Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 2007

hatályos
rendeletek
mellékletek
69/2007.
(XII. 10.)
Az építményadóról szóló 21/1993.(VI.29.) számú önkormányzati rendeletet módosításáról
68/2007.
(XII. 10.)
A telekadóról szóló 63/1995.(XII.14.) számú önkormányzati rendeletet módosításáról
67/2007.
(XII. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. ök. rendelet módosításáról
66/2007.
(XII. 12.)
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja Budapest Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát.
65/2007.
(XII. 10.)
A 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
64/2007.
(XII. 10.)
A 2008. évi átmeneti gazdálkodásról
63/2007.
(XII. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
62/2007.
(XI. 13.)
A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságáról*
61/2007.
(XI. 13.)
Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról, és a jelképek használati rendjéről szóló 13/1996. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
60/2007.
(X. 16.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 38/1999 ök. rend módosításáról
59/2007.
(X. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. ök. rendelet módosításáról
58/2007.
(X. 16.)
A 46/2005.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
57/2007.
(X. 00.)
A józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról
57/2007.
(V. 17.)
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról *
57/2007.
(V. 00.)
A józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról *
56/2007.
(X. 11.)
A 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
55/2007.
(IX. 18.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször módosított ...
54/2007.
(IX. 18.)
A 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
53/2007.
(IX. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
52/2007.
(IX. 00.)
Budapest Józsefváros Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
51/2007.
(VIII. 31.)
Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása...
50/2007.
(VIII. 31.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló ...
49/2007.
(VIII. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
48/2007.
(VII. 17.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
47/2007.
(VII. 17.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
46/2007.
(VII. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005.(IV.20.) sz. önk. rendelet módosításáról
45/2007.
(VII. 00.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló ...
44/2007.
(VII. 17.)
A kerületi parkolásról szóló 46/2005. (X.15.) ök. számú rendeletének módosításáról
43/2007.
(VII. 00.)
A „Józsefváros” név felvételéről és használatáról·
42/2007.
(VII. 06.)
A házi gyermekfelügyelet igénybevételéért fizetendő térítési díjról szóló 29/1998. (VII.21.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
41/2007.
(VII. 06.)
A 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
40/2007.
(VII. 00.)
Az önkormányzat közművelõdési feladatairól
39/2007.
(VI. 14.)
Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása és a Kerületi Szabályozási Terv kiegészítése Kőbányai út – Könyves Kálmán körút – Vajda Péter utca – Orczy út – Orczy tér által határolt terület (volt Ganz-Mávag törzsgyár) Kerületi Szabályozási Tervével
38/2007.
(VI. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
37/2007.
(VI. 04.)
A 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007.( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
35/2007.
(VI. 04.)
A Józsefvárosi Diákösztöndíjról
34/2007.
(V. 29.)
Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról, és a jelképek használati rendjéről szóló ...
33/2007.
(V. 29.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról
32/2007.
(V. 29.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról
31/2007.
(V. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
30/2007.
(V. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
29/2007.
(V. 15.)
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló ...
28/2007.
(IV. 14.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról
28/2007.
(V. 15.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 41/2003. (VII.11.) ...
27/2007.
(V. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
26/2007.
(V. 15.)
A 2006. évi költségvetési zárszámadásról
25/2007.
(IV. 25.)
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakbér mértékéről szóló 41/2003. (VII. 11.) ök. sz. rendelet módosításáról
24/2007.
(IV. 25.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. (IV.20) ök. sz. rendelet módosításáról
23/2007.
(IV. 25.)
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról
22/2007.
(IV. 25.)
A települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról szóló ...
21/2007.
(IV. 25.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
20/2007.
(IV. 02.)
A közbeszerzés helyben központosításáról
19/2007.
(III. 12.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
18/2007.
(III. 12.)
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló ...
17/2007.
(III. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosításáról
16/2007.
(III. 12.)
Az értékbecsléseket felülvizsgáló szakértői csoporttal összefüggő egyes rendeletek módosításáról
15/2007.
(III. 12.)
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedés célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló ...
14/2007.
(III. 08.)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 4/2006.(I.25.) ök. sz. rendelet módosításáról
13/2007.
(II. 15.)
A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2007.
(II. 20.)
Egyes vagyongazdálkodással összefüggő jogszabályok módosításáról
11/2007.
(II. 20.)
2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól
10/2007.
(II. 27.)
A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2006.(I.25.) számú rendelet módosításáról
10/2007.
(II. 20.)
A 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 8/2006.(II.22.) önk. rendelet módosításáról
9/2007.
(II. 00.)
Józsefváros fejlesztéséről1
8/2007.
(II. 05.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítés díj fizetési kötelezettségéről
7/2007.
(II. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
6/2007.
(II. 05.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005.(IV.20.) ök. sz. rendeletének módosításáról szóló ...
5/2007.
(II. 05.)
A 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 8/2006.(II.22.) önk. rendelet módosításáról
4/2007.
(II. 05.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
4/2007.
(II. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
3/2007.
(I. 12.)
A kerületi parkolásról szóló 46/2005. (X. 15.) ök. számú rendeletének módosításáról
2/2007.
(I. 12.)
A 2006.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 8/2006. (II.22.) önk. rendelet módosításáról
1/2007.
(I. 00.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok