatárs
asszisztens459-2139
közösségszervező

Jegyzői Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jegyző
aljegyző459-2133
belső kontroll koordinátor
kabinetvezető459-2123
nemzetiségi referens459-2277/41
titkárnő459-2212

Szervezési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2160
ügyintéző459-2199
ügyintéző4592-159
ügyintéző4592-151
ügyintéző459-2220
képviselői referens459-2183
ügyintéző459-2162
nemzetiségi ügyintéző459-2528
központi fénymásoló459-2501
ügyintéző459-2127
nemzetiségi ügyintéző459-2528

Belső Ellátási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető-helyettes06 1 459 2324
ügyintéző
ügyintéző459-2263
ügyintéző459-2261
ügyintéző
informatikus, webfejlesztő
fűtő-karbantartó
ügyintéző459-2262
ügyintéző459-2563
karbantartó
gépkocsivezető
informatikus459-2121
ügyintéző459-2189

Ügyviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
 303-6510
irodavezető
ügykezelő
ügyintéző
ügyintéző459-2561
ügyintéző459-2597
kézbesítő459-2546
ügyintéző459-2186
ügykezelő, irattáros459-2553
ügyintéző-irattáros
ügykezelő459-2529

Jogi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2540
jogász
ügykezelő459-2280
jogi referens459-2599
jogi referens 459-2522
jogi referens 459-2291
jogi referens
jogász4592-112

Személyügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2153
irodavezető-helyettes459-2156
ügyintéző459-2155
ügyintéző459-2154
asszisztens-titkár459-2208
asszisztens-titkár
ügyintéző459-2152
ügyintéző

Belső Ellenőrzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2184
adminisztrátor459-2506
ügyintéző459-2254

Gazdasági Vezető

Városépítészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
főépítész
ügyintéző: rendeltetésmód váltás, területrendezési feladatok, szakhatósági megkeresés, állásfoglalások459-2526
ügyintéző: településképi bejelentési eljárás, településrendezési kötelezések459-2509
ügyintéző: településképi véleményezési eljárás, tervtanáccsal kapcsolatos feladatok, szobrok/emléktáblák459-2508
ügyintéző: adminisztráció459-2158
projekt koordinátor459-2525

Pénzügyi Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2235
ügyintéző459-2235

Pénzügyi és Számviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2289
irodavezető459-2590
ügyintéző459-2241
ügyintéző459-2591
ügyintéző
ügykezelő459-2242
ügyintéző459-2296
pénztáros459-2237
bérszámfejtő 459-2252
ügyintéző459-2239
ügyintéző459-2585
ügyintéző459-2248
ügyintéző459-2167
ügyintéző459-2244
ügyintéző459-2295
ügyintéző459-2246
ügyintéző459-2245
ügyintéző459-2135

Költségvetési Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző4592-518
költségvetési ügyintéző459-2547

Gazdálkodási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető
ügyintéző459-2567

Kerületgazdálkodási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2177
ügyintéző459-2568
ügyintéző459-2594
ügyintéző459-2278
ügyintéző459-2274
ügyintéző
pályázati referens459-2503
ügyintéző
ügyintéző459-2552
ügyintéző459-2535
ügyintéző

Közbeszerzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
közbeszerzési referens 459-2527

Hatósági Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2170

Adóügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző

Építésügyi Iroda 2020. március 1. napjával megszűnik, építéshatósági ügyek intézésére a Polgármesteri Hivatalban nem lesz lehetőség.

Igazgatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2532
irodavezető-helyettes459-2281
ügyintéző459-2164
ügyintéző459-2171
ügyintéző459-2175
ügyintéző459-2174
ügyintéző459-2126
ügyintéző459-2298
ügyintéző459-2586
ügyintéző459-2550
ügyintéző459-2293

Anyakönyvi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető-helyettes, anyakönyvvezető
címképzési-, címigazolási ügyintéző
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
címrögzítési-, lakcímrendezési ügyintéző
adminisztrátor+ 36 1 459 2176
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző
hagyatéki és gyámhatósági ügyintéző
adminisztrátor+ 36 1 459 2106
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
hagyatéki- és köztemetési ügyintéző
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Családtámogatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető210-0130/13
irodavezető-helyettes210-0130/19
ügyintéző210-0130/21
ügyintéző210-0130/14
ügyintéző210-0130/83
ügyintéző210-0130/16
ügyintéző210-0130/15
ügyintéző210-0130/31
ügyintéző210-0130/17
ügyintéző210-0130/18
ügyintéző210-0130/20

Humánkapcsolati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2588
ügyintéző459-2193
ügyintéző459-2194
ügyintéző
ügyintéző459-2130

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető06-20/277-7207
ügyosztályvezető-helyettes210-9500/101
körzeti rendészeti szolgálatvezető 459-2596
térfigyelő irányító

Ügyfeldolgozó csoport

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
diszpécser, panaszügyi ügyintéző210-9500/100
ügyintéző210-9500/100
ügyintéző210-9500/100
ügyintéző
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/105
ügyfeldolgozó csoportvezető, panaszügyi ügyintéző210-9500/100

Rév8 Zrt.

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
vezérigazgató
műszaki igazgató
gazdasági igazgató788-1344
pénzügyi menedzser459-2150
projektmenedzser459-2129
lakhatási projektmunkatárs459-2111
titkársági asszisztens459-2566
projektmenedzser459-2287
projektmenedzser 459 2111

Belső-Pesti Tankerületi Központ

Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
Elnök459-2183
operatív munkatárs 459-2570
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben