Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil English
KERESÉS

Szociális és gyermekjóléti ellátás

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

A JSZSZGYK alapító okirata

Intézményvezető: Takács Gábor

 

Általános Intézményvezető-helyettes: Nagy Ferenc

Szociális Szolgáltató Központ egységvezető, intézményvezető helyettes: Bene Lászlóné

Gazdasági vezetető: Csendes Antalné (2021. március1-től)

székhely: 1081 Bp., Népszínház u. 22.
Tel.: +36 1/333-0582, +36 1/612-7819
Fax: +36 1/210-9321

Intézményi e-mail címinfo@jszszgyk.hu

honlap: www.jszszgyk.hu

  

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

szakmai vezető: Szűrszabóné Tóth Tímea

 

1081 Bp., Népszínház u. 22.
Tel.: +36 1/333-0582, +36 1/333-0583
Fax: +36 1/210-9321

Egyéb szolgáltatások:

 • Hátralékkezelés (1086 Bp., Dobozi u.23)
 • Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás (1086 Bp., Dobozi u.23)

 

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

szakmai vezető: Mogyoró Anita

 

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok

1089 Bp., Kőris u. 35.
Tel.: +36 1/333-9775, +36 1/313-5637, +36 20 267-0744
Fax: +36 1/303-9199

Speciális szolgáltatások:

 • utcai, lakótelepi szociális munka,
 • kapcsolattartási ügyelet (ennek keretében közvetítői eljárás),
 • kórházi szociális munka biztosítása,
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat (a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl krízishelyzetekben) Elérhetősége: +36 (30) 493-1925
 • jogi tájékoztatásnyújtás,
 • családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia,
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Egyéb szolgáltatások:

 • Mentálhigiénés csoport (pszichológiai, fejlesztő pedagógusi, mentálhigiénés tanácsadás, család- és párterápia)
 • Mediáció
 • FiDo Ifjúsági Központ

 

ÁTMENETI GONDOZÁS

szakmai egységvezető: Szögi Szabolcs

 

 Tel.: +36 1/796-8721

Családok Átmeneti Otthona

szakmai vezető: Szögi Szabolcs

1086 Bp., Koszorú u. 14-16.

Tel.: +36 1/324-3004

 Gyermekek Átmeneti Otthona

szakmai vezető: Baki-Baranyai Anita

1088 Bp., Szentkirályi u. 15. I. em. 4.

Tel.: +36 1/266-0617

 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

 

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

szakmai vezető: Bene Lászlóné (intézményvezető helyettes)

1089 Bp., Orczy út 41.,
Tel.: +36 1/477-0352, +36 1/477-0353,

 

Időskorúak nappali ellátása (Nappali Ellátás)

szakmai vezető: Kelemenné Hellinger Mária

1084 Bp., Mátyás tér 4.
Tel.: +36 1/210-5763

Napraforgó Klub
1089 Bp., Delej u. 34.
Tel.: +36 1/334-3858


Ciklámen Időskorúak Klubja
1081 Bp., II. János Pál pápa tér 17.
Tel.: +36 1/333-1727

 

Víg Otthon Időskorúak Klubja
1084 Bp., Víg u. 18.
Tel.: +36 1/313-4198


Őszikék Időskorúak Klubja
1082 Bp., Baross u. 109.
Tel.: +36 1/313-8073


Reménysugár Időskorúak Klubja

1084 Bp., Mátyás tér 4.

Tel.: +36 1/210-5763

 

Szenvedélybetegek nappali ellátása:

„Mátyás Klub” 1084 Bp., Mátyás tér 12.

Tel.: +36 1/210-3680

 

Fogyatékosok nappali ellátása:

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1082 Bp., Kisstáció u. 11.

Tel.: +36 1/334-1380

 

Időskorúak Átmeneti Otthona

szakmai vezető: Maczik Éva

Ezüstfenyő Gondozóház
1087 Bp., Kerepesi út 29/a
Tel.: +36 1/323-0438

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Tel.: +36 1/323-0438 

 

LÉLEK-Program

szakmai vezető: Takács Gábor  

1084 Bp., Koszorú u. 4.
Tel.: +36 1/612-7819  

 

Gazdasági Szervezet

gazdasági vezető: Csendes Antalné (2021. március 1-től) 

1089 Bp., Kőris u. 35.
Tel.: +36 1/313-5637, +36 1/333-9775

Fax: +36 1/303-9174

Egyéb szolgáltatások:

 • Népkonyha (1086 Bp., Magdolna u. 43.)
 • Köz(össégi)hely és Mosoda (1086 Bp., Szerdahelyi u. 13.) 

 

VEKOP pályázat

szakmai vezető: Horváth Ágnes

 

1089 Bp., Kálvária tér 13
Tel.: +36 1/333-0582

 • Mosoda (1089 Bp., Diószegi S. 13.)
 • Kálvária téri InfoPont és játszótér, közösségi szociális program, diákmunka mentorálás (vásárolt szolgáltatás útján)


visszafel

Ügyfélfogadási rend

Érvényes 2021. május 26-tól

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30

A Polgármesteri Hivatal központi száma: 06-1-459-2100

Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256

Hogyan tud kapcsolatba lépni a Polgármesteri Hivatallal?

A Hivatalban a kapcsolatfelvétel lehetőség szerint telefonon, postai úton, e-mailen, valamint a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (Támpont) útján történik (Baross u. 63-67).

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30

Hogyan tud ügyet intézni a Polgármesteri Hivatalban?

Az ügyintézés természetes személyekkel postai, elektronikus (ügyfélkapu) és személyes úton, jogi személyekkel kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Kérjük, ha személyesen intézné ügyét, foglaljon előre időpontot az érintett szervezeti egységgel az alábbi telefonszámok egyikén: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek

Amennyiben ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy ezt letölteti az önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok

Ha személyesen szeretné átvenni a nyomtatványt, akkor a szükséges információkat és elérhetőségeket az Ön részére a Polgármesteri Hivatalban található Támpont biztosítja. Szükség esetén a Támpont eligazításán felül előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre a Hivatal illetékes irodáján.

Ügyintézés anyakönyvi ügyekben

Az Anyakönyvi Iroda minden munkanapon 8.15 és 11.00 között előzetes bejelentkezés nélkül fogadja a Baross utcai akadálymentes bejárat melletti helyiségben az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

 • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
 • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.

Egyéb anyakönyvi ügyekben kérjük, hogy foglaljanak előre időpontot az ügyintézéshez vagy juttassák el hozzánk postán az irataikat. Nyomtatványt igényelhetnek a Támponton.

Ügyintézés szociális támogatások ügyében

A Családtámogatási Irodán (Baross utca 66-68, bejárat a Németh utca felől) az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra. Ezen az irodán a személyes ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat.

A Családtámogatási Irodán történő várakozás során az ügyfelek kötelesek a 1,5 méteres védőtávolságot betartani. Az ügyfelek fogadásának sorrendjét sorszámos rendszer biztosítja. Az utolsó sorszám legkésőbb az ügyfélfogadási idő lejárta előtt 15 perccel adható ki.

Önkormányzati támogatás online igényléséről szóló információ: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online

Járványügyi óvintézkedések

A Polgármesteri Hivatal bejáratánál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező.

Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.

A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni.

Amennyiben az ügyfél a biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy a hivatal területére nem léphet be.

Munkatársak és irodák elérhetősége hivatali ügyintézés kapcsán:

Anyakönyvi Iroda

 • anyakonyv@jozsefvaros.hu
 • általános tájékoztatás: 06-1-459-2106
 • Időpontfoglalás: 06-1-459-2176

Családtámogatási Iroda (Baross utca 66-68, bejárat a Németh utca felől)

 • Általános tájékoztatás: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533

Adóügyi Iroda

Az önkormányzati adóhatóságot/ügyintézőt a hivatali eljárása során titoktartási kötelezettség terheli, így konkrét adózóval kapcsolatos ügyekben e-mailben vagy telefonon adótitkot, személyes adatot érintő adatot az ügyfélnek, valamint hozzátartozónak nem adhat.

Adóügyekben tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

 • adougy@jozsefvaros.hu
 • időpontfoglalás: 06-1-459-2134,
 • általános tájékoztatás: 06-20-377-6854
 • folyószámla ügyintézés, kiutalás, átvezetés: 06-20-352-0752
 • kommunális adóügyek: 06-20-352-3396
 • adójogszabályok értelmezése/ építményadó ügyek/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: 06-20-377-6890
 • speciális és egyedi adóügyek: 06-20-246-0945

Kerületgazdálkodási Iroda

 •  06/20-449-3332

Igazgatási Iroda

 • igazgatas@jozsevaros.hu
 • általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2164
 • közterület használattal kapcsolatos hozzájárulások: 06-20-261-9981

Városépítészeti Iroda:

 • települeskep@jozsefvaros.hu.
 • foepitesz@jozsefvaros.hu
 • általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2509, 06-1-459-2158

Közösségi Részvételi Iroda:

 • reszvetel@jozsefvaros.hu
 • 06-1-459-2139

Közterület-felügyelet zöld szám:

 • 06-80-204-618

Humankapcsolati iroda

 • általános tájékoztatás: 06-1-459-2193, 06-1-459-2197, 06-1-459-2260, 06-1-459-2551   06-1-459-2130

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben