Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. február 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Döntés a 2012. évi Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés odaítéléséről (írásbeli előterjesztés)
2.2. Javaslat a 2012. évi Díszpolgári Cím adományozására
2.3. Javaslat a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, illetve a 2011. évi Jó Sport emlékérem adományozására
2.4. Javaslat az új Kbt. szerinti bíráló bizottsági tagok személyére
2.5. Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolg. Nonprofit Kft. „va” végelszámolásáról
3.2. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft támogatási kérelme a TÁMOP - 6.1.2./11/2 pályázathoz
3.3. Javaslat A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet, továbbá A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2004. (VII. 15.) önkormányzati rendelet, Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről szóló 15/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet, valamint Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 16/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat új pályázat kiírására a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2012. évi civil szervezetekkel betöltendő 2 tagsági helyére
4.2. Javaslat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény által előírt önkormányzati feladatok végrehajtására
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
4.4. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007.(XI.13.) számú rendeletének módosítására
4.6. Javaslat a kerületi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítésére
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a bölcsődei térítési díjakról szóló 44/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására
5.2. Közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
5.3. Javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatásra
5.4. Javaslat az EU élelmiszersegély folytatására
5.5. Javaslat Józsefváros új jelképének elfogadására
5.6. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért szervezettel
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadására
6.2. Javaslat a 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
6.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 13/2010. (II.22.) sz. önk. rendelet módosítására
6.4. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztatás a Bp. Lujza u. 14. szám alatti lakóépület átépítésének műszaki tartalmáról és költségeiről
7.2. Jelentés a parkoló órák átvételével kapcsolatos előterjesztés előkészítésének körülményeiről
7.3. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8. Sűrgősségi
8.1. Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására az Esélyt a Kibontakozásra-Kulturális és Szociális Alapítvánnyal.
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok