Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2011. december 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. LÉLEK-Programmal kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a LÉLEK-Program további folytatására
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
2.2. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat elbírálása
3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
3.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
3.3. Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete
3.4. Javaslat az építményadóról szóló 55/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
3.5. Javaslat a telekadóról szóló 56/2008.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
3.6. Javaslat a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettség vállalásra
3.7. Javaslat jutalmazásra
4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
4.1. Corvin Sétány program / 2011. III. negyedéves beszámoló
4.2. Javaslat a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Teleki téri piac / Beszámoló a konzultációs testület munkájáról
5.2. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló 19/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására
5.3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
5.4. 5 épület helyi védetté nyilvánítása
5.5. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
5.6. Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása
5.7. Együttműködési megállapodás a Parking Kft-vel
5.8. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszámának bővítése
5.9. Javaslat utcanév megváltoztatására
5.10. Javaslat kettős kereszt elhelyezésére a Kálvária téren
5.11. Javaslat a faültetési előirányzat felhasználása tárgyában hozott 444/2011.(XI.03.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására
5.12. XI. kerületi Önkormányzattal kötendő társulási megállapodás meghosszabbítása
5.13. Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetése
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó átszervezése
6.2. A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány TÁMOP 5.5.1.B-11/1 „Civilek a családbarát Józsefvárosért” pályázat támogatása
6.3. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására
6.4. Javaslat a józsefvárosi közoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
6.5. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról többször módosított 69/1997.(XII.29.) sz. önk. rendelet módosítása
6.6. A Józsefvárosi Önkormányzat közművelődési rendeletének elfogadása
6.7. Javaslat a Józsefváros Kártya 2012. évi díjának megállapítására
6.8. A háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
6.9. Javaslat szerződések megkötésére az egészségügyi alapellátásban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal
6.10. Beszámoló az „Idősbarát Péntek” Program megvalósulásról, javaslat a program 2012. évi folytatására
6.11. A szivacskézilabda oktatás miatt felmerülő többletóra igény és javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Ferencvárosi Torna Clubbal
6.12. Beszámoló a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról, javaslat a működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
6.13. Javaslat a Roma-Net projekt akcióterületének kijelölésére
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Turisztikai pályázat
7.2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztatás a Belügyminisztérium bűnmegelőzési projekt megvalósításáról
9. Sürgősségi előterjesztések
9.1. Corvin Sétány Kft üzleti terv
9.2. Iskolabusz többletfedezet
9.3. Sürgősségi TÁMOP pályázat
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok