Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 1997

hatályos
rendeletek
mellékletek
73/1997.
(XII. 29.)
A Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított 4/1995.(II.28.) sz. önk. rendeletének módosításáról
72/1997.
(XII. 29.)
72/1997.(XII.29.) sz. önk. rendelet a Józsefváros közterületein a gépjárművel történő várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló 56/1996.(XI.12.) sz. önk. rendelet módosításáról
71/1997.
(XII. 29.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1995. (IV.11.)sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
70/1997.
(XII. 29.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 36/1997.(VII.16) önkormányzati rendelet módosításáról
69/1997.
(XII. 00.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról
68/1997.
(XII. 29.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 35./1996. (VI.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
67/1997.
(XII. 29.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról
66/1997.
(XII. 29.)
Az "Őszirózsa" Gondozó szolgálat ellátottjainak személyi -, és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló, 12/1995.(III.21.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja
65/1997.
(XII. 29.)
A Józsefvárosi Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
62/1997.
(XII. 10.)
A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról
61/1997.
(XII. 10.)
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995.(XI.16.) sz. önk. rendelet módosításáról
60/1997.
(XI. 05.)
Az Önkormányzati vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési, illetve tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/1997.(III.26.) sz. rendelet módosításáról
59/1997.
(XI. 05.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
58/1997.
(XI. 05.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
57/1997.
(X. 31.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI. 25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
56/1997.
(X. 31.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
55/1997.
(XI. 05.)
Az R-35303 nyilvántartási számú részletes rendezési terv kiegészítésére
52/1997.
(X. 14.)
A lakásépítés támogatásának rendszeréről, valamint a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 29/1996.(V.17.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról
51/1997.
(X. 07.)
Egyes tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről
50/1997.
(X. 07.)
A Józsefváros területén működő iparosok, kereskedők, vállalkozók és gazdasági társaságok elismerésére alapított Józsefvárosi Aranykoszorú elnevezésű helyi kitüntetésről
49/1997.
(X. 07.)
A Budapest, VIII.ker. Orczy tér - Orczy út - Visi Imre utca - Szeszgyár utca - Baross utca által határolt tömbökre vonatkozó RRT módosításáról
48/1997.
(X. 07.)
Az R-35303 nyilvántartási számú részletes rendezési terv kiegészítésére
47/1997.
(X. 07.)
47/1997.(X.7.). sz. önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési, illetve tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/1997. (III. 26.) sz. rendelet módosításáról
46/1997.
(VII. 25.)
A társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 33/1995.(VII.25.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról
44/1997.
(VII. 21.)
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet módosításáról
43/1997.
(VII. 21.)
A Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított 4/1995.(II.28.) sz. önk. rendeletének módosításáról
42/1997.
(VII. 21.)
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításairól szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. rendeletének módosításáról
39/1997.
(VII. 04.)
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995.(IV.11.) sz. önk. rendelet módosításáról
38/1997.
(VII. 08.)
A háztartási hulladék elszállításáról szóló 10/1996. (II.5.) sz. rendelet módosításáról
37/1997.
(VII. 08.)
37/1997.(VII.08.) sz. önk. rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításairól szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk rendelet módosításáról
36/1997.
(VII. 16.)
A tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
35/1997.
(VI. 03.)
A zajvédelem helyi szabályozásáról
33/1997.
(V. 29.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló többször módosított rendelet hatályon kívül helyezéséről
32/1997.
(V. 29.)
A társasházak részére kiadott életveszély elhárító kötelező határozatok végrehajtásához nyújtható visszatérítendő támogatás igénylésének módjáról
30/1997.
(V. 29.)
Budapest, VIII. ker. Baross tér északi oldalának - átmeneti - részletes rendezési tervéhez
29/1997.
(V. 29.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
28/1997.
(V. 29.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi Bölcsődék ellátottjainak egységes díj fizetési kötelezettségéről szóló 38/1995.(IX.19.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
26/1997.
(V. 15.)
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 2/1995.(I.31.) sz. önk. rendelet módosításáról
25/1997.
(V. 15.)
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995.(IV.11.) sz. önk. rendeletének módosításáról
24/1997.
(V. 15.)
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995.(IV.11.) sz. önk. rendeletének módosításáról
23/1997.
(V. 15.)
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV. 11.) sz. önk. rendeletének módosításáról
22/1997.
(V. 15.)
A Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról
21/1997.
(V. 15.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 4/1995. (II. 28.) sz. önk. rendelet módosításáról
19/1997.
(V. 09.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő napi nyersanyagköltségéről, a térítési díjakról és az üdültetést végző dolgozók díjazásáról szóló 15/1997. (IV.1.) rendelet módosításáról
17/1997.
(V. 09.)
Az 1996. évi költségvetési beszámolóról
16/1997.
(IV. 04.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló, többszörösen módosított 44/1993. (XII.21.) sz. rendelet módosításáról
15/1997.
(IV. 01.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő napi nyersanyagköltségéről, a térítési díjakról és az üdültetést végző dolgozók díjazásáról, valamint a Városkúti Gyermekintézményben felügyelő pedagógusok díjazásáról
14/1997.
(IV. 01.)
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV. 11.) sz. önk. rendelet módosításáról
13/1997.
(IV. 01.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló módosított 30/1996. (V. 17.) sz. önk. rendelet módosításáról
12/1997.
(IV. 01.)
Az "Őszirózsa" Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 12/1995. (III. 21.) sz. önk. rendelet módosításáról
11/1997.
(IV. 01.)
A Józsefvárosi Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 19/1996. (IV. 1.) sz. önk. rendelet módosításáról
10/1997.
(IV. 01.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9/1997.
(III. 26.)
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési, illetve tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
8/1997.
(II. 28.)
A Budapest, VIII. ker. Hungária krt. - Tisztes u. - Százados út - Hős u. (188. sz. tömb) által határolt tömb részletes rendezési tervéről
6/1997.
(II. 28.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló módosított 30/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet módosításáról
4/1997.
(II. 20.)
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV. 11.) sz. önk. rendelet módosításáról
3/1997.
(II. 20.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször módosított 34/1993.(X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról
1/1997.
(II. 03.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló 30/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet módosításáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben