Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. október 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
1.1. Magdolna Negyed Program I. / A programban részt vevő épületek befejező felújítási munkái (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Európa Belvárosa Program/ Hiánypótlási dokumentáció elfogadása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.3. Corvin Sétány Program / 70 db személygépkocsi teremgarázs parkolóhely beszerzése (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
1.4. Egészségközpont projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntések, javaslat a Trefort utca 3-5. szám alatti ingatlan átmeneti hasznosítására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.5. Beszámoló az „5 ház” ügyében a Hérosz Zrt-vel folytatott tárgyalások fejleményeiről (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Az LFP–2008–LA–2–08-10-308 azonosító számú (Bp. VIII. Szigony u. 2 – 2/A) panelpályázattal kapcsolatos „Támogatási szerződés” jóváhagyása. Fedezetbiztosítás átcsoportosítás(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására kiírt, „Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram” elnevezésű felhívásra benyújtott pályázat támogatására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.3. Beszámoló a helyiség bérleti díj és a lakbérhátralék eladásával kapcsolatos vagyonügyleti eljárások eredményeiről (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.4. Corvin Medical Kft. székhelyének áthelyezése és könyvvizsgálójának megválasztása a 2009. évi számviteli év vonatkozásában (írásbeli előterjesztés)
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Az önkormányzat törzsvagyonához tartozó, az önkormányzat közigazgatási területén fekvő várakozási övezetek parkolás üzemeltetési rendszerben való kizárólagos üzemeltetési jogának szolgáltatási koncesszió keretében való átengedése tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.2. Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás (ENTAR) Alapító- Okiratának módosítása (írásbeli előterjesztés)
4. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ házirend módosításának fenntartói jóváhagyása(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. Molnár Ferenc Általános Iskola pótigénye hibaelhárításhoz (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.3. Javaslat a Kálvária téri Ruttkai Éva Színház környékének rendbetételére (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
5. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
5.2. Javaslat a Magdolna utca 33. sz. alatti felszabaduló háziorvosi rendelő használatára (írásbeli előterjesztés)
5.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat vezetői pályázati felhívásra (írásbeli előterjesztés)
5.4. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés)
6. Egyéb
6.1. Perindítás a Magyar Hírlap október 9-én megjelent „Patkányok” című cikke miatt (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről (írásbeli tájékoztató)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok