Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil English
KERESÉS

Munkatársak

Polgármesteri Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
kabinetvezető459-2264
polgármesteri főtanácsadó
sajtófőnök459-2533
hajléktalanügyi referens
Kommunikációs vezető
alpolgármesteri asszisztens (Rádai Dániel)459-2258
alpolgármesteri asszisztens (dr. Erőss Gábor)
alpolgármesteri referens (Szili-Darók Ildikó)
személyi asszisztens (Nagy Zsófia)

Közösségi Részvételi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
Közösségi Részvételi Iroda irodavezető: közérdekű és közérthető tájékoztatás, Józsefváros app, zöld szám, honlap0620-381-8996
Közösségi Részvételi Iroda asszisztens: események, fórumok, offline tájékoztatás, önkéntesség
Közösségi Részvételi Iroda ügyfélfogadási-adminisztrációs referens: zöld szám, adminisztráció459-2139
Közösségi Részvételi Iroda közösségszervező: civil szervezetek és közösségek, közösségi kezdeményezések, konzultációk, önkéntesség

Titkárság

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
személyi asszisztens (Szili-Darók Ildikó)459-2544
személyi titkár (Pikó András)459-2524
személyi asszisztens (Illés Péter)
személyi asszisztens (dr. Erőss Gábor)
személyi titkár (Rádai Dániel)459-2109
titkárnő-ügyintéző459-2201

Jegyzői Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jegyző
aljegyző, jogi Irodavezető459-2502
aljegyző459-2133
belső kontroll koordinátor
kabinetvezető459-2123
nemzetiségi referens459-2277/41
titkárnő
titkárnő459-2212

Szervezési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2160
szervezési ügyintéző459-2199
szervezési ügyintéző 459-2159
szervezési ügyintéző 459-2151
szervezési ügyintéző 459-2220
szervezési ügyintéző 459-2288
képviselői referens459-2183
szervezési ügyintéző 459-2162
nemzetiségi jogi referens
nemzetiségi ügyintéző459-2528
fénymásoló459-2501
szervezési ügyintéző459-2127

Belső Ellátási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
informatikus-koordinátor
gondnoksági ügyintéző
ügykezelő459-2263
gondnoksági ügyintéző
ügyintéző
informatikus
informatikus, webfejlesztő
informatikus
gondnoksági ügyintéző459-2177
informatikus459-2121
informatikus459-2189

Ügyviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2210
postabontó – ügykezelő459-549
iktatási ügyintéző459-2561
iktatási ügyintéző459-2597
kézbesítő459-2546
irattáros459-2186
ügyfélszolgálati munkatárs 459-2100
irattáros459-2548
iktatási ügyintéző459-2465
iktatási ügyintéző459-2141
postabontó – ügykezelő459-2529
 303-6510

Jogi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
jogtanácsos459-2182
jogi referens459-2599
ügykezelő459-2280
jogi referens459-2522
jogi referens459-2196
jogi referens459-2593
jogi ügyintéző

Személyügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2153
irodavezető-helyettes459-2156
munkavédelmi, személyügyi referens459-2155
személyügyi ügyintéző459-2154
személyügyi ügyintéző459-2152
személyügyi ügyintéző

Hatósági Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2170

Építésügyi Iroda 2020. március 1. napjával megszűnt, építéshatósági ügyek intézésére a Polgármesteri Hivatalban nincs lehetőség.

Igazgatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2532
irodavezető-helyettes, birtokvédelem, fakivágás459-2281
titkárnő, általános tájékoztatás, időpontfoglalás459-2164
ipar-kereskedelmi (üzlet, szálláshely, telephely, piac, vásár, bevásárlóközpont) ügyintéző459-2171
ipar-kereskedelmi ügyintéző
közterület foglalási ügyintéző0620/261-9981
ipari-kereskedelmi ügyintéző459-2174
közterület foglalási ügyintéző459-2274, 0620/261-9981
törvényességi felügyelettel kapcsolatos; birtokvédelmi ügyintéző459-2586
állatvédelmi; környezetvédelmi (magántelken lévő hulladék, parlagfű); talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintéző459-2550
közösségi együttéléssel kapcsolatos ügyek ügyintéző459-2126
hatósági ügyintéző
környezetvédelmi (zajvédelem) ügyintéző459-2293

Anyakönyvi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető-helyettes, anyakönyvvezető
címképzési-, címigazolási ügyintéző459-2215
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
köztemetési ügyintéző
ügyviteli ügyintéző, időpontfoglalás 459-2176
ügyviteli ügyintéző, iktatási feladatok, irattárazás
anyakönyvvezető
hagyatéki-, gyámügyi ügyintéző
adminisztratív munkatárs, irattáros
anyakönyvvezető
ügyviteli ügyintéző, általános tájékoztatás459-2106
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző459-2229
anyakönyvvezető

Városépítészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
főépítész, irodavezető
irodavezető-helyettes: településrendezési feladatok459-2526
településképi ügyintéző: településképi bejelentési eljárások, településképi kötelezések, hatósági bizonyítvány kiállítása459-2509
térinformatikus459-2508
ügyintéző: településképi bejelentési eljárások459-2158
asszisztens: időpont egyeztetés459-2157
projekt koordinátor459-2525
ügyintéző: szobrok/emléktáblák elhelyezésével és tervtanáccsal kapcsolatos feladatok, településképi véleményezési eljárások459-2131

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Családtámogatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető210-0130/13
irodavezető-helyettes210-0130/19
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/21
ügykezelő210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/14
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/16
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/83
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/15
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/31
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/17
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/18
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/20

Humánkapcsolati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2588
titkárnő ügyintéző459-2193
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2194
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2260
ügyintéző459-2130
tanügy-igazgatási ügyintéző459-2551

Gazdálkodási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető
vagyongazdálkodási szakértő459-2525

Kerületgazdálkodási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
ügyintéző: társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés, társasházak felújítási pályázatainak elszámolása, Világos Kapualjak-pályázatok elszámolása459-2568
ügyintéző: parkolással és forgalomtechnikával összefüggő feladatok (parkolómegváltás, kizárólagos parkolók és koncentrált rakodók kijelölése), utcanévtáblák pótlása, társasházi kamerapályázat ügyeinek intézése459-2594
ügyintéző
ügyintéző459-2595
zöldfelületi ügyintéző: környezet-és klímavédelemhez kapcsolódó feladatok ellátása459-2552
ingatlanvagyon-nyilvántartási ügyintéző: ingatlanvagyon-nyilvántartással, helyi támogatás törlésével és elővásárlási joggal kapcsolatos ügyek intézése459-2535
asszisztens, ügyintéző459-2567
közútkezelői ügyintéző

Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
projekt koordinátor
közbeszerzési referens
pályázati referens459-2195

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető06-20/277-7207
ügyosztályvezető-helyettes210-9500/101
a Körzeti rendész szolgálat vezetője210-9500/102
térfigyelő irányító

Ügyfeldolgozó csoport

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző
ügyfélszolgálati munkatárs, diszpécser210-9500/100
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző
gépjárműelszállítással és –értékesítéssel foglalkozó munkatárs210-9500/100
titkár-ügyintéző
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző
az Ügyfeldolgozó csoport vezetője210-9500/100

Körzeti Rendész Szolgálat

Rendészeti Szolgálat

Térfigyelő Szolgálat

Őrszolgálat

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető
ügyintéző459-2235

Pénzügyi és Számviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető459-2585
ügyintéző459-2241
könyvelő
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
pénzügyi és számviteli ügyintéző459-2289
ügyintéző
ügyintéző459-2296
bérszámfejtő 459-2252
ügyintéző459-2248
ügyintéző459-2167
ügyintéző
ügyintéző459-2244
ügyintéző459-2246
ügyintéző459-2245

Adóügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adókönyvelő
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
ügykezelő
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző

Költségvetési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
költségvetési ügyintéző
költségvetési ügyintéző

Gazdasági vezető

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
gazdasági vezető

Belső Ellenőrzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2184
ügyintéző
belső ellenőr459-2254
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatal bejáratánál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelynek használata az ügyfelek részére javasolt. Az ügyfeleknek a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt ajánlott maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja.


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben