Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. január 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
1.2. Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői státuszára kiírt pályázat elbírálására
1.4. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2010. X. 20. – 2011. X. 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
2.2. Javaslat az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználására
2.3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelet tervezet véleményezése
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Program / 2012. éves terv
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében.
4.2. Javaslat a Belügyminisztérium részére bérlőkijelölési jog biztosítására
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására
4.4. A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és Alapító okiratának módosítása
4.5. Javaslat a Bárka Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. A 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó feladatellátás felülvizsgálata
5.2. A KMOP-2009.4.5.2. pályázat keretében épülő új bölcsőde működési feltételeinek kialakítása
5.3. Javaslat LÉLEK-Programhoz kapcsolódó lakások kijelölésére
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására
6.2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
6.3. Javaslat Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
6.4. Beszámoló a kihelyezett hivatali ügyfélszolgálat tevékenységéről
6.5. Turisztikai pályázat
6.6. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2011. évi munkájáról
6.7. Új ügyviteli rendszer beszerzéséhez fedezet biztosítása
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek költségvetéssel összefüggő kérdéseiről
7.2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8. Sürgősségi
8.1. TÁMOP pályázat
8.2. Javaslat, Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületet ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 6212007. ()il.13.) számú rendeletének módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok