Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Munkatársak

Polgármesteri Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
kabinetvezető459-2264
kabinetvezető-helyettes459-2214
főtanácsadó
sajtófőnök459-2533
hajléktalanügyi referens
személyi asszisztens459-2544
személyi asszisztens459-2524
személyi asszisztens
Kommunikációs vezető
asszisztens459-2258
alpolgármesteri referens
személyi titkár 459-2109
titkárnő-ügyintéző459-2201
személyi asszisztens

Közösségi Részvételi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető20/443-6144
asszisztens
asszisztens459-2139
közösségszervező

Jegyzői Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jegyző
aljegyző – Jogi Iroda vezető459-2540
aljegyző459-2133
belső kontroll koordinátor
kabinetvezető459-2123
nemzetiségi referens459-2277/41
titkárnő459-2212

Szervezési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2160
képviselő-testületi ügyintéző
ügyintéző4592-159
ügyintéző4592-151
ügyintéző459-2220
bizottsági ügyintéző
képviselői referens459-2183
ügyintéző459-2162
nemzetiségi ügyintéző459-2528
központi fénymásoló459-2501
ügyintéző459-2127
nemzetiségi ügyintéző459-2528

Belső Ellátási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető-helyettes06 1 459 2324
ügyintéző
ügyintéző459-2263
ügyintéző
ügyintéző
informatikus, webfejlesztő
fűtő-karbantartó
ügyintéző459-2262
karbantartó
ügyintéző459-2177
gépkocsivezető
informatikus459-2121
ügyintéző459-2189

Ügyviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
 303-6510
irodavezető
ügykezelő
ügyintéző
ügyintéző459-2561
ügyintéző459-2597
kézbesítő459-2546
ügyintéző459-2186
ügykezelő, irattáros459-2553
ügyintéző-irattáros
ügykezelő459-2529

Jogi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jogász
ügykezelő459-2280
jogi referens459-2599
jogi referens 459-2522
jogi referens
ügyintéző
jogi referens4592-112

Személyügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2153
irodavezető-helyettes459-2156
ügyintéző459-2155
ügyintéző459-2154
asszisztens-titkár
ügyintéző459-2152
ügyintéző

Belső Ellenőrzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2184
adminisztrátor459-2506
ügyintéző459-2254

Gazdasági szervezet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
gazdasági vezető235

Városépítészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
főépítész
irodavezető-helyettes459-2526
ügyintéző: településképi bejelentési eljárás, településrendezési kötelezések459-2509
ügyintéző: településképi véleményezési eljárás, tervtanáccsal kapcsolatos feladatok, szobrok/emléktáblák459-2508
ügyintéző: adminisztráció459-2158
ügyintéző
projekt koordinátor459-2525

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető
ügyosztályvezető-helyettes459-2235
ügyintéző459-2235

Pénzügyi és Számviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2289
ügyintéző459-2241
ügyintéző
ügyintéző459-2591
ügyintéző
ügykezelő459-2242
ügyintéző459-2296
pénztáros459-2237
bérszámfejtő 459-2252
ügyintéző
ügyintéző459-2585
ügyintéző459-2248
ügyintéző459-2167
ügyintéző
ügyintéző459-2244
ügyintéző459-2246
ügyintéző459-2245
ügyintéző459-2135

Adóügyi Iroda

Költségvetési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
ügyintéző4592-518
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző
ügyintéző

Gazdálkodási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető

Kerületgazdálkodási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
ügyintéző459-2568
ügyintéző459-2594
ügyintéző459-2278
ügyintéző
ügyintéző
pályázati referens459-2503
ügyintéző
ügyintéző459-2552
ügyintéző459-2535
ügyintéző

Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
pályázati referens
közbeszerzési referens
pályázati referens
közbeszerzési referens 459-2527

Hatósági Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2170

Építésügyi Iroda 2020. március 1. napjával megszűnt, építéshatósági ügyek intézésére a Polgármesteri Hivatalban nincs lehetőség.

Igazgatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2532
irodavezető-helyettes459-2281
ügyintéző459-2164
ügyintéző459-2171
ügyintéző459-2175
ügyintéző459-2174
ügyintéző459-2126
ügyintéző459-2274
ügyintéző
ügyintéző459-2586
ügyintéző
ügyintéző459-2550
ügyintéző459-2293

Anyakönyvi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető-helyettes, anyakönyvvezető
címképzési-, címigazolási ügyintéző
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
címrögzítési-, lakcímrendezési ügyintéző
adminisztrátor+ 36 1 459 2176
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző
hagyatéki és gyámhatósági ügyintéző
irattáros
adminisztrátor+ 36 1 459 2106
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
ügyintéző
anyakönyvvezető
hagyatéki- és köztemetési ügyintéző
anyakönyvvezető

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Családtámogatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető210-0130/13
irodavezető-helyettes210-0130/19
ügyintéző210-0130/21
ügykezelő
ügyintéző210-0130/14
ügyintéző210-0130/83
ügyintéző210-0130/16
ügyintéző
ügyintéző210-0130/15
ügyintéző210-0130/31
ügyintéző210-0130/17
ügyintéző210-0130/18
ügyintéző210-0130/20

Humánkapcsolati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2588
ügyintéző459-2193
ügyintéző459-2194
ügyintéző
ügyintéző459-2130
ügyintéző

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető06-20/277-7207
ügyosztályvezető-helyettes210-9500/101
körzeti rendészeti szolgálatvezető 210-9500/102
térfigyelő irányító

Ügyfeldolgozó csoport

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
közigazgatási és szabálysértési ügyintéző210-9500/108
diszpécser, panaszügyi ügyintéző210-9500/100
ügyintéző210-9500/100
ügyintéző210-9500/100
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/105
ügyfeldolgozó csoportvezető, panaszügyi ügyintéző210-9500/100

Rév8 Zrt.

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
vezérigazgató
műszaki igazgató
gazdasági igazgató788-1344
pénzügyi menedzser459-2150
projektmenedzser459-2129
lakhatási projektmunkatárs459-2111
titkársági asszisztens459-2566
projektmenedzser459-2287
projektmenedzser 459 2111

Belső-Pesti Tankerületi Központ

Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
Elnök459-2183
operatív munkatárs 459-2570
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben