Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. április 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal kapcsolatos előterjesztések
1.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről
1.2. Javaslat a BRFK-val kötendő támogatási szerződés megkötésére
1.3. Javaslat a BRFK és a Belügyminisztériummal kötendő megállapodás megkötésére bérlőkijelölési jog biztosítására
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat a közalkalmazotti álláshelyek módosítására
2.2. Javaslat fellebbezések elbírálására
2.3. Javaslat a közoktatási intézményvezetők teljesítményértékelésére
2.4. Javaslat pénzbeli adomány elfogadására
3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Beszámoló a fagyveszély elleni intézkedésekről
4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Práter utcai Általános Iskolához tartozó tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének megkötésére
4.2. Javaslat az Európa Belvárosa Program / Támogatási Szerződés módosítása műszaki tartalom változás miatt – csatlakozás Turisztikai és Kulturális GPS-hez, bluetooth technológia kiváltása
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó üzleti terve és 2012. máj. 1. - dec. 31. időszakra szóló támogatási szerződése
5.2. Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó üzleti terve és 2012. máj. 1. - dec. 31. időszakra szóló támogatási szerződése
5.3. Javaslat a Pollack téri Közterületfejlesztő és –hasznosító Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
6.2. Teleki téri piac / Javaslat megállapodások megkötésére a Fővárosi Csatornázási Művekkel
6.3. Javaslat intézményvezetői pályázati felhívás elfogadására
7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat gyermekek átmeneti otthona férőhely kiajánlásra vonatkozó ellátási szerződés megkötésére a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával
7.2. Javaslat a közfoglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának elvégzéséhez kapcsolódó Együttműködési Megállapodás módosítására
7.3. Javaslat háziorvosi praxisjog elidegenítésére
7.4. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a III. Ludovika Fesztivál megrendezéséhez
7.5. Javaslat az FTC Sportsátor Programban való részvételre
7.6. Beszámoló és egyezségi tárgyalások kezdeményezése a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közhasznú Polgárőr Egyesület névhasználati kérelmének elbírálására
8.2. Javaslat a helyi önkormányzati rendeletben foglalt szabálysértések hatályon kívül helyezésére
8.3. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolg. Nonprofit Kft. „va” peres ügyeiről
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
10. Sűrgösségi
10.1. Kerékbilincselési társulás megszüntetése
10.2. Fa munkacsoport
10.3. Javaslat a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés jövőbeni ellátására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok