Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil English
KERESÉS

Rendeletek

Próbálta már? Rendelet és határozat kereső

Rendeletek: 2003

hatályos
rendeletek
mellékletek
67/2003.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított rendelet módosításáról
66/2003.
(XII. 12.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról
65/2003.
(XII. 00.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló rendelet módosításáról
64/2003.
(XII. 17.)
A 22/2003. (V.06.) ök. számú a 2002. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet módosításáról
63/2003.
(XII. 17.)
2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
62/2003.
(XII. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002. (XI.07.) számú önk. rendelet módosításáról
61/2003.
(XII. 01.)
A 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
60/2003.
(XII. 01.)
A 2004. évi ideiglenes, átmeneti gazdálkodásról
59/2003.
(XI. 21.)
A Józsefvárosi Kerületőrség létrehozásáról
58/2003.
(XI. 21.)
Zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003.(V.14.) Ök. rendelet módosításáról
57/2003.
(XI. 21.)
Fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 19/2000.(IV.21.) Ök. rendelet módosításáról
56/2003.
(XI. 21.)
A 2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
55/2003.
(XI. 21.)
A kerületi parkolásról
54/2003.
(X. 22.)
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
53/2003.
(X. 22.)
Józsefvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 10/2001.(IV.20.) sz. önk. rendelet módosításáról
52/2003.
(X. 22.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
52/2003.
(X. 22.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
51/2003.
(X. 07.)
A Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Alap létrehozásáról és szabályozásáról szóló 48/2000. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
50/2003.
(IX. 18.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
49/2003.
(IX. 18.)
Az adósságkezelési szolgáltatásról
48/2003.
(IX. 00.)
Egyes gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek módosításáról
47/2003.
(IX. 18.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) számú önkormányzati rendeletet módosításáról
46/2003.
(IX. 18.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
45/2003.
(IX. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002. (XI.07.) számú önk. rendelet módosításáról
44/2003.
(IX. 18.)
A 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
43/2003.
(VII. 11.)
A pénzbeni és természetben nyújtható szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
42/2003.
(VII. 11.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának elidegenítésének szabályairól
41/2003.
(XII. 11.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről
40/2003.
(VII. 11.)
Józsefváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról
39/2003.
(VII. 11.)
Az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről
38/2003.
(VII. 11.)
A 2003. évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
36/2003.
(VI. 16.)
A pénzbeni és természetben nyújtható szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
35/2003.
(VI. 16.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátási formákról
34/2003.
(VI. 16.)
A társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról
33/2003.
(VI. 16.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
32/2003.
(VI. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel - szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosításáról
31/2003.
(V. 16.)
A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001.(X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról
30/2003.
(V. 00.)
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel - szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról*
29/2003.
(V. 14.)
Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi- és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995.(III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
28/2003.
(V. 14.)
a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról*
27/2003.
(V. 14.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
27/2003.
(V. 14.)
a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
26/2003.
(V. 14.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
25/2003.
(V. 14.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/ 1999. (VII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
24/2003.
(V. 14.)
A 2003. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
23/2003.
(V. 06.)
A 2002. évi pénzmaradvány felhasználásának, valamint a 2003. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló 14/2003.( II.18.) számú rendelet módosításáról
22/2003.
(V. 06.)
A 2002. évi költségvetési zárszámadásról
21/2003.
(IV. 10.)
A 3/2003.(I.31.) ök. sz. rendelettel módosított, a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002.(VI.21.) ök. sz. rendelet módosításáról
20/2003.
(XII. 01.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
20/2003.
(IV. 10.)
A polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 40/1998.(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról
19/2003.
(IV. 10.)
A jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatására létrehozott pályázati alapról szóló 21/2000.(IV.28.) ök. sz. rendelet módosításáról
18/2003.
(IV. 10.)
Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról szóló módosított 30/1996. (V.17.) ök. sz. rendelet módosításáról
17/2003.
(III. 12.)
A Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.2.) sz. önk. rendelet módosításáról
16/2003.
(III. 12.)
A Józsefvárosi Becsületkereszt elnevezésű helyi kitüntetésről szóló 26/1995.(VII.04.) sz. önk. rendelet módosításáról
15/2003.
(III. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002.(XI.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról*
14/2003.
(II. 18.)
2003. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól
12/2003.
(II. 18.)
A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítéséről 2003. március 1-től 2006. december 31-ig
11/2003.
(II. 00.)
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel" szóló 38/2002.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2003.
(II. 18.)
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000.(VII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9/2003.
(II. 18.)
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról
8/2003.
(II. 13.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok ...
8/2003.
(II. 18.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995.(III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
7/2003.
(II. 18.)
Az állattartás rendjéről szóló 22/2001.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
6/2003.
(II. 18.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok és dolgozók díjazásáról
5/2003.
(II. 18.)
A helyi kisebbségi önkormányzatokról szóló 51/1999. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
4/2003.
(II. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról és egyes mellékleteinek elfogadásáról, valamint egyéb kapcsolódó rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről *
3/2003.
(I. 31.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2/2003.
(I. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.7.) sz. önkormányzati rendelet 5.számú mellékletének elfogadásáról és 8. számú mellékletének módosításáról
1/2003.
(I. 31.)
A 2002. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatal bejáratánál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelynek használata az ügyfelek részére javasolt. Az ügyfeleknek a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt ajánlott maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja.


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben