Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2012. március 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat az új Kbt. szerinti bíráló bizottsági tagok személyére
1.2. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat előirányzat módosításra az intézmények közötti szakmai munkaközösségek, valamint a reklám- és sajtóügynöki tevékenység költségeinek biztosításához
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Szociális Bérlakás Program / Öt ház garanciális helyzetével kapcsolatos döntések meghozatalára
3.2. Javaslat az Európa Belvárosa Program / Költségátcsoportosítás és Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft jövőbeli működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések
4.2. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Kulturális és Színházi Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft „va” működésének lezárásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre
4.4. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban
4.5. Javaslat nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-7-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan bérbeadása érdekében
4.6. Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveire
4.7. Javaslat a közbiztonság helyi feladatainak racionalizálására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Városfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
5.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására
5.3. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) számú rendeletének módosítására
5.4. Javaslat „a helyi építészeti és műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről” szóló 51/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a SODEXO Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosítására
6.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 69/1997.(XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
6.3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetés kötelezettségről szóló 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására
6.4. Javaslat az iskolák és a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására
6.5. Javaslat a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés felbontására
6.6. Javaslat a Diakóniai Alapítvány támogatására
6.7. Javaslat az OVISPORT programban való részvételre
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
7.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok csökkentésére, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete rendelet módosítására
7.3. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a NEFMI-vel kötött támogatási szerződésben, a LÉLEK-Programhoz kapcsolódó vállalások jelenlegi teljesítéséről
8.2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben