Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. december 1.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. LÉLEK-Programmal kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a LÉLEK-Programban közreműködő Baptista Szeretet-szolgálattal és az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországgal kötendő együttműködési megállapodás megkötésére
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló 19/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására
3.2. Parkolóórák átvétele Centrum Parkoló Kft-től
3.3. Társasházak pályázatainak Fővárosi Önkormányzat által történő bírálata; javaslat a 7/2008.(II.27.) számú, a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújításához és gáz alap és felszálló vezeték felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. A Roma-Net projekt elvi támogatása
4.2. Közoktatási intézmények álláshelyeinek módosítása
4.3. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadása
4.4. A TÁMOP 5.5.1. B-11/2 pályázat benyújtásának támogatása
4.5. Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról
4.6. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása és fedezet biztosítása az új bölcsőde őrzésére
4.7. Javaslat közművelődési megállapodás kötésére az Erkel Ferenc Néptáncegyüttessel
5. Tájékoztató- intézményvezetői jutalmak
5.1. Tájékoztató- intézményvezetői jutalmak
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok