Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 2003

hatályos
rendeletek
mellékletek
67/2003.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított rendelet módosításáról
66/2003.
(XII. 12.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról
65/2003.
(XII. 00.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló rendelet módosításáról
64/2003.
(XII. 17.)
A 22/2003. (V.06.) ök. számú a 2002. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet módosításáról
63/2003.
(XII. 17.)
2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
62/2003.
(XII. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002. (XI.07.) számú önk. rendelet módosításáról
61/2003.
(XII. 01.)
A 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
60/2003.
(XII. 01.)
A 2004. évi ideiglenes, átmeneti gazdálkodásról
59/2003.
(XI. 21.)
A Józsefvárosi Kerületőrség létrehozásáról
58/2003.
(XI. 21.)
Zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003.(V.14.) Ök. rendelet módosításáról
57/2003.
(XI. 21.)
Fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 19/2000.(IV.21.) Ök. rendelet módosításáról
56/2003.
(XI. 21.)
A 2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
55/2003.
(XI. 21.)
A kerületi parkolásról
54/2003.
(X. 22.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
53/2003.
(X. 22.)
Józsefvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 10/2001.(IV.20.) sz. önk. rendelet módosításáról
52/2003.
(X. 22.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
52/2003.
(X. 22.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
51/2003.
(X. 07.)
A Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Alap létrehozásáról és szabályozásáról szóló 48/2000. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
50/2003.
(IX. 18.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
49/2003.
(IX. 18.)
Az adósságkezelési szolgáltatásról
48/2003.
(IX. 00.)
Egyes gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek módosításáról
47/2003.
(IX. 18.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) számú önkormányzati rendeletet módosításáról
46/2003.
(IX. 18.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
45/2003.
(IX. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002. (XI.07.) számú önk. rendelet módosításáról
44/2003.
(IX. 18.)
A 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
43/2003.
(VII. 11.)
A pénzbeni és természetben nyújtható szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
42/2003.
(VII. 11.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának elidegenítésének szabályairól
41/2003.
(XII. 11.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről
40/2003.
(VII. 11.)
Józsefváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról
39/2003.
(VII. 11.)
Az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről
38/2003.
(VII. 11.)
A 2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
36/2003.
(VI. 16.)
A pénzbeni és természetben nyújtható szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
35/2003.
(VI. 16.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátási formákról
34/2003.
(VI. 16.)
A társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról
33/2003.
(VI. 16.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
32/2003.
(VI. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel - szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosításáról
31/2003.
(V. 16.)
A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001.(X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról
30/2003.
(V. 00.)
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel - szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról*
29/2003.
(V. 14.)
Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi- és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995.(III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
28/2003.
(V. 14.)
A zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
27/2003.
(V. 14.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
27/2003.
(V. 14.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
26/2003.
(V. 14.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
25/2003.
(V. 14.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/ 1999. (VII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
24/2003.
(V. 14.)
A 2003. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
23/2003.
(V. 06.)
A 2002. évi pénzmaradvány felhasználásának, valamint a 2003. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló 14/2003.( II.18.) számú rendelet módosításáról
22/2003.
(V. 06.)
A 2002. évi költségvetési zárszámadásról
21/2003.
(IV. 10.)
A 3/2003.(I.31.) ök. sz. rendelettel módosított, a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002.(VI.21.) ök. sz. rendelet módosításáról
20/2003.
(XII. 01.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
20/2003.
(IV. 10.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
19/2003.
(IV. 10.)
A jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatására létrehozott pályázati alapról szóló 21/2000.(IV.28.) ök. sz. rendelet módosításáról
18/2003.
(IV. 10.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló módosított 30/1996. (V.17.) ök. sz. rendelet módosításáról
17/2003.
(III. 12.)
A Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.2.) sz. önk. rendelet módosításáról
16/2003.
(III. 12.)
A Józsefvárosi Becsületkereszt elnevezésű helyi kitüntetésről szóló 26/1995.(VII.04.) sz. önk. rendelet módosításáról
15/2003.
(III. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002.(XI.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról*
14/2003.
(II. 18.)
2003. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól
12/2003.
(II. 18.)
A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítéséről 2003. március 1-től 2006. december 31-ig
11/2003.
(II. 00.)
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2003.
(II. 18.)
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000.(VII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9/2003.
(II. 18.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról
8/2003.
(II. 13.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok ...
8/2003.
(II. 18.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995.(III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
7/2003.
(II. 18.)
Az állattartás rendjéről szóló 22/2001.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
6/2003.
(II. 18.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok és dolgozók díjazásáról
5/2003.
(II. 18.)
A helyi kisebbségi önkormányzatokról szóló 51/1999. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
4/2003.
(II. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról és egyes mellékleteinek elfogadásáról, valamint egyéb kapcsolódó rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről *
3/2003.
(I. 31.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2/2003.
(I. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.7.) sz. önkormányzati rendelet 5.számú mellékletének elfogadásáról és 8. számú mellékletének módosításáról
1/2003.
(I. 31.)
A 2002. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben