Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2012. március 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat az új Kbt. szerinti bíráló bizottsági tagok személyére
1.2. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat előirányzat módosításra az intézmények közötti szakmai munkaközösségek, valamint a reklám- és sajtóügynöki tevékenység költségeinek biztosításához
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Szociális Bérlakás Program / Öt ház garanciális helyzetével kapcsolatos döntések meghozatalára
3.2. Javaslat az Európa Belvárosa Program / Költségátcsoportosítás és Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft jövőbeli működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések
4.2. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Kulturális és Színházi Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft „va” működésének lezárásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre
4.4. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban
4.5. Javaslat nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-7-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan bérbeadása érdekében
4.6. Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveire
4.7. Javaslat a közbiztonság helyi feladatainak racionalizálására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Városfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
5.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelet módosítására
5.3. Javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) számú rendeletének módosítására
5.4. Javaslat „a helyi építészeti és műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről” szóló 51/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a SODEXO Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosítására
6.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 69/1997.(XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
6.3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetés kötelezettségről szóló 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására
6.4. Javaslat az iskolák és a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására
6.5. Javaslat a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés felbontására
6.6. Javaslat a Diakóniai Alapítvány támogatására
6.7. Javaslat az OVISPORT programban való részvételre
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
7.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok csökkentésére, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete rendelet módosítására
7.3. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a NEFMI-vel kötött támogatási szerződésben, a LÉLEK-Programhoz kapcsolódó vállalások jelenlegi teljesítéséről
8.2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok