Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 2004

hatályos
rendeletek
mellékletek
52/2004.
(. 00.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról *
51/2004.
(. 00.)
A Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalról
50/2004.
(XII. 15.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított 69/1997. (XII. 29.) sz....
49/2004.
(XII. 15.)
A Józsefváros területén működő iparosok, kereskedők, vállalkozók és gazdasági társaságok elismerésére alapított Józsefvárosi Aranykoszorú elnevezésű helyi kitüntetés adományozásáról ...
48/2004.
(XII. 15.)
A 2004. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló 10/2004.(II.25.) ök. rendelet módosításáról
47/2004.
(XII. 15.)
A 2005. évi ideiglenes, átmeneti gazdálkodásról
46/2004.
(XII. 00.)
„A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*
45/2004.
(X. 29.)
Az önkormányzati bevételek növelését célzó egyes intézkedésekről szóló 43/2004. (X.29.) ök. sz.rendelet módosításáról
44/2004.
(X. 00.)
a 2004. évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról
43/2004.
(X. 29.)
Az önkormányzati bevételek növelését célzó egyes intézkedésekről
42/2004.
(X. 29.)
A Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról és szabályozásáról szóló 48/2000 (XII. 29.) sz. önk. rendelet módosításáról
41/2004.
(IX. 15.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*
40/2004.
(IX. 15.)
A Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.02.) sz. önk. rendelet módosításáról
39/2004.
(IX. 15.)
A 2004. évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról
38/2004.
(IX. 00.)
„A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*
37/2004.
(VII. 15.)
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól
37/2004.
(VII. 15.)
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól
36/2004.
(VII. 15.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 42/2003. (VII.11.) ök. sz. rendelete módosításáról
35/2004.
(VII. 15.)
JÓZSEFVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
34/2004.
(VII. 15.)
A kerületi parkolásról szóló 55/2003. (XI.21.) ök. sz. rendelet módosításáról
33/2004.
(VII. 15.)
A 2004. évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról
32/2004.
(VII. 03.)
Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről
31/2004.
(VI. 15.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
30/2004.
(VI. 04.)
Változtatási tilalom elrendeléséről
29/2004.
(VI. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvénnyel - szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*
28/2004.
(VI. 30.)
"a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítéséről" szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
27/2004.
(VI. 15.)
A 2004. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról
26/2004.
(VI. 01.)
A módosított 2004. évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról
25/2004.
(VI. 01.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
24/2004.
(VI. 01.)
Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi- és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995. (III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
23/2004.
(VI. 00.)
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről az európai uniós tagság követelményeivel és egyéb vagyoni, illetve hatásköri kérdésekkel összefüggésben*
22/2004.
(V. 15.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedés célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról
21/2004.
(V. 06.)
A Képviselő-testület gazdasági társaság alapításra vonatkozó hatásköre gyakorlásnak átruházásáról
20/2004.
(V. 06.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. ( VII.13. ) sz. önk. rendelet módosításáról
19/2004.
(V. 06.)
19/2004. (V.06.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló 35/2003. (VI.16.) önk. rendelet módosításáról
18/2004.
(V. 06.)
A 2003. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint a 2004. évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról
17/2004.
(V. 06.)
A 2003. évi költségvetési zárszámadásról
16/2004.
(V. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*
15/2004.
(IV. 21.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. ( VII.13. ) sz. önk. rendelet módosításáról
14/2004.
(IV. 01.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 41/2003.(VII.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
13/2004.
(IV. 10.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
12/2004.
(IV. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*
11/2004.
(IV. 00.)
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 62/2003. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet módosítása*
10/2004.
(II. 25.)
2004. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól
9/2004.
(II. 25.)
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
8/2004.
(II. 13.)
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok ...
7/2004.
(II. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról -egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel- szóló 38/2002. (XI.07.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet*
6/2004.
(I. 28.)
A gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára történő fűtési díj kompenzációról
6/2004.
(I. 28.)
A gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára történő fűtési díj kompenzációról
5/2004.
(I. 28.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995. (III.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
4/2004.
(II. 03.)
Az építési engedélyezés körébe vont építmények bővítéséről, valamint Józsefváros jellegzetes arculatának megőrzése körébe tartozó helyi építési szabályokról szóló ...
3/2004.
(I. 28.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított rendelet módosításáról
2/2004.
(I. 28.)
A 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról
1/2004.
(I. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben