Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 2003

hatályos
rendeletek
mellékletek
67/2003.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított rendelet módosításáról
66/2003.
(XII. 12.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról
65/2003.
(XII. 00.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló rendelet módosításáról
64/2003.
(XII. 17.)
A 22/2003. (V.06.) ök. számú a 2002. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet módosításáról
63/2003.
(XII. 17.)
2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
62/2003.
(XII. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002. (XI.07.) számú önk. rendelet módosításáról
61/2003.
(XII. 01.)
A 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
60/2003.
(XII. 01.)
A 2004. évi ideiglenes, átmeneti gazdálkodásról
59/2003.
(XI. 21.)
A Józsefvárosi Kerületőrség létrehozásáról
58/2003.
(XI. 21.)
Zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003.(V.14.) Ök. rendelet módosításáról
57/2003.
(XI. 21.)
Fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 19/2000.(IV.21.) Ök. rendelet módosításáról
56/2003.
(XI. 21.)
A 2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
55/2003.
(XI. 21.)
A kerületi parkolásról
54/2003.
(X. 22.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
53/2003.
(X. 22.)
Józsefvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 10/2001.(IV.20.) sz. önk. rendelet módosításáról
52/2003.
(X. 22.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
51/2003.
(X. 07.)
A Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Alap létrehozásáról és szabályozásáról szóló 48/2000. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
50/2003.
(IX. 18.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
49/2003.
(IX. 18.)
Az adósságkezelési szolgáltatásról
48/2003.
(IX. 00.)
Egyes gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek módosításáról
47/2003.
(IX. 18.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) számú önkormányzati rendeletet módosításáról
46/2003.
(IX. 18.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
45/2003.
(X. 29.)
Az önkormányzati bevételek növelését célzó egyes intézkedésekről szóló 43/2004. (X.29.) ök. sz.rendelet módosításáról
45/2003.
(X. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002. (XI.07.) számú önk. rendelet módosításáról
44/2003.
(IX. 18.)
A 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
43/2003.
(VII. 11.)
A pénzbeni és természetben nyújtható szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
42/2003.
(X. 29.)
A Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról és szabályozásáról szóló 48/2000 (XII. 29.) sz. önk. rendelet módosításáról
42/2003.
(VII. 11.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának elidegenítésének szabályairól
41/2003.
(VII. 11.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről
40/2003.
(VII. 11.)
Józsefváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról
39/2003.
(VII. 11.)
Az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről
38/2003.
(VII. 11.)
A 2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
36/2003.
(VI. 16.)
A pénzbeni és természetben nyújtható szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
35/2003.
(VI. 16.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátási formákról
34/2003.
(VI. 16.)
A társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról
33/2003.
(VI. 16.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
32/2003.
(VI. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel - szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosításáról
31/2003.
(V. 16.)
A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001.(X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról
30/2003.
(V. 00.)
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel - szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról*
29/2003.
(V. 14.)
Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi- és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995.(III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
28/2003.
(V. 14.)
A zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
27/2003.
(V. 14.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
26/2003.
(V. 14.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
25/2003.
(V. 14.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/ 1999. (VII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
24/2003.
(V. 14.)
A 2003. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
23/2003.
(V. 06.)
A 2002. évi pénzmaradvány felhasználásának, valamint a 2003. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló 14/2003.( II.18.) számú rendelet módosításáról
22/2003.
(V. 06.)
A 2002. évi költségvetési zárszámadásról
21/2003.
(IV. 10.)
A 3/2003.(I.31.) ök. sz. rendelettel módosított, a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002.(VI.21.) ök. sz. rendelet módosításáról
20/2003.
(IV. 10.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
19/2003.
(IV. 10.)
A jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatására létrehozott pályázati alapról szóló 21/2000.(IV.28.) ök. sz. rendelet módosításáról
18/2003.
(IV. 10.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló módosított 30/1996. (V.17.) ök. sz. rendelet módosításáról
17/2003.
(III. 12.)
A Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.2.) sz. önk. rendelet módosításáról
16/2003.
(III. 12.)
A Józsefvárosi Becsületkereszt elnevezésű helyi kitüntetésről szóló 26/1995.(VII.04.) sz. önk. rendelet módosításáról
15/2003.
(III. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002.(XI.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról*
14/2003.
(II. 18.)
2003. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól
12/2003.
(II. 18.)
A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítéséről 2003. március 1-től 2006. december 31-ig
11/2003.
(II. 00.)
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2003.
(II. 18.)
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000.(VII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9/2003.
(II. 18.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról
8/2003.
(II. 13.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok ...
8/2003.
(II. 18.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995.(III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
7/2003.
(II. 18.)
Az állattartás rendjéről szóló 22/2001.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
6/2003.
(II. 18.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok és dolgozók díjazásáról
5/2003.
(II. 18.)
A helyi kisebbségi önkormányzatokról szóló 51/1999. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
4/2003.
(II. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról és egyes mellékleteinek elfogadásáról, valamint egyéb kapcsolódó rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről *
3/2003.
(I. 31.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2/2003.
(I. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.7.) sz. önkormányzati rendelet 5.számú mellékletének elfogadásáról és 8. számú mellékletének módosításáról
1/2003.
(I. 31.)
A 2002. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok