Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Rendeletek

Rendeletek: 2011

hatályos
rendeletek
mellékletek
83/2011.
(XII. 15.)
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
82/2011.
(XII. 15.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
81/2011.
(XII. 15.)
Az önkormányzat közművelődési feladatairól
80/2011.
(XII. 15.)
Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 69/1997. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
79/2011.
(XII. 15.)
Józsefváros helyi építészeti örökségének védelméről szóló 52/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
78/2011.
(XII. 15.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
77/2011.
(XII. 15.)
A Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló 19/2011. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
76/2011.
(XII. 15.)
A Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
75/2011.
(XII. 15.)
A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
74/2011.
(XII. 15.)
A telekadóról szóló 56/2008. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
73/2011.
(XII. 15.)
Az építményadóról szóló 55/2008. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
72/2011.
(XII. 15.)
Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról
71/2011.
(XII. 15.)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról - 1
71/2011.
(XII. 15.)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról - 2
70/2011.
(XII. 07.)
a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújításához és gáz alap- és felszállóvezeték felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 7/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
69/2011.
(XI. 17.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (IIa Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
68/2011.
(XI. 17.)
Az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
67/2011.
(XI. 17.)
Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről
66/2011.
(XI. 00.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól
66/2011.
(XII. 13.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
65/2011.
(XI. 03.)
Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III. 10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról
64/2011.
(XI. 07.)
Józsefváros Kártyáról
63/2011.
(XI. 03.)
A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 56/2011. (X.10.) önkormányzati rendelet módosítása
62/2011.
(XI. 03.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
61/2011.
(XI. 03.)
A települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról szóló 33/2008. (V. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
60/2011.
(XI. 03.)
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlátozottak személygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről
59/2011.
(XI. 07.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről
58/2011.
(X. 21.)
A Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
57/2011.
(X. 26.)
Józsefváros helyi építészeti örökségének védelméről szóló 52/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
56/2011.
(X. 10.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2011. (X.10.) önkormányzati rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
55/2011.
(IX. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III. 10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról
54/2011.
(IX. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
53/2011.
(IX. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
52/2011.
(IX. 19.)
Józsefváros helyi építészeti örökségének véelméről
51/2011.
(IX. 00.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről
50/2011.
(IX. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
49/2011.
(IX. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításásról
48/2011.
(IX. 00.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési beszerzési eljárásainak szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelete módosításáról
47/2011.
(VII. 25.)
Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (VII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
46/2011.
(VII. 25.)
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
45/2011.
(VII. 25.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a gyermekvédelmi támogatásokról valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2006. (I.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
43/2011.
(VII. 25.)
A Józsefváros területén az építtetők gépjármű elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
42/2011.
(VII. 25.)
A Teleki László téri Élelmiszer Piacról szóló 10/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
41/2011.
(VII. 25.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
40/2011.
(VII. 22.)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
39/2011.
(VII. 11.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzat rendelete módosításáról
38/2011.
(VII. 11.)
egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
37/2011.
(VII. 07.)
A Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről szóló 48/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
36/2011.
(VII. 00.)
A Józsefvárosi Önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.)rendelet
36/2011.
(VII. 07.)
Az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011 (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
35/2011.
(VI. 20.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
34/2011.
(VI. 20.)
A fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
33/2011.
(VI. 20.)
A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
33/2011.
(VI. 00.)
A települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról
32/2011.
(VI. 06.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
31/2011.
(V. 23.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
30/2011.
(V. 10.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
30/2011.
(V. 10.)
A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
29/2011.
(V. 10.)
A 2010. évi költségvetés zárszámadásáról
28/2011.
(V. 10.)
Az önkormányzati 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
27/2011.
(IV. 27.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
26/2011.
(IV. 27.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
25/2011.
(IV. 27.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 16/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
24/2011.
(IV. 27.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
23/2011.
(IV. 12.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
22/2011.
(IV. 12.)
A Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról
21/2011.
(IV. 12.)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről
20/2011.
(IV. 08.)
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
19/2011.
(IV. 08.)
A Józsefvárosi Közterület-felügyeletről
18/2011.
(III. 21.)
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
17/2011.
(III. 18.)
A közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2011.
(III. 18.)
Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 69/1997. (XII.29.) önkormányzat rendelet módosításáról
15/2011.
(III. 18.)
Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
14/2011.
(III. 07.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
13/2011.
(II. 21.)
a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 13/2010. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2011.
(II. 21.)
Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
11/2011.
(II. 21.)
A 2011. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről
10/2011.
(II. 21.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
9/2011.
(II. 21.)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
8/2011.
(II. 07.)
A játéktermek létesítésének helyi szabályairól szóló 23/2010.(V.21) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2011.
(II. 07.)
A 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2011.
(I. 20.)
A helyi kisebbségi önkormányzatokról szóló 51/1999. (XI. 26) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
5/2011.
(I. 24.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
4/2011.
(I. 24.)
A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
3/2011.
(I. 24.)
A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról
2/2011.
(I. 24.)
A fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2011.
(I. 00.)
A költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok