Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Pályázatok

Korábbi pályázatok vállalkozásoknak

TÉR_KÖZ 2016 pályázat keretében megvalósuló Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Beküldési határidő: 2019. január 15 12:00

Tisztelt Ajánlattevő!
Amennyiben ajánlatkérésünk felkeltette érdeklődését és ajánlatot kíván benyújtani, kérem szíveskedjen a herbai-csilla@rev8.hu e-mail címen ajánlatadási szándékát jelezni. Ebben az esetben megküldjük az Ajánlatkérés 2.1. pontja szerinti mellékleteket.

A „TÉR_KÖZ 2016 pályázat keretében megvalósuló Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett:

A felhívás M2 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény szerint:” Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az árajánlat megküldését megelőző 24 hónap összességében legalább 200 millió forint becsült értéket elérő hazai támogatásból megvalósuló közterület megújítás tárgyú közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciával.”
Kérdésünk, hogy elfogadja-e ajánlatkérő a közterület megújítás tárgyú referenciaként magasépítési tárgyú kivitelezési eljárások lebonyolítására vonatkozó referenciát?
 
Fenti kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő a következő választ adja:
 
Ajánlatkérőnek az Árajánlatkérés M.2. (Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i)) pontjában meghatározott beszerzés tárgya szerinti referenciát áll módjában kizárólag elfogadni.

Kérdés: Kérdésünk, hogy elfogadja-e ajánlatkérő a saját költségvetési forrásból  megvalósuló közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciákat?

Válasz:  Az ajánlatkérő elfogadja a saját költségvetési forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciákat is , azonban az árajánlatkérés megküldését megelőző 24 hónap összességében legalább 200 millió forint becsült értéket elérő, közterület megújítás tárgyú közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására vonatkozó referencia bemutatása szükséges.

Kérdés: Kérdésünk, hogy elfogadja-e ajánlatkérő az európai uniós támogatásból  megvalósuló közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciákat figyelemmel arra, hogy az európai uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása közbeszerzési tanácsadó számára szakmailag magasabb szakértelmet követel és több feladattal jár. Álláspontunk szerint abban az esetben, ha valamit többel (európai uniós támogatás) kívánja igazolni ajánlattevő akkor az lefedi ez a kevesebbet (hazai támogatás) is.

Válasz:  Az ajánlatkérő elfogadja az európai uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciákat is, azonban az árajánlatkérés megküldését megelőző 24 hónap összességében legalább 200 millió forint becsült értéket elérő, közterület megújítás tárgyú közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására vonatkozó referencia bemutatása szükséges.

Letölthető dokumentumok

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok