Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2008. április 30.

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet tervezete
1.2. A 2007. évi pénzmaradvány felhasználása, valamint a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
1.3. Beszámoló a 218/2008. (IV.09.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltak (Tájékoztatás állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről) végrehajtásáról, valamint pályázaton elnyert támogatások visszafizetéséről
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi beszerzési tervének jóváhagyása
2.2. Trefort utcai háziorvosi rendelők elhelyezése kapcsán Önkormányzati többségű gazdasági társaság szakmai partnerének, a társaság alapító okiratának és szindikátusi szerződésének elfogadása
3. Bérlakásokat, társasházakat érintő előterjesztések
3.1. Tájékoztatás a társasházak részére kiírt pályázatokról; javaslat a vissza nem térítendő támogatás fedezetének kiegészítésére
4. Vagyonkezeléssel, Városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Állásfoglalás egyezségről a BALO Kft-vel szembeni perben
4.2. Teleki téri piac rekonstrukció építési programjának elfogadása
4.3. Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról
4.4. Javaslatok a Pollack Mihály téri mélygarázs működésével kapcsolatos problémák megoldására
4.5. Javaslat az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulást létrehozó megállapodás és a Társulás, mint költségvetési szerv alapító okiratának módosítására
4.6. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására
5. Oktatással-közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közművelődési szerződés megkötésére
5.2. A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése
5.3. A Józsefvárosban adományozható kitüntetések többlet-költségeinek jóváhagyása
5.4. A Budapesti Zsidó Hitközség Nagyfuvaros utcai körzetének támogatási kérelme
5.5. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntések
5.6. Határidő módosítása a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium igazgatója felelősségének kivizsgálásával kapcsolatban
5.7. Józsefvárosi olimpikonok támogatása
5.8. Kiadvány a kerületi sport lehetőségekről
6. Népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Józsefvárosi Gondozóközpont szakmai programjának elfogadása
6.2. A Trefort utcai háziorvosi rendelők kialakítása szakmai programjának elfogadása
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Az Európai Bizottság „Testvérvárosok polgárainak találkozói” címmel kiírt pályázatára történő jelentkezés elvi támogatása
7.2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok