Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. december 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. LÉLEK-Programmal kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a LÉLEK-Program további folytatására
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
2.2. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat elbírálása
3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
3.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
3.3. Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete
3.4. Javaslat az építményadóról szóló 55/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
3.5. Javaslat a telekadóról szóló 56/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
3.6. Javaslat a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettség vállalásra
3.7. Javaslat jutalmazásra
4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
4.1. Corvin Sétány program / 2011. III. negyedéves beszámoló
4.2. Javaslat a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Teleki téri piac / Beszámoló a konzultációs testület munkájáról
5.2. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló 19/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására
5.3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
5.4. 5 épület helyi védetté nyilvánítása
5.5. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
5.6. Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása
5.7. Együttműködési megállapodás a Parking Kft-vel
5.8. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszámának bővítése
5.9. Javaslat utcanév megváltoztatására
5.10. Javaslat kettős kereszt elhelyezésére a Kálvária téren
5.11. Javaslat a faültetési előirányzat felhasználása tárgyában hozott 444/2011.(XI.03.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására
5.12. XI. kerületi Önkormányzattal kötendő társulási megállapodás meghosszabbítása
5.13. Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetése
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó átszervezése
6.2. A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány TÁMOP 5.5.1.B-11/1 „Civilek a családbarát Józsefvárosért” pályázat támogatása
6.3. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására
6.4. Javaslat a józsefvárosi közoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
6.5. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról többször módosított 69/1997.(XII.29.) sz. önk. rendelet módosítása
6.6. A Józsefvárosi Önkormányzat közművelődési rendeletének elfogadása
6.7. Javaslat a Józsefváros Kártya 2012. évi díjának megállapítására
6.8. A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
6.9. Javaslat szerződések megkötésére az egészségügyi alapellátásban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal
6.10. Beszámoló az „Idősbarát Péntek” Program megvalósulásról, javaslat a program 2012. évi folytatására
6.11. A szivacskézilabda oktatás miatt felmerülő többletóra igény és javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Ferencvárosi Torna Clubbal
6.12. Beszámoló a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról, javaslat a működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
6.13. Javaslat a Roma-Net projekt akcióterületének kijelölésére
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Turisztikai pályázat
7.2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztatás a Belügyminisztérium bűnmegelőzési projekt megvalósításáról
9. Sürgősségi előterjesztések
9.1. Corvin Sétány Kft üzleti terv
9.2. Iskolabusz többletfedezet
9.3. Sürgősségi TÁMOP pályázat
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben